ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2316
By หมอยา
On 2012-11-06 23:52:54


sent: monday, november 5, 2012 7:07 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ
 
ผมชื่อ นาย วิสูตร  เนื่องจำนงค์   ครับ เกิดที่ ชลบุรีครับ  
ผมอยากทราบว่าตัวผมมีองค์คุ้มครองหรือไม่ครับ
 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ
 
วิสูตร   เนื่องจำนงค์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2315
By หมอยา
On 2012-11-06 23:49:22


sent: monday, november 5, 2012 11:30 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

เรียนอาจารย์หมอยา    อาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยคะ ชอบฝันแแปลกบ่อยมากเกือบทุกวันเลยคะ
ช่วยบอกทางสว่างกับชีวิตให้ด้วยคะจะได้ปฎิบัติตนถูกมีคนเคยทักแไม่แน่ใจชื่อน.ส. นฤมล อรุณเทียมเกิดที่กรุงเทพ คะ      

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2314
By หมอยา
On 2012-11-06 23:23:51


sent: tuesday, november 6, 2012 2:18 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

          กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงครับ   ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ    

ชื่อ ศักดิ์พล  ปรีชา  เกิดที่ จ.นครศรีธรรมราช

          ตอนนี้สับสนกับชีวิตตัวเองมากครับ    หาทางออกไม่เจอเลยครับ ไม่รู้จะไปทิศทางไหน

อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยครับ    

         ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามครับ
๔. ระยะนี้ชะตามีเคราะห์ครับ

****************************


# 2313
By หมอยา
On 2012-11-06 23:20:05

-----original message-----

sent: tuesday, november 6, 2012 1:28 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อ ศศิธร อุษาโสภิตกุล  เกิดที่จังหวัดปทุมธานี

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจเช็คองค์เทพใให้ด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ

sent from my iphone.

gigi boleyn

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2312
By หมอยา
On 2012-11-06 23:17:47


sent: tuesday, november 6, 2012 2:12 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันเพิ่งได้เจอเว็บไซต์ของท่านอาจารย์ และสนใจขอตรวจองค์เทพด้วยคนค่ะ

ชื่อ กันทิมา วงศ์ประเสริฐผล

เกิดที่ รพ. กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน อยู่ที่ อ.เมือง ชลบุรี

ที่บ้านเปิดร้านอาหารเจและมีหลายต่อหลายคนทักว่าในร้านมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม่ตะเคียน และกุมาร แต่เมื่อไม่นานมานี้ ก็มีคนหนึ่งทักว่าให้ดิฉันบูชาแม่ตะเคียนและกุมารที่ร้านและจะรุ่งเรือง ขายดีค่ะ หลังเทศกาลกินเจที่ผ่านมา ก็เลยได้ไปเลือกดูองค์แม่และกุมาร เพิ่งทำพิธีเปิดให้แม่ตะเคียนและกุมารเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ตอบ ท่านมีครูอยู่แล้วครับ อาจารย์ขอ....งดคำตอบครับ


# 2311
By หมอยา
On 2012-11-06 23:15:11


sent: tuesday, november 6, 2012 2:39 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

      เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

  ก่อนอื่น ขออภัยสำหรับmail ฉบับที่เเล้วที่ให้ข้อมูลไม่ครบด้วยนะครับ

  ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยครับ

ผมชื่อ นายสากล วิริยะสัจจาภรณ์ ครับ ครับ เกิดที่ จ.กรุงเทพ ครับ เเต่อยู่และโตที่จ.สมุทรสงคราม ครับ

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ

           ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ  

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2310
By หมอยา
On 2012-11-06 23:12:54

-----original message-----

sent: tuesday, october 30, 2012 6:44 pm
to:
subject: กราบรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

               ก่อนอื่นต้องกราบขอประทานโทษอาจารย์หมอยาที่เสียมารยาทในการส่งครั้งก่อน เนื่องจากไม่ได้อ่านให้ละเอียด หวังว่าอาจารย์หมอยาคงให้อภัย

               ดิฉันอยากทราบว่าตัวเองมีองค์อย่างที่หลายๆคนทัก หรืออาการแปลกๆ เห็นเหตุการณ์แปลกๆของตัวเองเป็นเพราะเหตุใด รบกวนอาจารย์หมอยาชี้ทางให้ด้วยค่ะ

                ดิฉันชื่อจุฑารัตน์ เจริญศิริ เกิดที่จังหวัดกาฬสินธ์

                รบกวนด้วยนะคะ

                        ด้วยความเคารพค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************

 

-----original message-----

sent: tuesday, november 6, 2012 9:38 pm
to:
subject: รหัสตัวเลขหลังคำทำนายหมายความว่าอย่างไร

 

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

 

              ศิษย์พยายามค้นหาความหมายของตัวเลขหลังคำทำนายของอาจารย์หมอยาแต่หาไม่เจอ จึงรบกวนเรียนถามอาจารย์หมอยาค่ะ เพราะบางคำทำนายที่ทำนายว่ามีองค์เทพชัดเจน (5,4,1) บางคนก็จะเป็น (2,5,2)

 

              ศิษย์เลยงงว่าจะหาคำตอบนี้ได้จากที่ใด รบกวนด้วยนะคะ

 

                                                    ด้วยความเคารพและศรัทธา

 

                                                          จุฑารัตน์

 

sent from pop's ipad

ตอบ อนุโมทนาครับดูที่นี่ครับ

การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ


# 2309
By หมอยา
On 2012-11-05 12:27:05


sent: friday, november 2, 2012 5:11 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

กระผมขอความกรุณาอาจารย์หมอยาโปรดช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ กระผมชื่อ นาย พนมกรณ์ หงสะมัต ครับ คุณแม่กระผมตั้งครรภ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ไปฝากครรภ์และคลอดกระผมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรี แต่พอกระผมอายุ4ขวบก็ย้ายมาอยู่จังหวัดระยองและได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่นี่จนถือปัจจุบันครับ ก ครับ สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์หมอยามีความสุขมากๆครับและขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

*******************

 


# 2308
By หมอยา
On 2012-11-05 12:13:52


sent: friday, november 2, 2012 11:19 am
to:
subject: ขอตรวจดูองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
    ดิฉันมีลูกชาย 1 คน
ดิฉันขอเรียนถามท่านอาจารย์หมอยาว่าลูกชายของดิฉันมีองค์หรือไม่คะ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ

นัฎ  วิชาชัย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ
๓. ลูกท่านให้ลาภครับ วันหนึ่งจะให้ท่านรวยเป็นล้านครับ

****************************


# 2307
By หมอยา
On 2012-11-05 12:11:13


sent: friday, november 2, 2012 9:59 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจเช็คองค์เทพให้ด้วยค่ะ  ดิฉันชื่อ เกศิญาภรณ์  สวัสดี  ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
ส่งจากแท็บเล็ต samsungกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ             เกศิญาภรณ์  สวัสดี

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2306
By หมอยา
On 2012-11-05 11:15:13


sent: saturday, november 3, 2012 7:52 pm
to:
subject: กราบท่านครู

เรียนท่านครู ข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพครับ

ผมชื่อ นายจิรโชติ เตชะบัญ  จังหวัดระยอง ครับ

ขอบคุณท่านครูมากครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 2305
By หมอยา
On 2012-11-05 11:12:29


sent: sunday, november 4, 2012 6:43 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

ดิฉันชื่อ สุวรรณี  พิณราช  ค่ะ เกิดที่จังหวัดตากค่ะ

เนื่องจากช่วงนี้ดิฉันเจ็บป่วย ไม่สบายบ่อย และมึนหัว หูอื้อบ่อยค่ะ และรับรู้ได้ถึงสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถสื่อถึงได้ 

มีบางที่ทักว่าให้รับขันธ์ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับค่ะ และว่าอาการที่เป็นเกิดจากการแพ้งานศพ ซึ่งดิฉันก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด 

กินยาตามหมอสั่งก็แค่ทุเลา แล้วอีกสักพักก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ และขณะที่พิมพ์ข้อความถึงท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันก็ยังคงมีอาการมึนศรีษะ หูอื้อ ไม่หายค่ะ

ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

                                 ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

 

 


# 2304
By หมอยา
On 2012-11-05 11:08:34


sent: sunday, november 4, 2012 5:58 pm
to:
subject: ขอรบกวนตรวจสอบองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
       
            ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ดิฉันชื่อ นางธัญชนก  อินตาสาย เกิดที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
                                      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
           
                                            ธัญชนก  อินตาสาย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

 


# 2303
By หมอยา
On 2012-11-05 10:53:25


sent: sunday, november 4, 2012 9:58 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ 
ดิฉันขออภัยรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ 
ดิฉันชื่่อ นางสาวสายสุรีย์ ทิพย์อาภรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
           ขอกราบอภัยที่ส่งมาอีกครั้งค่ะ เมลอันแรกดิฉันลืมใส่จังหวัดค่ะ
           ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ  
 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2302
By หมอยา
On 2012-11-02 00:31:46


sent: tuesday, october 30, 2012 3:54 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันขอความกรุณาอาจารย์หมอยาโปรดช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
ดิฉันชื่อ นางสาวพัชรี ชูทิพย์ ค่ะ เกิดที่จังหวัดพัทลุงค่ะ
สุดท้ายขอให้อาจารย์หมอยามีความสุขมากๆค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************

 


# 2301
By หมอยา
On 2012-11-02 00:29:45

-----original message-----

sent: tuesday, october 30, 2012 4:15 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยา ดิฉันชื่อนางสาวสุพัตรา เจียมเอย  จ.ราชบุรีค่ะ
รบกวนอาหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญค่ะ

sent from my iphone

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2300
By หมอยา
On 2012-11-02 00:27:41


sent: tuesday, october 30, 2012 6:34 pm
to: องค์เทพ
subject: ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาที่ครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันได้อ่านบทความของท่านแล้วมีความสนใจในเรื่องนี้ มาเป็นเวลานานแล้วและดิฉันได้ทำการตรวจดูกับท่ายอาจารย์หมอยาแล้ว ขอขอบพระคุณที่ท่านได้เมตตาชี้ทางสว่างให้นะค่ะ ปัจจุบัน ดิฉันแฟน และมักจะมีคนทักแฟนของดิฉันเหมือนกันค่ะว่ามีองค์เทพ แต่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะจึงอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาได้กรุณาตรวจดูให้ดิฉันได้รับรู้ทางสว่างด้วย 

                   ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้  ณ  ที่นี้ด้วย

รายละเอียดค่ะ

ชื่อ นายวิริทธ์พล อิ่มโพธิ์   กรุงเทพ ค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2299
By หมอยา
On 2012-11-02 00:25:37

-----original message-----

sent: tuesday, october 30, 2012 6:44 pm
to:
subject: กราบรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

               ก่อนอื่นต้องกราบขอประทานโทษอาจารย์หมอยาที่เสียมารยาทในการส่งครั้งก่อน เนื่องจากไม่ได้อ่านให้ละเอียด หวังว่าอาจารย์หมอยาคงให้อภัย

               ดิฉันอยากทราบว่าตัวเองมีองค์อย่างที่หลายๆคนทัก หรืออาการแปลกๆ เห็นเหตุการณ์แปลกๆของตัวเองเป็นเพราะเหตุใด รบกวนอาจารย์หมอยาชี้ทางให้ด้วยค่ะ

                ดิฉันชื่อจุฑารัตน์ เจริญศิริ เกิดที่จังหวัดกาฬสินธ์

                รบกวนด้วยนะคะ

                        ด้วยความเคารพค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2298
By หมอยา
On 2012-11-02 00:23:24


sent: thursday, november 01, 2012 11:25 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ดิฉันชื่อ นางรุ่งนภา  พิมพ์เดช      จ.แพร่
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ
           ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ  
 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2297
By หมอยา
On 2012-11-02 00:21:32

-----original message-----

sent: thursday, november 01, 2012 4:02 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ หนูขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ ชื่อ นางสาวสาวิตรี รักซ้อน เกิดที่กรุงเทพ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2296
By หมอยา
On 2012-11-01 23:30:30


sent: thursday, november 01, 2012 5:22 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ
ดิฉันชื่อปฐมาภรณ์  เรืองเที่ยง  จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
ส่งจากแท็บเล็ต samsungกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

                                      ปฐมาภรณ์  เรืองเที่ยง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************

 


# 2295
By หมอยา
On 2012-11-01 08:30:25


sent: wednesday, october 31, 2012 4:09 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ กระผมชื่อ นายวิบูลย์  สมคุ้ม จ.สุโขทัย
ช่วยรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2293
By หมอยา
On 2012-10-31 22:35:56


sent: wednesday, october 31, 2012 10:16 pm
to:
subject: re: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้กับกระผมหน่อยคับ
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

       กระผมชื่อนายฤทธิพงศ์  คงแก้ว จังหวัดสงขลาคับ
              ก่อนอื่นกระผมขอขอบพระคุณมาล่วงหน้านะคับที่ท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดให้ความกรุณาตรวจองค์เทพให้กับกระผม
              กระผมขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่ากระผมมีองค์เทพไหมคับ หากกระผมได้ใช้ถ้อยคำหรือการเขียนจดหมายไม่ถูกต้อง กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคับ

              ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคับ  

                      ด้วยความเคารพและศรัทธาคับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)..
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ

****************************


# 2292
By หมอยา
On 2012-10-31 15:31:29


sent: wednesday, october 31, 2012 10:43 am
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ

ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งนะค่ะ พอดีคุณแม่หนูอยากขอรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ

ชื่อคุณแม่. สุวรรณี ศักดาภิสัมพันธ์. ค่ะ เกิดที่กรุงเทพค่ะ

   กราบขอบคุณพระอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

 

 


# 2291
By หมอยา
On 2012-10-31 10:14:41


sent: tuesday, october 30, 2012 10:45 pm
to:
subject: re: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ


                
หนูชื่อ นางสาวปิดาโรจน์ อยู่พูล ค่ะ   เกิดที่กรุงเทพค่ะ 
   
หนูขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่าหนูมีองค์เทพองค์ไหนคุ้มครองไหมค่ะ 

                                
ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ  

                                             
ด้วยความเคารพและศรัทธาค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..

****************************

 


# 2290
By หมอยา
On 2012-10-31 10:12:46


sent: wednesday, october 31, 2012 12:44 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ
รบกวนท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
พอดีมีคนเคยทักว่ามีองค์
ชื่อ นายกิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์  เกิดที่จังหวัด สระบุรี

ถ้ามีควรทำตัวอย่างไรครับ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

****************************

 


# 2289
By หมอยา
On 2012-10-30 15:02:21


sent: saturday, october 27, 2012 10:55 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                ดิฉันชื่อนางสาวกาญจนา เลาเลิศ ที่จังหวัดจันทบุรีคะ
                    ดิฉันได้อ่านในบทความต่างๆของอาจารย์หมอยา มีความรู้สึกยินดีและศรัทธาอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่ง
                ดิฉันขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่าดิฉันมีองค์เทพไหมค่ะ  เพราะเคยไปดูร่างทรงมาที่แห่งหนึ่ง ท่านทักว่าดิฉันมีองค์ ซึ่งเป็นองค์แม่พระธรณีคุ้มครอง ไม่ทราบจริงเท็จประการใด ดิฉันไปที่แห่งนี้หลายครั้ง แต่ระยะเวลานานๆครั้ง ซึ่งท่านก็ทักเหมือนเดิมคะ จึงใครขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้คะ

                                ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง  

                                             ด้วยความเคารพและศรัทธา

                                                     กาญจนา  เลาเลิศ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

****************************


# 2288
By หมอยา
On 2012-10-30 14:59:58


sent: saturday, october 27, 2012 3:08 pm
to:
subject: fw: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ครับ

 

 


from:
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ครับ
date: sat, 27 oct 2012 14:58:30 +0700

                   

 

                        กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
             ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพครับ   
             ผมชื่อ นาย วีรภัทร อภิวัฒน์จำนงค์ ครับ   จังหวัด กรุงเทพ

 

                                                                                                    ขอบพระคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

****************************


# 2287
By หมอยา
On 2012-10-30 14:55:52


sent: saturday, october 27, 2012 5:45 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                ดิฉันชื่อนางสาวศรัญญา ยางสวยค่ะ เกิดจังหวัด ราชบุรีค่ะ
                                 ดิฉันขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่าดิฉันมีองค์เทพไหมค่ะ 

                                ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง  


                                            ด้วยความเคารพและศรัทธาค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2286
By หมอยา
On 2012-10-30 14:53:54


sent: sunday, october 28, 2012 1:14 pm
to: องค์เทพ
subject: fw: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันได้อ่านบทความของท่านแล้วมีความสนใจในเรื่องนี้ มาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบัน ดิฉันมักมีอาการแปลกๆ เช่นขนลุกโดยไม่ทราบสาเหตุ ไปไหว้พระแล้วอยากอาเจียน ดิฉันกลัวว่า มันคือการคิดไปเองจึงอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาได้กรุณาตรวจดูให้ดิฉันได้รับรู้ทางสว่างด้วย 

                   ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้  ณ  ที่นี้ด้วย

รายละเอียดค่ะ

ชื่อ นางสาวทัชชกร    ดลปิยะฉัตร     จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2285
By หมอยา
On 2012-10-30 14:51:24


sent: tuesday, october 30, 2012 2:26 pm
to:
subject:

สาธุอาจารย์หมอยาผู้เจริญ ข้าพเจ้าขออนุญาตตรวจองค์เทพขอรับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาผู้เจริญ กระผมผู้มีชือว่า นาย ทะวีไช พันทะวง   เกิดที่ เวียงจันทร์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

****************************


# 2284
By หมอยา
On 2012-10-30 19:46:47


sent: tuesday, october 30, 2012 2:38 pm
to:
subject: รบกวน ขอตรวจสอบองค์เทพ ค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เครารพคะ  
                          
หนูจะขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งในการตรวจองค์เทพคะ
 
หนูชื่อ น.ส ธิดาพร  พึ่งสละ   เกิดจังหวัด กรุงเทพคะ
 
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ                       
กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่ธรรมดานะครับสำหรับท่านนี้

****************************

 


sent: tuesday, october 30, 2012 3:53 pm
to:
subject: รบกวน สอบถามข้อสงสัย ขอท่านอาจารย์หมอชี้แนะให้ลูกด้วยเถิดคะ

 

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ
 
หนู มีความสงสัย ซึ่งอยากจะรบกวนสอบถาม ท่านอาจารย์ หมอยาหนึ่งคำถามคะ
หนูมีความใคร่อยากรู้ ว่า  (๔,๕.๑)..คืออะไรหรือคะ ท่านอาจารย์หมอยา หนูเห็นบางท่านก็เลขเดียวกัน บางท่านก็เลขต่างกัน
ต้องขอประธานโทษด้วย น่ะค่ะ ถ้าคำถามนี้ อาจจะไม่เหมาะสม หรือ ไม่ควรถาม หนูแค่อยากทราบเพื่อเสริม ปัญญาเฉยๆคะ
 
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ธิดาพร 

ตอบ ดูที่นี่ครับ  การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ

*********************

 


sent: tuesday, october 30, 2012 5:36 pm
to:
subject: ขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงคะ

 

 

ขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงคะ
ที่ชี้แนะและให้ความกระจ่าง ในสิ่งที่ลูกใคร่รู้
 
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ  พรใดๆ อันประเสริฐ
ขอให้เกิดแก่ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวตลอดไปค่ะ
ตอบ อาจารย์ อนุโมทนาครับ

 


# 2283
By หมอยา
On 2012-10-30 14:30:16


sent: sunday, october 28, 2012 2:50 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านหมอยาที่เคารพ

ส่งจากแท็บเล็ตดิฉันชื่อ เกศรินทร์  ช่วยงาน  จังหวัดนครราชสีมา  รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจเช็คองค์เทพให้ด้วยค่ะ ถ้ามีอยากทราบว่ามีสายญาณทางใด  หวังว่าคงไม่เป็นการรบกวนท่านอาจารย์หมอยาเกินไปนะค่ะsamsung

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

เกศรินทร์   ช่วยงาน

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2282
By หมอยา
On 2012-10-30 13:46:50


sent: tuesday, october 30, 2012 1:20 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูอยากตรวจสอบองค์เทพมากเลยค่ะอยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือปล่าวเพราะเวลามีงานไหว้ครูหนูจะมีอาการแปลก ๆ เสมอเลยค่ะ

รบกวนอาจารย์ช่วยหนูด้วยนะค่ะ ชื่อ นางชลิตา  สมคุ้ม (นามสุกลเดิม สมประสงค์)  จ.กรุงเทพ

ขอบคุณมากเลยนะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

****************************


# 2281
By หมอยา
On 2012-10-30 13:24:54


sent: sunday, october 28, 2012 9:29 pm
to:
subject: ตรวจองเทพ

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพหน่อยครับ จ เพชรบูรณ์  เวลาไม่ทราบครับรบกวนท่านอาจารย์หน่อยครับ ครับ   ผมชื่อศักดิ์นรินทร์    ชื่อเดิม   อานนท์   หล้าบ้านโพน  ครับ 

ขอบคุณล่วงหน้าครับอาจารย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2280
By หมอยา
On 2012-10-30 13:21:47


sent: tuesday, october 30, 2012 1:04 am
to:
subject: ขอความเมตตากรุณาอาจารย์หมอยาอีกครั้งน่ะครับ‏

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                             ผมขอประทานโทษรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้ง ช่วยตรวจดูองค์เทพของแฟนผมว่าเป็นองค์เทพแบบไหน เพราะผมสังเกตมาหลายครั้งแล้ว แฟนมีอาการแปลกๆ เช่น เห็นวิญญาณ และมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำมาก น่ะครับ
                             ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา ช่วยเมตตาตรวจดูหน่อยน่ะครับ
แฟนผมชื่อ นางสาว วรรธิญา บริบูรณ์   เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2279
By หมอยา
On 2012-10-30 13:19:22


sent: tuesday, october 30, 2012 12:18 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค๋เทพให้หนูด้วยน่ะค่ะ

 เรียนท่านอาจารย์หมอยา  รบกวนช่วยตรวจองค๋เทพให้หนูด้วยน่ะค่ะ

  ข้าพเจ้าขอกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยน่ะค่พอดีว่าหนูส่งไปรอบหนึ่งแล้ว

พอดีบวกกับหนูพึ่งเคยเข้ามาในเว็บนี้ หนูจึงเกิดข้อผิดด้านการให้ขอมูล หนูจึงเข้ามาส่งข้อมูลใหม่

 ข้าพเจ้า ชื่อ นางสาวพัชรินทร์  ดีระหาญ   จังหวัดที่เกิดนครพนมค่ะ 

                      พอดีไปดูดวงมา หมอบอกว่าหนูมีองค์อะไรประมาณนี้ หนูอยากรู้ว่ามีจริงไหม

         ถ้ามีจริงหนูต้องรับขันไหมค่ะ แล้วถ้าไม่รับจะต้องปฎิบัติตัวยังไงบ้างค่ะ

                                                            ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2278
By หมอยา
On 2012-10-26 23:11:24


sent: friday, october 26, 2012 2:30 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                ดิฉันชื่อนางสาวศิรินทิพย์  กุลจิตรตรี เกิดจังหวัดร้อยเอ็ด

                                  ดิฉันได้อ่านในบทความต่างๆของอาจารย์หมอยา มีความรู้สึกยินดีและศรัทธาอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่ง
                                 ดิฉันขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่าดิฉันมีองค์เทพไหมค่ะ

                                ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง 


                                            ด้วยความเคารพและศรัทธา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2277
By หมอยา
On 2012-10-26 10:37:58


sent: tuesday, october 23, 2012 7:52 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์อีกทั้งในการตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เครารพคะ                            

                                ก่อนอื่นหนูขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ตรวจองค์เทพให้หนูคะและหนูจะขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งในการตรวจองค์เทพคะซึ่งครั้งนี้หนูจะขอให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้แฟนหนูคะ

ชื่อ นาย ณัฐพร เตางาม เกิดจังหวัด สงขลาคะ

                         ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ                       

                          กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. แฟนท่านทั้งดื้อและรั้น บอกไปเขาจะเชื่อหรือครับ


# 2276
By หมอยา
On 2012-10-26 09:53:49


sent: wednesday, october 24, 2012 10:40 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

             ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ         

             ดิฉันชื่อ นางสาว ชฎานิศ แก้วมา ( เดิมชื่อ พิชญา ) ค่ะ  ที่จังหวัดลำปาง

 

ขอบพระคุณค่ะ 

 

             ขอความกรุณาด้วยค่ะ

ชฎานิศ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2275
By หมอยา
On 2012-10-26 09:39:35


sent: wednesday, october 24, 2012 1:46 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ข้าพเจ้าได้อ่านในบทความต่างๆของอาจารย์หมอยา มีความรู้สึกยินดีและรู้สึกศรัทธาอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุญาติส่งเมลย์เพื่อต้องการตรวจองค์เทพ

 ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวภัสร์ชนกพร เทศศรีเมือง  เกิดที่จังหวัดหนองคาย และขออาจารย์หมอยาโปรดชี้นำทางข้าพเจ้าให้เห็นแสงสว่างในทางที่ถูกด้วยนะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง 

เคารพและศรัทธา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
*********************


# 2274
By หมอยา
On 2012-10-26 01:35:38


sent: wednesday, october 24, 2012 6:18 pm
to:
subject: กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                   กระผม นายเก่ง กีฏามระ โดยประมาณ เกิดที่จังหวัดสงขลา กระผมอยากทราบว่ามีเทพคุ้มครองหรือไม่ จึงขอกราบท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจดูให้ครับ เพื่อที่ผมจะได้ปฏิบัติตัวให้ดียิ่งขึ้นและวางตัวให้ถูกต่อไป              

กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ ที่นี้ด้วย

 ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2273
By หมอยา
On 2012-10-26 01:33:03

-----original message-----

sent: wednesday, october 24, 2012 7:28 pm
to:
subject: หนูมีองค์เทพหรือเปล่าคะ

อยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือเปล่าคะ ไม่แน่ใจว่าอาจารย์สามารถดูให้ได้หรือเปล่าคะ

ชื่อ ภูษณดา ตรีเอกานุภาพ  เกิดที่จังหวัดนครปฐม

 ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)


# 2272
By หมอยา
On 2012-10-26 01:30:57

 


sent: wednesday, october 24, 2012 7:43 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนุมีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพจากท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูชื่อนางสาว  นุชรินทร์ จำเริญสัตย์ 

ที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่่างสูง

นุชรินทร์  จำเริญสัตย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)


# 2271
By หมอยา
On 2012-10-26 01:28:44


sent: wednesday, october 24, 2012 9:47 pm
to:
subject: re: ตรวจองค์เทพค่ะ
เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

หนูขออภัยเป็นอย่างสูง ที่พิมพ์ข้อมูลผิดค่ะ ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นดังนี้ค่ะ

ชื่อ น.ส.เสาร์วันนีย์ ฤกษ์อนันต์. จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ

จึงใคร่ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

เสาร์วันนีย์ ฤกษ์อนันต์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2270
By หมอยา
On 2012-10-26 01:12:04


sent: thursday, october 25, 2012 3:29 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา รบกวนตรวจสอบองค์เทพให้หนูหน่อยนะคะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

หนูชื่อ นางสาวนพรัตน์ แซ่ลิ่ม ค่ะ หนูเกิดที่ จังหวัดสงขลา ค่ะ

หนูมีความศรัทธา และสนใจเรื่ององค์เทพเป็นอย่างมากค่ะท่านอาจารย์หมอยา

จึงขอกราบท่านอาจารย์หมอยา กรุณาตรวจดูให้นะคะ

ด้วยความเคารพ และศรัทธายิ่งค่ะ

หนูขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2269
By หมอยา
On 2012-10-26 01:09:17


sent: thursday, october 25, 2012 11:35 am
to:
subject: ขออนุญาติตรวจองค์ค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ
ที่ผ่านมามีหมอดูบ้าง..คนธรรมดาบ้างทัก..ในการทักแต่ละครั้งจะมีชื่อขององค์เทพต่างๆกันไป
จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์หมอยาตรวจดูให้ด้วยค่ะ
ชื่อ นางสาว ธนสิตา อัครพงศ์พันธุ์ค่ะ
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช
ขอบคุณค่ะ
 
ธนสิตา อัครพงศ์พันธุ์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

 


# 2268
By หมอยา
On 2012-10-24 08:21:59


sent: tuesday, october 23, 2012 10:03 pm
to: ' '
subject:

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                   กระผม นายวันชัย สร้อยสุวรรณ  จังหวัดอุตรดิตถ์ ผมได้อ่านบทความของท่านแล้วมีความสนใจในเรื่องนี้  และอยากทราบว่ามีเทพคุ้มครองหรือไม่ จึงขอกราบท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจดูให้ครับ

                   กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้  ณ  ที่นี้ด้วย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ แต่ท่านขี้สงสัยจึงหาครูยากครับ
๓. อธิปติของขันธ์ท่านว่าด้วย เวทนา
๔. ท่านมีลาภแต่ว่าเป็นทุกข์ลาภ เดินทางระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวครับ


# 2267
By หมอยา
On 2012-10-23 13:47:00


sent: tuesday, october 23, 2012 12:44 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
เรื่อง       ตรวจองค์เทพ
      
             หนูชื่อ อลงกรณ์ ช้างชาญรบ ค่ะ  ต้องขอกราบขออนุญาติอาจารย์มา ณ ที่นี่ด้วยนะค่ะที่อาจใช้วาจาไม่เหมาะสม คืออยากทราบว่าตนเองมีองค์เทพหรือไม่ เพื่อขจัดความความหมอง ข้องในจิตใจ นำไปสู่หนทางปฏิบัติที่เป็นทางสว่าง ของพระพุทธองค์ค่ะ
          กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี่ด้วยนะค่ะ ขอให้อาจารย์หมอยามีบารมีสูงขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือและน้อมนำผู้ตื่นทั้งหลายสู่ทางสว่างนะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2266
By หมอยา
On 2012-10-23 13:44:51


sent: tuesday, october 23, 2012 11:32 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมคับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

             ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพครับ          

             ผมชื่อ ชานนท์ ฝักคูณคับ เเต่น่าจะเป็นช่วงเช้า เกิดที่รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี ครับ 

             ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 

             ชานนท์ ฝักคูณ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

****************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool