ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2215
By หมอยา
On 2012-10-08 23:11:05


sent: monday, october 08, 2012 9:54 pm
to:
subject: ผมขอตรวจองค์เทพด้วยครับ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ  ถ้ามีผมก็อยากจะรู้ว่าเป็นองค์อะไรครับและผมจะได้ปฏิบัติตามกฏครับ

ชื่อ สุรพัฒน  แสงวิริยภาพ     จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 2214
By หมอยา
On 2012-10-07 05:15:14


sent: saturday, october 06, 2012 1:03 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์ค่ะ

                 กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
                 ดิฉันขอรบกวนอาจารย์หมอยาโปรดช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ 
ดิฉันชื่อ นางสาวอรอุมา ว่องประสิทธิกุล  \ค่ะ เกิดที่จังหวัดพัทลุง
ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 
สุดท้ายดิฉันขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์นะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นร่างทรงครับ
๓. ตระกูลปู นี่ สมาคมไท้ปู เป็นจีนแคะแถวซัวเถา (ฉิมคัก) ใช่ไหมครับ


 


# 2213
By หมอยา
On 2012-10-05 22:32:46


sent: thursday, october 04, 2012 4:28 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาเพื่อตรวจเรื่ององศ์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบว่าตัวข้าพเจ้ามีองศ์เทพหรือไม่

ชือนางสาวปาลิตา ศรีสวัสฉิม เกิดจังหวัด อุดรธานี เวลา เช้ามืด

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2212
By หมอยา
On 2012-10-16 05:59:01


sent: thursday, october 04, 2012 8:46 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ
ผมชื่อ นายนที  นนทะศักดิ์  เกิดที่   จังหวัดกำแพงเพชร  โรงพยาบาลครับ ย้ายมาจังหวัดสระแก้วตอนอายุ 2 ขวบ  ครับ อยากจะรบกวนขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยา ตรวจดูว่าผมนั้นมีองค์เทพมั้ยครับ เพราะว่าผมสงสัยว่าทำมัยชะตาผมถึงพามาให้รู้จักและสนิท กับคนมีองค์ ทั้งที่ผมไม่เคยสนใจในเรื่องนี้เลย และเป็นคนไม่ค่อยถือศิล แต่ผมเชื่อในเรื่องนี้ครับถ้ามีจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องครับ ขอบคุณมากครับ
       เคารพและศรัทธา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2211
By หมอยา
On 2012-10-05 22:28:28


sent: thursday, october 04, 2012 9:20 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบว่า
ตัวข้าพเจ้ามีองศ์เทพหรือไม่ ข้าพเจ้าชื่อ  นาย ศุภโชค แป้นคง ครับครับ

ข้าพเจ้าสมควรรับขันธ์ครูหรือไม่ครับ พอดีมีคนทักษให้ข้าพไปรับขันธ์พานครูครับ
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2210
By หมอยา
On 2012-10-05 22:25:42


sent: thursday, october 04, 2012 9:36 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบว่า
ตัวข้าพเจ้ามีองศ์เทพหรือไม่ ข้าพเจ้าชื่อ    อุมาพร พุ่มกร .ค่ะ
เกิดที่ กรุงเทพค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2209
By หมอยา
On 2012-10-05 22:23:41


sent: thursday, october 04, 2012 9:38 pm
to:
subject: re: กราบเรียนท่านอาจารณ์ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารณ์หมอยาที่เคารพ
           ดิฉันขอขอบพระคุณที่ท่านอาจารณ์ได้ตรวจองค์เทพให้ค่ะ
       ท่านอาจารณ์ได้บอกว่าดิฉันมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ    ดิฉันจึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านอาจารณ์
       แนะนำเพื่อปฏิบัติให้ถูกวิธีค่ะ  และดิฉันขอเป็นศิษย์ท่านอาจารณ์เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านอาจารณ์ค่ะ
                 ดิฉันชอบมีอาการปวดหัวปวดต้นคอ  มาตลอดค่ะ
                  กราบขอบพระคุณอาจารณ์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อ่านที่บทความนี้ครับ

ทะเบียนศิษย์  
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร


# 2208
By หมอยา
On 2012-10-05 21:44:03


sent: thursday, october 04, 2012 10:40 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา รบกวนตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูชื่อนางสาวลินดารัตน์  แก้วสารี ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2207
By หมอยา
On 2012-10-05 21:42:38


sent: thursday, october 04, 2012 10:50 pm
to: อนันต์ ไชยตระการกิจ
subject: กราบเรียนหมอยาเพื่อตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพนะครับ ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือป่าวคับ ผมชื่อ อนันต์ ไชยตระการกิจ     จ กรุงเทพ ถ้ามีผมควรทำอย่างไรครับ  
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2206
By หมอยา
On 2012-10-05 19:54:03


sent: friday, october 05, 2012 12:20 pm
to:
subject: ตรวจสอบดวงค่ะ

 

                     กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
                           ดิฉันต้องการขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หมอยาโปรดตรวจสอบดวงให้ดิฉันด้วยค่ะ ดิฉันชื่อนางวนิดา ขุนแสง  เวลาเกิดไม่ทราบแน่นอนค่ะเพราะเกิดกับหมอตำแย เป็นช่วงกลางวันค่ะ เกิดที่จังหวัดพัทลุง  สุดท้ายดิฉันขอให้อาจารย์หมอยามีความสุขมากๆค่ะ
                           ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

****************************************


# 2205
By หมอยา
On 2012-10-05 19:52:06


sent: friday, october 05, 2012 7:21 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ข้าพเจ้าอยากขอตรวจองค์เทพค่ะ
ดิฉันได้อ่านเว๊บของท่านอาจารย์ไปบ้างบางส่วน   ดิฉันมีความศัทธาและเคารพท่านอาจารย์มาก
จึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ ตรวจองค์เทพค่ะเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องค่ะ
ชื่อ   นางจุฑามาศ  อิ่มไพบูลย์ที่ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


 

 


# 2204
By หมอยา
On 2012-10-05 19:31:58


sent: friday, october 05, 2012 12:28 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นายนุกูล  สัตระ  เกิดที่จ.นครสวรรค์ครับ  วั

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพ ว่ากระผมมีหรือไม่ครับ จะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)


# 2203
By หมอยา
On 2012-10-05 21:20:04

-----original message-----

sent: friday, october 05, 2012 2:30 pm
to:
subject: ขอความเมตตาคะ

เรียน อาจารย์หมอยาคะ

หนูเคยส่งมาแล้วครั้งนึง แต่ยังไม่ๆได้คำแนะนำ หนูขอความเมตตาด้วยนะคะ ช่วงนี้หนูมีอาการใจหวิว เหมือนใจไม่ค่อยดีบ่อยมากคะ บางทีเป็นทั้งวัน ประกอบกับตอนที่เป็นจะหนักตามาก ไม่มีแรง อยากจะหลับ และมีอาการพะอืดพะอมด้วยคะ รู้สึกแปลกๆ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคะ จึงมาขอคำชี้แนะจากอาจารย์หมอยาคะ เพราะทุกครั้งที่เป็นรู้สึกไม่ดีเลยคะ หนูจึงมาขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอยา ขอคำแนะนำด้วยคะ

ชื่อ ปาริชาต ฉายอินทร์     จ.ปทุมธานี คะ

ขอกราบขอบพระคุณนะคะ

หนูจะรอคำชี้แนะจากอาจารย์หมอนะคะ

ปาริชาต

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 2202
By หมอยา
On 2012-10-05 19:28:11


sent: friday, october 05, 2012 2:48 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: การตรวจองค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

กระผม นาย ภทัรกร ทองขำดี ครับ เกิดที่จังหวัด ตรัง ครับ

ชื่อเดิม ชื่อนาย  จุติพงษ์   ทองขำดี  ครับอยากทราบว่าผมมีองค์เทพคุ้มครองไหมครับ  

ขอความเมตตาจาก ท่านอาจารย์หมอยาด้วย ครับ

(หากกระผมทำการใดที่ได้ล่วงเกิน ท่านอาจารย์ กระผมกราบขออภัยด้วยนะครับ)                                        

                                      ด้วยรักและเคารพ

                                       ภทัรกร  ทองขำดี

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 2201
By หมอยา
On 2012-10-05 19:26:29


sent: friday, october 05, 2012 4:09 pm
to:
subject: กราบเรียน อาจราย์หมอยาครับ

     กราบเรียนอาจารย์ หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ ผม นายสุชาติ เลิศยุทธนาชัย

 เกิดที่กรุงเทพฯ  การปฎิบัติที่ผ่านมาถูกต้องหรือเปล่าครับ

ผมจะต้องปฎิบัติอย่างไร ให้ขีวิตดี 

                                    กราบขอพระคุณอาจารน์อย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2200
By หมอยา
On 2012-10-05 10:00:52


sent: friday, october 05, 2012 8:34 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา ดิฉันรบกวนให้อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

เนื่องจากดิฉันมีหลายคนทักว่ามีคนดูแลคุ้มครองอยู่ แต่ก็ไม่เคยเห็นหรือฝันแบบชัดเจนค่ะ
จึงอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ

เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูต้องต่อไปค่ะ
ชื่อ นางสาวสุภา  กะเต็บหมัด ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร 
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
สุภา ค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 2199
By หมอยา
On 2012-10-04 20:50:14


sent: thursday, october 04, 2012 4:38 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ จากท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพนะครับ ผมอยากทราบว่า
ผมมีองค์เทพหรือป่าวคับ ผมชื่อ นาย นที เนตรสาคร  คับ
แล้วตอนนี้ผมได้ปฏิบัติถูกต้องดรือป่าวครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2198
By หมอยา
On 2012-10-04 20:27:42


sent: tuesday, october 02, 2012 8:15 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

                  กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

      กระผมรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจหาองค์เทพหน่อยครับ ผมชื่อ นาย ยอดชาย พันธุ์แก่นเพชร เกิด ที่ กรุงเทพครับ   มีคนทักว่ามีองค์ครับ   
1. กระผมมีองค์หรือไม่ครับ
ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

2. ที่ผมปฏิษัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่

ตอบ ท่านปฏิบัติไม่ถูกต้องครับ

       ท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ

************************************

double click on image to enlarge.


sent: thursday, october 04, 2012 6:39 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์หมอยาที่เคารพครับ

              กราบเรียนอาจาร์หมอยาครับ
          กระผมรบกวนอาจาร์หน่อยครับ ผมนาย ยอดชาย พันธุ์แก่นเพชร ครับ
      ที่อาจาร์บอกว่า กระผมปฏิบัติไม่ถูกนั้นรบกวนอาจาร์ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
      อาจาร์หมอยาเพราะ กระผมทำไม่ถูกยังไง ขอขอบคุณอาจาร์หมอยามากๆครับ
   ท้ายนี้ขอให้อาจาร์หมอยาคิดอะไรขอให้ได้สิ่งนั้นครับ
   นาย ยอดชาย พันธุ์แก่นเพชร   

ตอบ ท่านดังนี้ครับ
๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๒. บางท่านอาจถึงเป็นร่างทรง เมื่อเป็นดังนี้ท่านควรมีครูอาจารย์ ดูแลครับ ทำไปคนเดียวเรียกว่าศิษย์ไร้ครูครับ
๓. ดวงท่านเคราะห์ยังไม่หมดนะครับ ระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับ


# 2197
By หมอยา
On 2012-10-04 20:11:50


sent: thursday, october 04, 2012 2:02 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ตรวจองค์เทพครับ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
                      
สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา   ผมรบกวนให้อาจารย์หมอยา  ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ผมชื่อ สิทธิพงษ์ จันทร์ลาจังหวัด ราชบุรี และผมมีองค์เทพองค์องค์ใดครับ ตอนนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด เป็นเพราะอะไรครับ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2196
By หมอยา
On 2012-10-03 19:47:26


sent: monday, october 01, 2012 8:21 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาเพื่อตรวจเรื่ององศ์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบว่า
ตัวข้าพเจ้ามีองศ์เทพหรือไม่ชือ    นางจุฑามาศ ปิยารมย์ค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารืยหมอยาเป้นอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

*************************************

 


# 2195
By หมอยา
On 2012-10-03 19:42:55


sent: tuesday, october 02, 2012 12:11 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
              ลูกชื่อ นายพงษ์วุฒิ   ไกรสัีย  . สถานที่เกิดโรงพยาบาลนครปฐม
ลูกขอรับการตรวจองค์จากท่านอาจารย์หมอยาครับ
                                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                         นายพงษ์วุฒิ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*************************************


# 2194
By หมอยา
On 2012-10-03 19:41:16


sent: tuesday, october 02, 2012 1:10 pm
to:
subject: ขอ สอบถามเรื่ององค์เทพครูบาอาจารย์ครับ

นายกมลเวช สุขสานต์   เกิดที่กรุงเทพครับ
ขอความกรุณา อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้หน่อย ครับ ขอบคุณมาน่ะที่นี้ ครับ 
ขอให้อาจารย์และคณะศิษย์มี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*************************************


# 2193
By หมอยา
On 2012-10-03 19:39:31


sent: tuesday, october 02, 2012 1:56 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการตรวจองค์เทพค่ะ

    หนูมีขอสงสัยจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจองค์เทพนะค่ะ  ชื่อจริงหนูคือ  น.ส.รัตนา  เต็มทับ  

จังหวัดกระบี่ ค่ะ 

    ด้วยความเคารพและนับถือ หนูขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะค่ะ ในการช่วยเหลือหนูในครั้งนี้

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*************************************


# 2192
By หมอยา
On 2012-10-03 19:30:19


sent: tuesday, october 02, 2012 8:15 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

                  กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

      กระผมรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจหาองค์เทพหน่อยครับ ผมชื่อ นาย ยอดชาย พันธุ์แก่นเพชร เกิด ที่ กรุงเทพครับ 

       มีคนทักว่ามีองค์ครับ

        

              1. กระผมมีองค์หรือไม่ครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

              2. ที่ผมปฏิษัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่?

ตอบ ท่านปฏิบัติไม่ถูกต้องครับ

       ท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ


# 2191
By หมอยา
On 2012-10-03 19:27:16


sent: tuesday, october 02, 2012 8:30 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารณ์ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารณ์หมอยาที่เคารพค่ะ
             ดิฉันได้อ่านเว๊บของท่านอาจารณ์ไปบ้างบ่างส่วน   ดิฉันมีความศัทธาและเคารพท่านอาจารณ์มาก
              จึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านอาจารณ์ ตรวจองค์เทพค่ะเพื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องค่ะ
             ดิฉัน  ชื่อ  นิภา  ม่วงเกตุ  ค่ะ
                  เกิดที่ ร.พ. หญิง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  แต่มาโตที่ จังหวัด ปทุมธานี ค่ะ
                        ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงค่ะ
                                 ขอบคุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

******************************


# 2190
By หมอยา
On 2012-10-03 19:25:34


sent: tuesday, october 02, 2012 10:51 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจาร์หมอยาที่เคารพ
เนื่องจากดิฉันมีหลายคนทักว่ามีคนดูแลคุ้มครองอยู่ แต่ก็ไม่เคยเห็นหรือฝันแบบชัดเจนค่ะ จึงอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูต้องต่อไปค่ะ
ชื่อ กุลพร กุลพงษ์. ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร แต่บ้านเกิดอยู่มหาชัย สมุทรสาครค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
กุลพร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2189
By หมอยา
On 2012-10-03 15:14:57


sent: wednesday, october 03, 2012 11:07 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                 
               ดิฉัน นางสาวปิวดา  พาลา    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนูได้อ่านบทความของท่านแล้วมีความสนใจในเรื่องนี้ หนูเคยโดนทักมาว่ามีองค์ และเขาบอกว่าด้วยความที่หนูไม่รับจึงทำให้เกิดสิ่งไม่ดีในชีวิตหนู จริงหรือป่าวคะ เพราะในปีเดียวหนูโดนสามีนอกใจและทิ้งไป  แท้งบุตร ประสบอุบัติเหตุทางรถ และก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอีกคะ
                  
                จึงขอกราบรบกวนท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจดูให้คะ
                   
                 ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้  ณ  ที่นี้ด้วยคะ 
 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. สิ่งที่เกิดกับลูกเรียกว่าวิบากกรรมครับ คนส่วนมากมักโทษเรื่องเทพ นับว่าบาปกรรมครับ อย่าเอาศรัทธากับความอยากมารวมกันครับ# 2188
By หมอยา
On 2012-10-01 10:10:54


sent: monday, october 01, 2012 2:54 am
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์เพื่อตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ข้าพเจ้าอยากขอตรวจองค์เทพค่ะ

 นางสาว ศวนงชภรณ์ เงินดี

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2187
By หมอยา
On 2012-10-01 00:30:23


sent: saturday, september 29, 2012 12:30 pm
to:
subject: การเรียนอาจารย์หมอยาตรวจเรื่ององค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพตรวจเรื่ององค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองของแฟนให้ด้วยนะคะ

พอดีเคยมีหมอดูทักว่ามีผู้หญิงแต่งชุดโบราณติดตามค่ะ จึงอยากให้ท่านอาจารย์เมตตาตรวจให้ด้วยค่ะ

ชื่อ นายนิติกรณ์  ดวงทิม   เกิดที่กรุงเทพ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2186
By หมอยา
On 2012-10-01 00:27:13


sent: saturday, september 29, 2012 10:29 pm
to: หมอยา
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ หนูขอตรวจองค์เทพให้สามีค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ หนูขอตรวจองค์เทพให้สามีหนูค่ะ 

หวังว่าอาจารย์คงอนุญาต

ชื่อนายบุญส่ง เหล็กเพชร ค่ะ

คลอดที่ รพ. ในจ.ตราดค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ที่ให้ความกระจ่างแก่หนูและสามี

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..

*******************

 


# 2185
By หมอยา
On 2012-10-01 00:10:54


sent: sunday, september 30, 2012 9:09 pm
to:
subject: กราบขอความกรูราอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ @ฉบับแรกไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้ใส่จังหวัดค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

                  หนูอยากขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้หนูด้วยค่ะ ชื่อ เมสิร์ญา  พิสิฐธนการย์  . เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่ะ วันนี้วันพระ หนูอยู่ดีดี น้ำตาก็ไหล ทั้งวันเลยค่ะอาจารย์  หนูเคยรถคว่ำเมื่อเดือน พฤษภาคม  2555  ที่ผ่านมาและหนูไม่เป็นอะไรเลยค่ะ แต่ความรู้สึกแปลก ๆ คือหนูไม่ได้อยู่คนเดียว อจารย์กรณาหนูด้วยนะคะ

                                            ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                    เมสิร์ญา  พิสิฐธนการย์

 ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
เคราะห์ของท่านยังไม่หมดนะครับ
***********************************

 


# 2184
By หมอยา
On 2012-09-29 01:33:28


sent: saturday, september 29, 2012 12:35 am
to:
subject: กราบขอบพระคุณอาจารย์ และเรียนถามองค์เทพให้แฟนครับ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ผมได้ตรวจองค์เทพกับอาจารย์แล้วครับ ได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วทันใจมากๆ ผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง
ที่ให้ความเมตตาในครั้งนี้ และขออวยพรให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมีแต่ความสุขกายสบายใจ คิดหวังสิ่งใดรวดเร็วได้ดั่งใจหมายเหมือน
อย่างที่อาจารย์เมตตาให้คำตอบดิฉันในครั้งนี้ครับ
 
ผมอยากจะรบกวนเรียนถามอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้แฟนครับ ชื่อ นางสาว นพมาศ วงษ์ฤทธิ์ วันพุธที่  จังหวัดลพบุรี
 
ผมขอขอบพระคุณอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่ง
 
สิทธิชัย วงษ์ฤทธิ์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************


# 2183
By หมอยา
On 2012-09-28 21:14:53


sent: friday, september 28, 2012 6:46 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ เรื่องการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                   กระผม นายเอกชัย  ชูวันใจ    จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผมได้อ่านบทความของท่านแล้วมีความสนใจในเรื่องนี้  และอยากทราบว่ามีเทพคุ้มครองหรือไม่ จึงขอกราบท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจดูให้ครับ

                   กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้  ณ  ที่นี้ด้วย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
***************


# 2182
By หมอยา
On 2012-09-28 16:03:21


sent: friday, september 28, 2012 12:01 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ เรื่องการตรวจองค์เทพครับผม

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 กระผมนาย ณัฐพันธ์ ตองติดรัมย์ เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผม

กระผมได้อ่านบทความของท่านแล้วมีความสนใจในเรื่องนี้

และเกิดความสงสัยในตนเอง...จึงขอกราบท่านอาจารย์ได้ตรวจดูให้ด้วยคนครับ 

กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
***************


# 2181
By หมอยา
On 2012-09-28 09:48:41


sent: friday, september 28, 2012 9:43 am
to:
subject: การตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ข้าพเจ้า ชื่อ น.ส. อรัญญา  สังขาว 
 
ปีชวด อยากขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพหรือสิ่งใดคุ้มครอง
 
อยู่หรือไม่ เพราะมีความรู้สึกสัมผัสอะไรบางสิ่งได้แต่ไม่ชัดเจน
 
จึงเข้ามาอ่านในเว็บและเห็นข้อปฏิบัติที่เป็นความรู้และประโยชน์มากมาย
 
ซึ่งขอชื่นชมคนที่จัดทำทุกท่านที่สร้างเว็บไซด์นี้ขึ้นมา อย่างน้อยสำหรับผู้ไม่รู้อะไรเลย
 
อย่างข้าพเจ้าก็ได้ศึกษา และท่านอื่นด้วยที่สนใจ
 
ข้าพเจ้าขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ที่จะอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้า
 
และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ไว้ล่วงหน้าค่ะ
 
น.ส. อรัญญา  สังขาว

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
***************


# 2180
By หมอยา
On 2012-09-28 07:37:17


sent: thursday, september 27, 2012 8:31 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ เรื่องการตรวจองค์เทพค่ะ

หนูขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพประจำตัวหนูค่ะ ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าค่ะ

ชื่อเดิม ของหนู ศิราณี แสนเสนาะ

ชื่อเปลี่ยนใหม่ของหนู ธนันณัฎฐ์  ฐิติเปรมภาว์  เกิดที่บ้านในจังหวัดตราดค่ะ 

หนูมีองค์เทพคุ้มครองบ้างไหมคะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ ที่ให้ความกระจ่างแก่หนู

ด้วยความเคารพค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************

 


# 2179
By หมอยา
On 2012-09-28 07:15:54

-----original message-----

sent: thursday, september 27, 2012 10:30 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาขอความเมตตาตรวจดูองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

ผมชื่อ นาย รณกร ปัญญาธรานุกูลน.ครับ เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์แต่เกิดที่ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาทครับ อยากจะรบกวนขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยา ตรวจดูว่าผมนั้นมีองค์เทพคอยคุ้มครองไหมครับ เพราะว่ามีคนทักมาว่ามี องค์หลวงปู่ทวดคอยคุ้มครอง ถ้ามีจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องครับ ขอบคุณมากครับ

       เคารพและศรัทธา

     รณกร ปัญญาธรานุกูล    ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
***************

 


# 2178
By หมอยา
On 2012-09-28 07:13:06


sent: thursday, september 27, 2012 11:23 pm
to: องค์เทพ
subject: กราบขออภัยในความผิดพลาดและขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพเป็นอย่างสูง                          

                                  กราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงเนื่องจากความผิดพลาดของดิฉันที่มิได้เรียกขานชื่อท่านอาจารย์หมอยาในการส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนค่ะ 

ซึ่งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของดิฉันเอง มิได้มีเจตนาลบลู่ท่านอาจารย์หมอยาแต่อย่างใด กราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ ในครั้งนี้ดิฉันใคร่ขอความกรุณาเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา

ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพตามแต่ท่านอาจารย์หมอยาจะกรุณาค่ะ ดิฉัน ชื่อ น.ส. วรศิริ จินาพร . ที่ จ.อุบลราชธานีค่ะ                                                                              
                               ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

                                                         วรศิริ จินาพร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************


# 2177
By หมอยา
On 2012-09-27 20:27:40

-----original message-----

sent: wednesday, september 26, 2012 9:45 am
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพครับ

  กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ.                                   

กระผมต้องขอกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับที่เคยส่งเมลล์มาแล้วทีนึง แต่กลัวท่านอาจารย์หมอยาไม่ได้เมลล์ครับ(เนื่องจากกระผมไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ครับ และกระผมก็ไม่มีเจตตนาที่จะลบลู่ท่านอาจารย์หมอยาเลยแม้แต่น้อย กระผมขอกราบขออภัยด้วยนะครับ) กระผมขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

  กระผมชื่อ นาย กิตติภพ ไชยพันธุ์ สถานที่เกิด จังหวัดนครนายก ขอความเมตตาจาก ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยนะครับ

                                          ด้วยรักและเคารพ

                                          กิตติภพ ไชยพันธุ์

ส่งจาก iphone

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************


# 2176
By หมอยา
On 2012-09-27 20:25:19


sent: wednesday, september 26, 2012 2:18 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจสอบองค์เทพว่าเป็นองค์ใดค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
            ดิฉันชื่อนางสาวมนัสนันท์  วิลานันท์  ค่ะ จังหวัดอุบลราชธานี
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงนะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2175
By หมอยา
On 2012-09-27 20:22:48


sent: wednesday, september 26, 2012 3:46 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ
 
เรียน ท่านอาจารย์หมอยาครับ ขอความเมตตาตรวจองค์เทพครับ ชื่อ พงษ์พันธ์ พิมพ์สุวรรณ์ เกิดจังหวัดชัยนาท อยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพคุ้มครองมั้ยครับ  จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องคครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่งครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************


# 2174
By หมอยา
On 2012-09-27 20:12:58


sent: wednesday, september 26, 2012 8:47 pm
to: ; ms. jum soto
subject: กราบขอบพระคุณอาจารย์ และเรียนถามองค์เทพให้เพื่อนคะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพคะ

ดิฉันได้ตรวจองค์เทพกับอาจารย์แล้วคะ ได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วทันใจมากๆ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง
ที่ให้ความเมตตาในครั้งนี้ และขออวยพรให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมีแต่ความสุขกายสบายใจ คิดหวังสิ่งใดรวดเร็วได้ดั่งใจหมายเหมือน
อย่างที่อาจารย์เมตตาให้คำตอบดิฉันในครั้งนี้คะ

ดิฉันอยากจะรบกวนเรียนถามอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้เพื่อนคะ ชื่อ สุนี โท๊ะบุตร  จังหวัดลำปาง

ดิฉันขอขอบพระคุณอาจา รย์และผู้เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่ง

นกพรัตน์ โสโท

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************


# 2173
By หมอยา
On 2012-09-27 20:11:16


sent: thursday, september 27, 2012 8:01 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาทีี่่เคารพ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ที่ เคารพ

ดิฉัน นางสาว อาฎากรณ์  ภัทรมานิต  ที่ ร.พ. ศิริราช จ.กรุงเทพ ค่ะ  

บางครั้งไม่รู้ ว่า ตัวเอง จิตปรุงแต่ง ขึ้นมาหรือ อย่างใด ค่ะ  

ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา จะกรุณาด้วย น่ะ ค่ะ  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอยาค่ะ   

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ที่ท่านว่าจิตปรุงแต่ง มาจากท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดมาแต่อดีต

รบกวนจิตใต้สำนึกท่านอยู่ครับ ไปแก้ไขครับ
***********************************

                                  


# 2172
By หมอยา
On 2012-09-27 20:07:06


sent: wednesday, september 26, 2012 8:57 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียน ท่าน อาจารย์หมอยา...ที่เคารพ....
กระขอรบกวนเวลาของท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ
ชื่อ นาย สิทธิชัย วงษ์ฤทธิ์  จ. ลพบุรีครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ขอน้อมจิตอวยพรให้อาจารย์มีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรงครับ
ขอนอบน้อมด้วยความเคารพ
นาย สิทธิชัย วงษ์ฤทธิ์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************


# 2171
By หมอยา
On 2012-09-27 20:04:31

-----original message-----

sent: wednesday, september 26, 2012 10:11 pm
to:
cc:
subject: ส่งต่อ: ตรวจองค์

ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์ให้ด้วยครับ ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ผมชื่อการกฤศ แก้วกัน เกิดวันพฤหัสบดีเกิดที่จังหวัดลำพูน

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************


# 2170
By หมอยา
On 2012-09-27 20:01:40


sent: thursday, september 27, 2012 12:53 am
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียน ท่าน อาจารย์หมอยา
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ผมหน่อยครับ
ผมชื่อ นาย รัชชานนท์ ตันตระกูล เกิดที่จังหวัด ราชบุรี ครับ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2169
By หมอยา
On 2012-09-27 19:49:19


sent: thursday, september 27, 2012 3:11 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพครับ
กราบสวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา

กระผมขอสอบถามครับ ว่าผมมีองค์ รึป่าว

ผมชื่อ ภาคิณ  ลือสิริพาณิชย์ . โดยประมาณ เกิดที่ กระบี่ ครับ

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง เพิ่มบารมี ให้ท่านอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2168
By หมอยา
On 2012-09-26 06:48:45


sent: monday, september 24, 2012 8:31 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ขอความเมตตาตรวจองค์เทพค่ะ ชื่อ ฉัตรสุดา  วรรณศิริ   เกิดที่ จ.สมุทรปราการ . อยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพคุ้มครองมั้ยค่ะ  จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องคะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2167
By หมอยา
On 2012-09-26 06:46:49


sent: tuesday, september 25, 2012 11:19 am
to:
subject: ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอตรวจองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
ดิฉันชื่อ  นางสาวนัฎ  วิชาชัย . จังหวัดอุบลราชธานี ค่ะ
ดิฉันใคร่ขอความเมตตาท่านอาจารย์กรุณาตรวจดูองค์เทพ ว่ามีหรือไม่ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

นัฎ  วิชาชัย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************


# 2166
By หมอยา
On 2012-09-26 06:44:18


sent: tuesday, september 25, 2012 12:33 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพคับ

 
กราบเรียน ท่าน อาจารย์หมอยา
   
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ผมอยากรู้ว่าผมมีองค์เทพอยู่หรือเปล่าครับ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ผมหน่อยครับ
ผมชื่อ นาย ธีรยุทธ  ทองกรด ที่จังหวัด สงขลา. ครับ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool