ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2265
By หมอยา
On 2012-10-23 13:40:06

 

-----original message-----

sent: tuesday, october 23, 2012 12:19 am
to:
subject: ขอรับการตรวจสอบว่ามีองค์หรือไม่

 

เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพ

   ผม เดิมชื่อว่า นายสุภาพ ฉายสังข์ ปัจจุบัน เปลี่ยนมาเป็น นายสุภาพ อินทวงศ์. เกิดที่จังหวัด ชลบุรี ผมได้อ่านข้อความที่ท่านอาจารย์ได้เขียนขึ้นไว้เลยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผมขอยอมรับเงื่อนไขที่ทางท่านอาจารย์ได้กำหนดมาแล้วนั้น ผมใคร่ขอความกรุณาด้วยน่ะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายสุภาพ อินทวงศ์

   หากผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าใคร่ขอโทษ ณ ที่นี้ด้วย ข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาที่จะรบหลู่หรือลองของกับท่านอาจารย์แต่อย่างใด ข้าพเจ้ามีเพียงจุดระสงค์เดียว แค่อยากไขข้อข้องใจของข้าพเจ้าเท่านั้น

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2264
By หมอยา
On 2012-10-22 18:51:28


sent: monday, october 22, 2012 5:50 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

         ดิฉันชื่อ ธันย์ภณิดา  ศุภรเศรษฐกุล  ดิฉันขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ เพราะเคยมีอาจารย์ท่านอื่นๆทักว่าดิฉันมีองค์เทพ และมีถึง2องค์ด้วยค่ะ ดิฉันถามอาจารย์ที่ทักว่าองค์ไหนชัดมากกว่า ก็ไม่มีคำตอบค่ะ อาจารย์แค่ตอบว่าถึงเวลาก็จะรู้เอง หลายปีแล้วที่โดนทัก แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นองค์ไหน ดิฉันต้องการตรวจดวงชะตากับอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ  รบกวนอาจารย์แจ้งค่าบูชาครูด้วยนะคะ จะได้โอนเงินค่าครูให้ค่ะ

         ดิฉันขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ ขอให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงค่ะ

                    ด้วยความเคารพอย่างสูง  

               ธันย์ภณิดา  ศุภรเศรษฐกุล

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. จะดูหมอ...ที่ไหนๆก็เหมือนกันครับ อาจารย์ ทำเวบไว้ให้อ่านเพื่อ ประโยชน์แก่คนทั่วไปครับ อ่านมากๆจะเข้าใจครับ

*********************

 


# 2263
By หมอยา
On 2012-10-22 05:06:57


sent: monday, october 22, 2012 1:20 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูชื่อ นาง เขมจิรา ยมนานนท์  จังหวัด กระบี่ หนูมีอาการแปลกๆ ชอบพูดภาษาแปลกๆที่ไม่ใช่ภาษาไทย มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขี้นกับหนู หนูไม่รู้ว่าหนูเป็นบ้า หรือจิตหลอน กันแน่ สับสนมากๆ แต่ก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ทำจิตให้สงบ บางครั้ง หนูอยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้ทางแสงสว่างให้หนูด้วยเถอะนะค่ะ

หนูกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามาล่วงหน้านะค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงนี้เป็นคนเห็นผีครับ และไม่ได้เป็นจิตหลอนครับ

****************************

 


# 2262
By หมอยา
On 2012-10-22 05:00:30


sent: sunday, october 21, 2012 11:33 pm
to:
subject: ฉบับนี้หนูส่งมาขอขมาคะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

          หนูต้องกราบขอขมาอาจารย์หมอยาและพี่ในเวปด้วยคะ เมล์ที่ส่งมาก่อนหน้านี้ หนูไม่ได้อ่านให้ละเอียดอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะส่งมาคะหวังว่าท่านอาจารย์คงจะงดโทษแก่หนูที่สะเพร่าำไม่ได้อ่านเพราะรีบเกินไปเนื่องด้วยหนูเล่นที่ร้านเน็ตก็เลยรีบส่งเพราะกลัวเน็ตหมดคะ ถ้ามีสิ่งใดที่หนูทำไปเป็นการล่วงเกิน ท่านอาจารย์หมอยา หนูก็กราบขอขมาไว้ ณ ที่นี้คะ

                  ด้วยความเครารพคะ

      ชื่อ น.ส.ระวีวรรณ เรืองฉาง เกิดจังหวัดนนทบุรีคะ    

                            ขอความกรุณาด้วยนะคะ     

                             กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************

 


# 2261
By หมอยา
On 2012-10-21 23:14:29


sent: saturday, october 20, 2012 11:10 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา กรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

                        กราบสวัสดีท่านอาจารย์ หมอยา ครับ กระผมชื่อ นาย ธีระมิตย์ นามสกุล เอี่ยมวงษา ครับ กระผม ขอกราบเรียนถาม อาจารย์ หมอยา ด้ายความเคารพ และนับถือ ในตัวครูบาอาจารย์ทุกๆท่าน เนื่องตัวกระผม สงสัยว่า ตัวของกระผมนั้น มีองค์เทพ หรือไม่ ขอรบกวน ท่านอาจารย์ หมอยา กรุณาตรวจ องค์เทพ ให้กระผม ครับ  

 ขอความกรุณาด้วยครับ 

                                      ด้วยความนับถือเป็นอย่างยิ่ง นาย ธีระมิตย์ เอี่ยมวงษา ;

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************

 


# 2260
By หมอยา
On 2012-10-21 22:53:54


sent: sunday, october 21, 2012 10:14 pm
to: หมอยา
subject: ตรวจองค์เทพครับ

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้น้องสาวผมด้วยครับ
ชื่อนางกิตติยา วงษ์ภูเย็น จังหวัดขอนแก่น เวลาเกิดทราบแต่เป็นช่วงเช้ามืดครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับอาจารย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************

 


# 2259
By หมอยา
On 2012-10-20 21:37:33


sent: saturday, october 20, 2012 4:52 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

                                  เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ เวลาที่ผมไปเจอใคร ชอบมีคนทักว่ามีองค์ บางคนบอก มีองค์สายจีน บางคนบอกมีองค์พ่อปู่ ตกลงผมมีองค์เทพหรือไม่

         หรือถ้ามี มีองค์อะไร กระผมชื่อ นายวิชัย วรเดชขจรกุล จังงหวัด กรุงเทพครับ

            สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า ตรวจองค์เทพให้กระผมครับ

                                                        นายวิชัย วรเดชขจรกุล (1/ส.ค./2555)

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************

                                                      


# 2258
By หมอยา
On 2012-10-20 21:35:50


sent: saturday, october 20, 2012 5:52 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูด้วยคะ
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
         เนื่องจากมีคนทักหลายครั้งค่ะว่าหนูมีองค์เทพ จึงรบกวนขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ หนูชื่อศรัญย์รัชย์ นาคสีหราช  เกิดที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ หนูมีอาการเปลกๆค่ะเพราะทุกครั้งที่จะสวดมนต์ หนูจะมีอาการขนลุก รู้สึกกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ชอบได้ยินเสียวเเว่วๆจับคำพูดไม่ได้ และปวดศรีษะไมเกรนเกือบทุกอาทิตย์ ทั้งๆที่ไม่มีเรื่องเครียดและสุขภาพเเข็งเเรงดีค่ะ รู้สึกสับสนกลัวคิดไปเองค่ะ รบกวนขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ         
 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
           ศรัญย์รัชย์ นาคสีหราช
 
     ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 2257
By หมอยา
On 2012-10-20 21:33:09


sent: saturday, october 20, 2012 4:45 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

ดิฉันชื่อ นางสาววราภรณ์ ศรีมูลค่ะ  ที่โรงพยาบาลมหาราชนครพิงค์ เชียงใหม่  

มีคนทักว่าดิฉันมีองค์ค่ะ ขอรบกวนอาจารย์กรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************


# 2256
By หมอยา
On 2012-10-19 16:29:02


sent: sunday, october 14, 2012 12:42 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ
กราบเรียนอาจารย์หมอยา

         ดิฉันต้องกราบขอขมาอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ เมล์ที่ส่งมาก่อนหน้านี้  ดิฉันไม่ได้อ่านรายละเอียดอย่างที่ท่านอาจารย์แจ้งให้ทราบก่อนจะส่งมาค่ะ หวังว่าท่านอาจารย์คงงดโทษแก่ผู้ด้อยปัญญา  ถ้ามีสิ่งใดที่ดิฉันทำไปเป็นการล่วงเกิน ท่านอาจารย์ ดิฉันก็กราบขอขมาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

        ด้วยความเคารพ. 

ชื่อ ณัฐฐาพร  หลอดคำ   เกิดที่ จ.มหาสารคาม รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจเช็คองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ส่งจากแท็บล็ต samsung

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************


# 2255
By หมอยา
On 2012-10-19 16:27:18


sent: sunday, october 14, 2012 12:54 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

                       จะเรียนสอบถามเรื่ององค์เทพในตัวข้าพเจ้าว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ ข้าพเจ้าชื่อ นายกัลปพฤกษ์ แสงดาว เกิดจังหวัดสระบุรีครับ

                                                    ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ

 

       

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************

    


# 2254
By หมอยา
On 2012-10-19 15:55:02


sent: thursday, october 18, 2012 1:03 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

กราพเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
                    ผมชื่อพิศลย์ เมธีกุล  ผมขอเรียนอาจารย์หมอยาเพื่อ ตรวจองค์เทพและ เมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ผมได้ไปกราบปู่ฤาษี 108 ที่ร้านสังฆภัณฑ์ แห่งหนึ่ง แล้วตกกลางคืนไม่ทราบว่าฝันหรือเปล่าครับ ผมเห็นปู่ฤาษีท่านเดินมา แล้วผมคุกเข่าพนมมือไหว้ แล้วปู่ฤาษีท่านเอามือมารับมือของผม (กราบขออภัยอาจารย์หมอยาครับ ถ้าใช้คำศัพย์ที่ไม่ถูกต้อง)
 
                                  กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************


# 2253
By หมอยา
On 2012-10-19 15:42:30


sent: thursday, october 18, 2012 3:22 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

สวัสดีครับท่าน อาจารย์หมอยา

      กระผมอยากจารบกวนให้ท่านสรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ ชื่อใหม่ นาย พรเทพ แสงศิลา (ชื่อเดิม นายนิรัญ แสงศิลา) เป็นคนจังหวัด นครราชสีมา 

                       ขอความกรุณาด้วยครับ

                         ขอบคุณครับ

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

****************************

 


# 2252
By หมอยา
On 2012-10-19 15:20:38


sent: friday, october 19, 2012 2:46 pm
to:
subject: ขอให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพหน่อค่ะ

ขอกราบอาจารย์หมอยา

ชื่อนางสาวศิริพร  แซ่โค้ว เกิดที่จังหวัดกรุงเทพ 

ขออาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

****************************


# 2251
By หมอยา
On 2012-10-19 15:17:59

 

-----original message-----

sent: thursday, october 18, 2012 4:46 pm
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                ลูกขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพของสามีลูกด้วยค่ะ

ชื่อนายดนัย  ทองเลื่อน  จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ

                ลูกขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************


# 2250
By หมอยา
On 2012-10-19 15:14:22

 

-----original message-----

sent: thursday, october 18, 2012 8:25 pm
to:
cc:
subject: ตรวจองค์

ดิฉันชื่อนางสาวสุรภี ไกรทอง คะดิฉันมีองค์จริงไหมคะขอรบกวนอาจารย์นิดหนึ่งนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยคะ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************


# 2249
By หมอยา
On 2012-10-19 15:01:19


sent: friday, october 19, 2012 12:01 am
to:
subject: ขอความเมตตากรุณาอาจารย์หมอยาหน่อยครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                             กระผมขอประทานโทษรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์ของกระผมว่าจะมีจริงหรือเปล่า เพราะได้อ่านลักษณะของคนมีองค์มา รู้สึกว่ามีอาการคล้าย เช่น
1. มึนศีรษะข้างเดียวเป็นประจำ (บางทีทางการแพทย์ว่าเป็นไมเกรน)
2. หนักต้นคอ บางครั้งหนักบ่าสองข้างเหมือนมีใครมาขี่คอ บางครั้ง นั่งรถอยู่ดีๆก็รู้สึกหนักบ่า
3. แน่นหน้าอกเป็นบางครั้งเหมือนหายใจไม่อิ่ม บางคนเป็นบ่อยจน หมอว่าเป็นโรคหัวใจ
4. ฝันแม่นยำ มีลางสังหรณ์แม่นยำ บางทีเรียกสัมผัสที่หก หรือซิกเซ้นส์
5. ชอบฝันหรือตีเป็นตัวเลข เสี่ยงโชคได้ใกล้เคียง บางทีผิดแต้ม แต้มเดียว กลับบนกลับล่างกลับหน้ากลับหลัง ซื้อทีไรก็เฉี่ยวไปเฉี่ยว มาเป็นประจำ แต่ถ้าไม่ซื้อไปบอกใครเขาก็จะถูก
6. บางครั้งหูจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆ เหมือนเสียงกระซิบก็มี เสียงดังก้องในหูก็มี
7. ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือมีอะไรลี้ลับจะรับรู้โดยการสัมผัส ขนลุกชันเย็นว่าไปทั้งตัว
8. บางครั้งสวดมนต์เป็นภาษาบาลีอยู่ดีๆ ก้เปลี่ยนเป็นภาษาอื่น รัวเร็วขึ้น

จะมีอาการแบบนี้บ่อยมากครับ ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา ช่วยเมตตาตรวจดูหน่อยน่ะครับ
ชื่อ วัชรากรณ์ ลวนคำ  โรงพยาบาลจังหวัดพะเยาครับ
                         ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 2248
By หมอยา
On 2012-10-19 13:58:42

 

 


sent: friday, october 19, 2012 12:35 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา           
            กระผมนาย พีระยุทธ ฉิมสุวรรณ เกิดจังหวัด กรุงเทพ   ผมมักฝันถึงองค์เทพ ของทาง พราหม ฮินดูบ่อย น่ะครับ ส่วนตัวเป็นคนเชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้ว เพราะมีประสบการณ์ เคยมีดวงวิญญาณมาขอส่วนบุญครับ

              รบกวนอาจาร ย์ช่วยองค์เทพให้หน่อยครับ แล้วผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบพระคุณมากครับ                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง  ขอบคุณมากครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. อายุยังน้อย ต้องมีผู้ปกครองดูแลครับ


# 2247
By หมอยา
On 2012-10-19 13:54:51


sent: friday, october 19, 2012 9:36 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
 
ลูกชื่อ ศุภิสา  ธิติธำรงชัย  เกิดที่กรุงเทพฯค่ะ
 
ลูกขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพแก่ลูกด้วยนะคะ
 
ด้วยลูกมักจะได้กลิ่นบุหรี่เป็นประจำจึงค่อนข้างกังวลค่ะ จึงกราบขอ
 
ความกรุณาจากอาจารย์มาในที่นี้ด้วยค่ะ
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากๆค่ะ
 
ศุภิสา  ธิติธำรงชัย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
 


# 2246
By หมอยา
On 2012-10-18 12:26:52


sent: saturday, october 13, 2012 11:51 pm
to: ; pllaa aa a a a a
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

          หนู นางสาวเบญจมาศ  เหมวิบูลย์  จังหวัดจันทบุรีค่ะ คือหนูขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูได้ไหมคะ เพราะว่าก่อนหน้าที่หนูจะมาเจอเว็บไซต์ของอาจารย์ หนูได้คล้ององค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วเกิดอาการเวียนศรีษะและตอนใส่แรกๆมีอาการเหมือนจะอาเจียน หนูจึงมาหาข้อมูลแล้วได้มาเจอเว็บไซต์ของอาจารย์ หนูจึงอยากขอความกรุณาจากอาจารย์ด้วยค่ะ เมื่อก่อนหนูเป็นคนที่สวดมนต์ นั่งสมาธิเกือบทุกวัน ช่วงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูชอบสัมผัสได้กับสิ่งแปลกๆ แต่ปัจจุบันหนูไม่ค่อยได้สวดมนต์นั่งสมาธิเลยสัมผัสอะไรไม่ค่อยได้ เพราะตอนนั้นที่หนูสวดมนต์นั่งสมาธินั้นหนูได้ไปห้องพักของเพื่อน  เมื่อหนูเข้าไปนั่งข้างในห้อง หนูรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหนูปวดหัว หนูจึงถามเพื่อนว่าเอาอะไรมาไว้ในห้องรึเปล่าหลังจากที่หนูทักไป เพื่อนหนูก็เจอหนูจึงจุดธูปบอกกล่าวท่านที่อยู่ที่ห้องนั้นหลังจากนั้นท่านที่อยู่ที่ห้องนั้นก็ไม่มาให้เพื่อนหนูเจออีก เวลาหนูรู้สึกว่าเหมือนมีอะไนบางอ ย่างที่หนูสามารถสัมผัสได้หนูจะมีอาการปวดศรีษะ บางครั้งก็ปวดบ่า หนูไม่ทราบสาเหตุของการปวดบ่ามาจากการครอบครูของหนูในสมัยเด็กๆหรือเปล่าเพราะตอนเด็กหนูรำค่ะแล้วก็ครอบครู อาการอีกอย่างหนึ่งที่ประหลาดมากๆ คือหนูมักจะได้กลิ่นบุหรี่ทั้งๆที่ไม่มีใครสูบอยู่แถวนั้น หนูถามเพื่อนว่าได้กลิ่นไหมแต่เพื่อนกลับบอกหนูว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลย  และที่สำคัญคือมีหมอดูมาทักหนูสองคนแล้วค่ะว่าหนูมีองค์หนูก็ไม่แน่ใจจึงมาเรียนถามอาจารย์ค่ะ แล้วถ้าหนูมีองค์จริงๆหนูควรสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันหรือไม่คะ และก็มีหมอดูทักหนูว่าดวงหนูจะได้เกิดเป็นผู้ชาย ตอนเด็กเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่ง ทักแบบนี้มา 3 คนแล้วค่ะ แต่ก็แปลกที่หนูเป็นคนชอบเรื่องเหล่านี้ หนูขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะที่หนูรบกวนแถมพิมพ์เล่าเรื่องซะยาวเชียว                                                                                                    กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่ให้ความกรุณานะคะ                        นางสาวเบญจมาศ   เหมวิบูลย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)..
๒. อิธปติของขันธ์ท่านว่าด้วย รูปขันธ์ครับ  ศิโรภินทฺดังตะวันฉายแสง มหาตุงคิน ดังเดือนดับ


# 2245
By หมอยา
On 2012-10-17 23:10:55


sent: monday, june 25, 2012 10:05 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

หนูอยากขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา

ช่วยเมตตาตรวจองค์เทพให้คุณแม่ของหนูด้วยค่ะ

ชื่อ นางสาว บุญมี ทองพูล

เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เกิดโดยหมอตำแย

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ไม่สบาย เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปแก้ดวงกับพระราหูครับ


# 2244
By หมอยา
On 2012-10-17 23:07:26


sent: sunday, october 14, 2012 10:01 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

                กระผมชื่อ  นายพนา  บดินทร์ธนภัทร  ที่กรุงเทพ รพ วัชชิระ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับมีบางที่เคยทักแล้วก็จะให้รับขันแต่ก็ไม่กล้าครับ ท่านอาจารย์หมอยาโปรดเมตตาด้วยนะครับ

                                                     โดยความเคารพอย่างสูง

                                                    พนา     บดินทร์ธนภัทร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
   


# 2243
By หมอยา
On 2012-10-17 23:04:58


sent: monday, october 15, 2012 3:11 pm
to:
subject: ฉบับแก้ไขค่ะ

ก่อนอื่น ต้องกราบขอโทษอาจารย์ และพี่ๆในเวปก่อนค่ะ
นู๋ไม่มีความรู้เท่าไหร่ นู๋เลยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร
จึงส่งเมล์เข้าไปโดยที่ยังไม่ได้ดูให้ละเอียด
ฉบับนี้ นู๋เลยเขียนมาเพื่อแก้ไขนะคะ

ขอรบกวน อาจารย์หมอยาด้วย นะคะ
นู๋อยากตรวจองค์เทพ ค่ะ
รายละเอียดดังนี้นะคะ

นู๋ชื่อ   สิริวรรณ   สิริแสงสว่าง ค่ะ

ยังต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ล่วงหน้าด้วยค่ะ
และกราบขอโทษ อีกครั้งค่ะ 

ตอบ ดวงนี้ งดคำตอบครับ ให้ไปตรวจที่อื่นครับ


# 2242
By หมอยา
On 2012-10-17 22:54:56


sent: monday, october 15, 2012 11:43 pm
to:
subject: ขอตรวจดูว่ามีองค์เทพหรือเปล่าครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

นาย มนัสวิน หมีงาม  . สถานที่เกิด จังหวัดสระบุรี

ตอบ มีครับ


# 2241
By หมอยา
On 2012-10-17 22:50:34


sent: tuesday, october 16, 2012 11:50 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

ดิฉันชื่อ ณัฐธิดา ตัณยะกุล. เกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่เป็นคนจังหวัดนครนายกค่ะ
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
                             ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                 ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
                                  


# 2240
By หมอยา
On 2012-10-17 22:48:43


sent: wednesday, october 17, 2012 5:40 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     หนูชื่อ นิติรัต เภกกิ้ม . จังหวัดสระบุรี ขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ                    

                     ด้วยความเคารพอย่างสูง

                            ขอบพระคุณค่ะ   

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงท่านขี้สงสัยหาครูยากครับ

   


# 2239
By หมอยา
On 2012-10-17 22:43:44


sent: wednesday, october 17, 2012 10:05 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา

  กระผมขอความอนุเคราะห์อาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

ผม เกิดเขตพญาไท กรุงเทพครับ

รบกวนอาจารย์ด้วยครับ ขอบพระคุณอาจารย์มาก ขอให้อาจารย์ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีบารมียิ่งๆขึ้นไปครับ

  ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง

     กฤษฎา  ทาแก้ว

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2238
By หมอยา
On 2012-10-17 22:36:34


sent: wednesday, october 17, 2012 3:01 pm
to:
subject: กราบเรียนหมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันขอความช่วยเหลืออาจารย์หมอยาโปรดช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกชายของดิฉันค่ะ  ลูกชายชื่อด.ช.สรวิชญ์ ขุนแสง
เวลาช่วงกลางวัน เกิดที่จังหวัดพัทลุง ค่ะ  ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ลูกท่านเป็นเด็กพิเศษครับ
ถ้าเลี้ยงยากให้แก้เคล็ดครับเป็นลูกเลี้ยงลูกขอครับ
***********************************


# 2237
By หมอยา
On 2012-10-17 22:31:05

-----original message-----

sent: wednesday, october 17, 2012 3:30 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาเพื่อตรวจเรื่ององค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                ดิฉัน ชื่อ นางสาวชัญญานุช  สุดกังวาฬ ค่ะ  .จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพของลูกด้วยค่ะ

                ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่ทำอายุสั้นครับ

 


# 2236
By หมอยา
On 2012-10-17 22:27:58


sent: wednesday, october 17, 2012 4:35 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาเพื่อตรวจเรื่ององศ์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบว่าตัวข้าพเจ้ามีองศ์เทพหรือไม่

ข้าพเจ้าชื่อนางสาวนฤมล เดชครอบ นามสกุลเดิม ทองแกมแก้ว  เกิดจังหวัด สุราษฎร์ธานี  ควรไม่ควรและแต่จะกรุณามาค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2235
By หมอยา
On 2012-10-17 22:25:01


sent: wednesday, october 17, 2012 8:37 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

  1. สวัสดีค่ะ...ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ  อยากจะรบกวนขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้หนูด้วยค่ะ หนูมีองค์เทพหรือไม่ ชื่อ. นาง นงนุช  แสงพลอยแก้ว (นามสกุลเดิม สูยะนันทน์)  เป็นคนจังหวัด กรุงเทพ หนูขอขอบคุณในความกรุณาของท่านนะคะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักษ์รักษาและคุ้มครองท่าน มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ
    ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
  2. ๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

    ******************


# 2234
By หมอยา
On 2012-10-16 23:08:20


sent: tuesday, october 16, 2012 7:47 pm
to: อาจารยืหมอยา
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

     หนูชื่อ  นางสาวศิรินภา  ทานะมัย    เกิดที่จังหวัดเพชรบรุณ์ 

 ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพของลูกด้วยค่ะ

ขอความกรุณารบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพของลูกด้วยค่ะ  

                    ด้วยความเคารพอย่างสูง

                        ขอบคุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..

******************


# 2233
By หมอยา
On 2012-10-16 23:05:56


sent: tuesday, october 16, 2012 8:39 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ เรื่องการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                   กระผม นายวันชัย สร้อยสุวรรณ  จังหวัดอุตรดิตถ์ ผมได้อ่านบทความของท่านแล้วมีความสนใจในเรื่องนี้  และอยากทราบว่ามีเทพคุ้มครองหรือไม่ จึงขอกราบท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจดูให้ครับ

                   กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้  ณ  ที่นี้ด้วย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2232
By หมอยา
On 2012-10-16 23:03:49


sent: tuesday, october 16, 2012 10:53 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

ผมชื่อ นาย สิพงษ์ พงษ์ศิริยะกุล เกิดที่จังหวัด สระบุรี ครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2231
By หมอยา
On 2012-10-13 19:58:20

 


sent: friday, october 12, 2012 4:59 pm
to:
subject: สอบถามเรื่ององค์เทพครับ

เรียนอาจารย์หมอยา

นาย มณชัย  คงปาน  นครศรีธรรมราช

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นร่างทรงครับ


# 2230
By หมอยา
On 2012-10-13 19:55:43

 

-----original message-----

sent: saturday, october 13, 2012 12:40 am
to:
subject: รบกวนตรวจสอบองค์เทพคับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

 กระผมชื่อนาย ทวีพงศ์. ค้างคง. .จังหวัดสมุทรปราการ

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับตอนนี้ผมเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเอง อยากให้อาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยคับ และกราบขอบคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคับ

sent from my iphone

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..

******************


# 2229
By หมอยา
On 2012-10-13 17:54:55


sent: saturday, october 13, 2012 3:18 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาเพื่อตรวจเรื่ององค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ  

                ดิฉัน ชื่อ นางสาวขวัญฤดี  วงษ์ปัญญา   ค่ะ  เกิดที่จังหวัด ภูเก็ต ค่ะ
                ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ  
สุดท้ายดิฉันขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์นะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2228
By หมอยา
On 2012-10-13 17:46:09


sent: saturday, october 13, 2012 5:21 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

            หนูชื่อ  นางสาวศิรินภา  ทานะมัย   เกิดที่จังหวัดเพชรบรุณ์ 

 ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพของลูกด้วยค่ะ

ขอความกรุณารบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพของลูกด้วยค่ะ  

                    ด้วยความเคารพอย่างสู'

                        ขอบคุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

******************


# 2227
By หมอยา
On 2012-10-11 20:30:03


sent: thursday, october 11, 2012 10:09 am
to:
subject: ผมขอให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพด้วยครับ

ชื่อ นาย ประภาส วิลาศ เกิดที่จังหวัดน่าน ครับ
ผมขอให้อาจรย์หมอยาเมตตาช่วยตรวจองค์ให้ผมหน่อยครับว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ
พอดีมีคนทักมาว่ามีองค์ ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้หน่อยนะครับ
ขอขอบคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2226
By หมอยา
On 2012-10-11 20:28:16


sent: thursday, october 11, 2012 3:31 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน อาจารย์หมอยาค่ะ ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ช่วยเช็คองค์เทพให้หน่อยค่ะ  ว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่า
ถ้ามีเป็นองค์ไหนค่ะ และต้องปฏิบัติอย่างไรดิฉันกำลังอยากเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวไม่ทราบต้องทำอะไรดีค่ะ ถึงไม่ผิดต่อองค์เทพและได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะ ดิฉันชื่อ เบญจวรรณ  สุวรรณศักดิ์ชัย  ที่กรุงเทพค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2225
By หมอยา
On 2012-10-11 20:25:30


sent: thursday, october 11, 2012 12:01 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาเพือตรวจองค์ครับ

กราบเรียนอาจาร์หมอยาที่เคารพกระผมอยากทราบว่ามีองค์หรือไม่ ช่วยเมตตาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ ชื่อ พัชรพล อนุชาเดชากร ครับ มีร่างทรงทักว่ามีของดีอยู่ในตัว กระผมอยากทราบว่ามีจริงหรือไม่ ท่านอาจาร์ยได้โปรดเมตตาตรวจให้ด้วยนะครับ กระผมศรัทธาเรื่องแบบนี้มาก อยู่จังหวัดชุมพร . ถ้าหากมีองค์ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

กราบขอบคุณอาจาร์ยหมอยาล่วงหน้าครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**********************************


# 2224
By หมอยา
On 2012-10-09 09:35:37

 

-----original message-----

sent: thursday, october 04, 2012 7:32 am
to: webmaster
cc: pathai52
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครั[

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ช่วยเมตตาตรวจองค์เทพย์ให้กระผมด้วยครับ กระผมชื่อ  นายไผท น้อมในธรรม ครับ

รบกวนท่านอาจารย์ชี้แนะว่าต้องทำสิ่งใดเพิ่มหรือไม่

และขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยตรวจกุมารทองที่กระผมเลี้ยงไว้ว่ายังอยู่กับกระผมหรือไม่ตามรูปที่กระผมแนบมา

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ในความเมตตา.

 ขอบคุณครับ  นายไผท น้อมในธรรม

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. น้องกุมารยังอยู่ครบครับ .. ท่านดูแลความสะอาดหิ้งบ้างครับ

**********************************


# 2223
By หมอยา
On 2012-10-09 09:23:45


sent: thursday, october 04, 2012 5:39 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ หนูอยากทราบว่ามีองค์รึเปล่าถ้ามีหนูควรปฏิบัติตัวอย่าไรคะ
ชื่อเดิม(แรกเกิด) ปุ๊ก   แซ่อั้ง  ปัจจุบัน  วรุณพร   แซอั้ง   กราบขอบคุณอาจาร์หมอยาล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**********************************


# 2222
By หมอยา
On 2012-10-08 23:35:13

-----original message-----

sent: thursday, october 04, 2012 11:23 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาคะ

สวัสดีคะ อยากให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะคะ ว่าดิฉันมีองค์บ้างไหม ?

เมือก่อนมักจะไม่ชอบอยู่เดียว เพราะะกลัว แต่ช่วงนี้รู้สึกอบอุ่นเหมือนมีคนมาดูแล

มาคอยปกป้องเรา บางคราวก็เหมือนได้ยินเสียงคุยกับเรา ได้กลิ่นบุหรี่โบราณ กลิ่นน้ำอบ

ชื่อ นางสาวขวัญอุบล ทองทิพย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณคะ ท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2221
By หมอยา
On 2012-10-08 23:33:32


sent: friday, october 05, 2012 10:57 pm
to:
subject: ขอให้อาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดวง

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ หนูขอรบกวนอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดวงให้หนูหน่อยหนุชื่อวลัยพร อ้นโต เกิด จ. สมุทรปราการ มีคนทักหนูมีองค์ มีสัมผัสที่6 หนูมีจริงหรือเปล่า และสัมผัสที่6ของหนูเป็นอย่างไร หนูขอรบกวนอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดวงให้หนูแน่ใจที่ ถ้าหนูมีองค์จริงหนูต้องปฎิบัติตนอย่างไร ด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยใจจริง ขอบคุณอาจาร์ยหมอยามากค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ทุกอย่างมั่นใจได้ครับ ยกเว้นใจของท่านครับ ไม่แน่นอน


# 2220
By หมอยา
On 2012-10-08 23:30:39


sent: saturday, october 06, 2012 6:33 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาเพื่อตรวจเรื่ององศ์

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบว่า

ตัวข้าพเจ้ามีองศ์เทพหรือไม่

ชือนางสาวพิสุทธิพร ศรีสวัสฉิม  เกิดจังหวัด อุดรธานี

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2219
By หมอยา
On 2012-10-08 23:28:25


sent: saturday, october 06, 2012 10:24 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพเพื่อตรวจเรื่ององศ์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบว่า
ตัวข้าพเจ้ามีองศ์เทพหรือไม่ ข้าพเจ้าชื่อ นาย นรินทร์ธร แจ่มจำรัส
  เกิด ณ จังหวัดนนทบุรีครับ
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 


# 2218
By หมอยา
On 2012-10-08 23:26:17


sent: sunday, october 07, 2012 3:59 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาเพื่อตรวจเรื่ององศ์เทพค่ะ

กัญญา แสงสารวัด    นครราสีมาวันก่อนดิฉันฝันแปลกๆเลยชวนเพื่อนไปทำบุญแล้วก็ได้ดูดวงค่ะ เค้าทักว่าดิฉันมีองค์ค่ะดิฉันก็ได้ดูอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ดิฉันมีอาการปวดหัวมาก เค้าเลยบอกว่า ดิฉันป็นสายเดียวกับเค้า ดิฉันเลยอยากทราบว่าดิฉันมีจริงๆหนือปล่าวค่ะ แล้วสายที่ว่าคือสายอะไรค่ะ อาการปวดหัวยังเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดหรื่อเปล่าค่ะ อาจารย์ช่วยกรุณาตอบดิฉันด้วยนะค่ะขอบค ุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2217
By หมอยา
On 2012-10-08 23:21:15


sent: monday, october 08, 2012 3:15 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ  ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างมากที่ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้  ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากที่รู้ว่าตัวเองมีองค์เทพ  ดิฉันตั้งใจไว้ว่าจะตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีงามและจะพยายามหมั่นสร้างบุญกุศล ตลอดไปค่ะ  และถึงแม้ว่าถ้าดิฉันไม่มีองค์เทพดิฉันก็จะเป็นคนดีและก็จะตั้งมั่นในศีลธรรมอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ
สุดท้ายดิฉันขอให้อาจารย์หมอยามีแต่ความสุขยิ่งๆขึ้นไปและรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้เจออาจารย์หมอยาค่ะ
จาก วนิดา


# 2216
By หมอยา
On 2012-10-08 23:20:43


sent: monday, october 08, 2012 8:47 pm
to:
subject: ขอให้ช่วยตรวจดูองค์เทพ และข้าพเจ้าจะต้องเป็นร่างทรงไหม? ค่ะ 8 ตุลาคม 2555 20:44
เรียน  ท่านอาจารย์
 
เรื่อง  ขอให้ช่วยตรวจดูองค์เทพ และข้าพเจ้าจะต้องเป็นร่างทรงไหม? ค่ะ
        ข้าพเจ้า นางสาว วรรณ พรมา ข้อนี้แล้วแต่จะเลือกดูค่ะ  จังหวัดที่เกิดตามทะเบียนบ้านคือ จังหวัดระยอง แต่ถ้าเกิดจริงๆ จากโรงพยาบาล คือ จังหวัดชลบุรี ค่ะ รบกวนท่านอาจารย์ให้ช่วยดูตามหัวเรื่องข้างบนค่ะ
และเรื่องเคราะห์กรรม อุบัติเหตุ กทม.  หากดูได้ค่ะ  รบกวนแค่นี้ค่ะ แต่หากมีสิ่งใดที่อยากจะเตือนหรืออยากจะบอก ข้อนี้แล้วแต่จะกรุณาค่ะ
 
           ป.ล. หากท่านอาจารย์ช่วยเมตตาดูให้และตอบกลับเมล์นี้มาก้อจะขอบพระคุณมากๆ เลยค่ะ แต่ขอความกรุณาอย่าเอาไปโพสต์ลงเว็บบอร์ดเลยนะคะ เพราะว่ากลัวค่ะ
 
       ควรไม่ควรและแต่จะกรุณามาค่ะ
      
ขอบคุณมากๆ ค่ะ
 
วรรณ พรมา
 
 ตอบ อนุโมทนาครับ.... วิเคราะห์ท่านดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool