ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2416
By หมอยา
On 2012-12-24 20:43:16


sent: monday, december 24, 2012 3:56 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรีบนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมชื่อนายธวัชชัย วิชัยดิษฐ
เกิดที่โรงพยาบาลสุราษร์ธานี ครับ
 ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
คือ ผมเจ็บหลังปวดหลังมากครับ หนักและปวดบริเวณต้นตอครับ รักษายังไงก็ไม่หายครับ
-ขอขอบกราบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูกครับ
ขอแสดงความนับถึอ
นายธวัชชัย วัชัยดิษฐ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)..

**************************


# 2415
By หมอยา
On 2012-12-22 10:38:29


sent: sunday, december 16, 2012 11:00 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นายอนุชิต นามสกุลปิ่นเกล้าสถานที่เกิด ร.พ.ศิริราช กทม.บิดา-มารดา อาศัยอยู่จังหวัดนครปฐม (รวมทั้งตัวผมเอง)

ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์หมอยา
ขอแสดงความนับถือ

นายอนุชิต ปิ่นเกล้า

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************


# 2414
By หมอยา
On 2012-12-22 10:04:23


sent: monday, december 17, 2012 5:16 pm
to: 'supprasert';
subject: re: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ลูกขอให้อาจารย์ตรวจองค์ในตัวของลูกด้วยครับ

ต้องขอภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับ ที่ไม่ตรวจสอบรายละเอียดที่ตนเองพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อนครับ กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ลูกขอให้อาจารย์ตรวจองค์เทพในตัวของลูกด้วยครับ และขอสอบถามว่าตัวลูกมีณาณติดตามและมีสัมผัสที่ 6 หรือไม่ครับ  เพราะเหมือนตัวเองจะฝันหรือมีความรู้สึกว่า เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น เหมือนลูกเคยพบเจอมาก่อน และบางครั้งเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ลูกชื่อ นาย ศุภประเสริฐ มะเริงสิทธิ์        (ชื่อเดิมชื่อ นาย ประเสริฐ มะเริงสิทธิ์) เกิดที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ล่วงหน้าครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************


# 2413
By หมอยา
On 2012-12-22 09:59:51


sent: friday, december 21, 2012 11:30 am
to:
subject: ขอความกรุณาด้วยค่ะ

สวัสดีอ.หมอยาที่เคารพค่ะ
   หนูชื่อ นางสาวเรวดี สุขกรีเกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะ
ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยค่ะ
บางทีไปงานร่างทรงก็มีอาการขึ้น คือ องค์ลงและร้องเสียงดัง  หายใจแรง
น้ำตาไหลไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรค่ะ

ขอความกรุณาแนะนำหนูด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกหรือยัง
       กราบขอบคุณค่ะ (หนูแนบรูปหนูมาด้วยค่ะเพื่อความสะดวกในการตรวจองค์เทพ
และขอโมทนาบุญกับการตรวจองค์เทพและแก้ไขปัญหาให้คนอื่นค่ะ)

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 2412
By หมอยา
On 2012-12-22 01:48:33


sent: thursday, december 20, 2012 9:03 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยครับ

เรียน.ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
ผมชื่อ นายวันชัย พันธศรีครับ
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยครับ
และถ้ามีอะไรไม่ดีหรือสิ่งไม่ดี ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ
หากผิดพลาดประการใด ผมขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ   

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงคนทรงหรือร่างทรงครับ

********************


# 2411
By หมอยา
On 2012-12-22 01:46:25


sent: thursday, december 20, 2012 10:45 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่นับถือ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่นับถือคะ  ดิฉันชื่อ ธนพร ชัยมะณี 

จ.สุรินทร์ คะ รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยคะ

ถ้ามีองค์เทพแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะช่วยแนะนำด้วยนะคะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ

น.ส.ธนพร ชัยมะณี

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

********************


# 2410
By หมอยา
On 2012-12-22 01:44:39


sent: friday, december 21, 2012 9:28 am
to:
subject:

เรียนท่านอาจารย์อีกรอบคับ ตรวจองค์เทพคับ
 
ผมชื่อ นาย ศรราม กลันตัน  เกิดที่กระบี่
 
ขอความกรุณาอาจารย์อีกรอบคับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้คนเห็นผีครับ

*********************


# 2409
By หมอยา
On 2012-12-21 22:49:39


sent: wednesday, december 5, 2012 6:37 am
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจดูองค์เทพครับ

ผมซื่อ นาย สมพงษ์ คงนิ่ม    กทม โรงพยาบาล

ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมหน่อยน่ะคับ

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

 


# 2408
By หมอยา
On 2012-12-20 20:58:04


sent: tuesday, december 18, 2012 8:36 am
to:
subject:

เรียนอาจารย์หมอยาที่นับถือ

                 ดิฉันไม่ทราบว่าพานครูและขันธ์ครูต่างกันอย่างไร ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายให้ทราบด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

                                        ด้วยความนับถือเป็นอย่างสูง

                                             ชรินรัตน์  สำเภา

 ตอบ  ลองsearch หาในgoogle ด้วยคำนี้ครับ ขันธ์ครูต่างจากพานครูอย่างไร+องค์เทพดอทคอม


# 2407
By หมอยา
On 2012-12-20 20:54:16


sent: tuesday, december 18, 2012 11:19 pm
to:
cc: ใบพลู สายป่าน
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา        

             ดิฉันชื่อ นางสาว ปิยมณฑ์  พูนจิรานิตย์   เกิดที่จังหวัดกรุงเทพ 
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูดวงชะตาว่ามีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
แล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยค่ะ

                              ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                                                  ด้วยความเคารพและศรัทธา
                                           ปิยมณฑ์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..

*********************


# 2406
By หมอยา
On 2012-12-20 20:50:40


sent: wednesday, december 19, 2012 12:32 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

        ดิฉันขื่อ นางแอนนา สิขรสำอาง     ค่ะเกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ ปัจจุบันทำงานที่ กรุงเทพฯค่ะ

       รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

แอนนา สิขรสำอาง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษครับ
**********************


# 2405
By หมอยา
On 2012-12-20 00:12:28


sent: wednesday, december 19, 2012 6:23 am
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

  กระผมนั้นนามว่า นาย วโรตนม์ นามสกุล ลิ่วเฉลิมวงศ์  ครับ ภูมิลำเนาเกิดที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ครับ    กระผมจะขอความกรุณาเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจว่ากระผมมีองค์เทพหรือไม่   ถ้ามีกระผมควรปฎิบัติตนเช่นไร และ ถ้ากระผมไม่มีผมยังคงสวดมนต์ นั่งกรรมฐาน ต่อไปได้ใช่ไหมครับ

                สุดท้ายนี้ กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอารจย์หมอยา ที่กรุณา เมตตากระผม

                                   เคารพและนับถืออย่างสูง

                               นาย วโรตนม์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************


# 2404
By หมอยา
On 2012-12-17 21:55:23


sent: monday, december 17, 2012 5:48 am
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

              กระผมชื่อ นายลือชัย  แดงสกุล  ครับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
กระผมขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจว่ากระผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ 
            ขอให้ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยเมตตาชี้แนะแนวทางในการปฎบัติตัวทำอย่างไรดีครับ 

                             

                      สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ที่มีความเมตตาต่อกระผม

                                                             ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                               นาย ลือชัย  แดงสกุล
ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 2403
By หมอยา
On 2012-12-17 21:52:55


sent: monday, december 17, 2012 6:41 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา        

             ดิฉันชื่อ นางสาว ศิรภัสสร  บุญญาดิสสร  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  ชื่อเดิมชื่อ นางสาว สุรีรัตน์ เอกษร
อยากให้ท่านอาจารย์หมอยาเมตตาช่วยตรวจดูว่ามีองค์เทพหรือเปล่า
แล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยค่ะ

                              ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                                                  ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                     นางสาว ศิรภัสสร  บุญญาดิสสร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 2402
By หมอยา
On 2012-12-17 11:54:47


sent: sunday, december 16, 2012 11:01 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นายภิชัย เรืองวิรุจนากุล เกิดที่จังหวัด นครราชสีมา ครับ

ผมขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจดูองค์เทพและวิธีการปฎิบัติให้ด้วยครับ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

ส่งจาก โทรศัพท์เคลื่อนที่

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เรื่องบังเอิญไม่มีครับ

************************** 


# 2401
By หมอยา
On 2012-12-14 20:26:34


sent: friday, december 14, 2012 4:42 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

ขออาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกให้หลานหน่อยครับ เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้อง ถูกที่่ ถูกทาง

สุวิชัย  หวังสัมฤทธิ์ผล  ครับ  กทม  

ขอคุณมากๆครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. การปฏิบัติของท่าน ในทุกด้านมาจากอริในใจล้วนๆครับที่เป็นอุปสรรคตัวจริง

**************************


# 2400
By หมอยา
On 2012-12-14 20:22:51


sent: friday, december 14, 2012 4:55 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
      หนูได้เข้ามาอ่านเจอเว็บนี้โดยบังเอิญจงเกิดอยากรู้ว่า มีองค์เทพปกปักรักษาตัวหนูอยู่รึป่าวค่ะ
เพราะบางคร้งหนูมีอาการทางร่างกายผิดปกติค่ะ เช่น อาการปวดศรีษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ และอยู่ๆก็มีอาการเองค่ะ และเรอบ่อยๆ เมื่อเดินทางไปในที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงอยากกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยนะค่ะ  และคำแนะนำในการปฎิบัติตัวอย่างไรค่ะ
หนูชื่อ  นางสาวชัญญ์ธนันท์   อุดบัววงศ์  จังหวัดที่เกิด  จังหวัดลำปางค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เรื่องบังเอิญไม่มีครับ

************************** 


# 2399
By หมอยา
On 2012-12-14 20:00:31


sent: tuesday, december 11, 2012 12:49 am
to:
subject: กราบเรียนรบกวนอาจาร์ยหมอยาตรวจเช็คองค์เทพคะ

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบว่าตัวข้าพเจ้ามีองศ์เทพหรือไม่
ข้าพเจ้าชื่อนางสาวนฤมล เดชครอบ นามสกุลเดิม ทองแกมแก้ว . เกิดจังหวัด สุราษฎร์ธานี  ควรไม่ควรและแต่จะกรุณามาค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
นฤมล เดชครอบ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************


# 2398
By หมอยา
On 2012-12-14 18:21:51


sent: tuesday, december 11, 2012 3:40 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
          ผมขอความกรุณาเมตตาจากอาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับผมชื่อ ชวนัชย์ อินทร์ใจเอื้อ ผมมีเทพท่านใดคุ้มครองดูแลครับปฏิบัติตัวไม่ถูกจริงๆผมขอพึ่งบารมีของอาจาย์หมอยาครับด้วยปัญญาผมน้อยเหลือเกินขออาจารย์ได้โปรดแนะนำด้วยครับ
          ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
              ชวนัชย์ อินทร์ใจเอื้อ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************    


# 2397
By หมอยา
On 2012-12-14 15:51:08


sent: wednesday, december 12, 2012 3:24 am
to: ; alis pimnana
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
    หนูได้เข้ามาอ่านเจอเว็บนี้โดยบังเอิญจงเกิดอยากรู้ว่ามีองค์เทพปกปักรักษาตัวหนูอยู่รึป่าวค่ะ
เพราะบางคร้งหนูมีอาการทางร่างกายผิดปกติค่ะ เช่น อาการลมในร่างกาย เรอ ปวดหลัง บ่า เอว บางครั้งก็หูอื้อค่ะ

จึงอยากกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยนะค่ะ ว่าท่านเป็นใคร? และต้องการให้หนูปฎิบัติตัวอย่างไรค่ะ

หนูชื่อ  นางสาวสุนิสา  ป๋าเมืองมูล  จังหวัดที่เกิด  จังหวัดลำปาง   ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. อาการไม่สบายที่ท่านเป็นเรียกว่าผิดครูครับ

**********************


# 2396
By หมอยา
On 2012-12-14 15:48:02


sent: wednesday, december 12, 2012 6:52 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
         หนูขอความกรุณารบกวนช่วยตรวจดูว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
หนูชื่อ หงส์หยก  วงศ์สายจันทร์ .

เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ (ร.พ.ศิริราช)แต่ว่าในทะเบียนเป็นคนนครปฐมค่ะ จึงขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้กับดวงของหนูค่ะ  หากมี หนูควรปฎิบัติตัวอย่างไรค่ะ
                 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่สละเวลาตรวจเช็คองค์เทพให้ค่ะ
 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

**********************

           


# 2395
By หมอยา
On 2012-12-14 15:45:48


sent: wednesday, december 12, 2012 9:13 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

เรียนท่าน อาจาร์หมอยา    

        กราบเรียนท่าน อาจาร์หมอยา     กระผมอยากทราบว่ากระผม มีองค์เทพ หรือ เปล่า ครับ 

   กระผม ชื่อ นาย วงศ์ธนันต์ คงสมบูรณ์เกิด กรุงเทพ ครับ

            ด้วยความเคราพอย่างสูง

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************       


# 2394
By หมอยา
On 2012-12-14 15:32:16

 
sent: thursday, december 13, 2012 5:35 pm
to:
subject: ขออนุญาติตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
ชื่อ นางสาวอัจฉรา  จุ่มศรี  จังหวัดกรุงเทพฯ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกโปรดคุ้มครองคุ้ม
ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
อัจฉรา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

**********************


# 2393
By หมอยา
On 2012-12-14 15:28:35

-----original message-----

sent: thursday, december 13, 2012 7:29 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ.
ผมชื่อ กฤษฎา ชื่นชนม์  ขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยครับ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************        


# 2392
By หมอยา
On 2012-12-13 19:16:58


sent: wednesday, december 5, 2012 3:49 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยากรุณาดูองค์รับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา เคยส่งแล้วแต่ไม่ได้อ่านถ้วนถี่ครักราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยา
อยากขอความกรุณาถามเรื่ององค์ครับเรามีท่านหรือไม่
และท่านมีลักษะณะอย่างไร ได้เห็นในอิเตอร์เนทสนใจมากครับ

ภาคภูมิ สายคำเกิด เชียงรายครับ

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาครับที่เมตตา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************             


# 2391
By หมอยา
On 2012-12-07 06:12:32

 


sent: wednesday, december 5, 2012 9:36 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ
เรียนท่านอาจารย์หมอยา                      
              กราบเรียน...ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ต้องกราบขอโทษด้วยนะคับที่กระผมต้องส่งอีเมล์มาซ้ำอีกหนึ่งฉบับ เนื่องจากกระผมไม่ได้อ่านเงื่อนไขโดยละเอียดของการตรวจดูองค์เทพค่ะ  กระผมขอความกรุณารบกวนเวลาของท่านอาจาร์ยหมอยาช่วย

 นายทวิช  ศรีก่อเกื้อ จังหวัดที่เกิด  สงขลา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

**********************

 

 


# 2390
By หมอยา
On 2012-12-07 06:08:45


sent: thursday, december 6, 2012 6:30 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ
6 ธันวาคม 2555

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
         หนูขอความกรุณาท่านอาจารย์รบกวนช่วยตรวจดูว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
หนูชื่อ ปณิดา เกษรศิริ . เกิดที่จังหวัดระยองค่ะ
จึงขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้กับดวงของหนูค่ะ
หากมี หนูควรปฎิบัติตัวอย่างไรค่ะ
                 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่สละเวลาตรวจเช็คองค์เทพให้
                                           ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                ปณิดา เกษรศิริ
                   (หากข้าพเจ้าใช้คำใดที่ไม่เหมาะ ไม่ควร ข้าพเจ้าต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ค่ะ)

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************                                                     


# 2389
By หมอยา
On 2012-12-06 21:37:11


sent: wednesday, december 5, 2012 11:47 pm
to:
subject: ขอบารมีอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อนายณัฏฐ์ศรุต โททอง เกิดปีเถาะ ที่จังหวัดสุรินทร์ 

ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ว่าผมมีองค์เทพหรือไม่  และถ้ามีดวงผมนี้ มีบารมีมากพอที่จะเดินสายนี้ไหมคับ ขอแนวทางปฏิบัติและการชี้แนะจากอาจารย์หมอยาครับ

 (เพราะผมเคยพาเพื่อนไปดูดวงที่ตำหนักเทพแห่งหนึ่ง เจ้าของตำหนักทักผมว่ามีองค์พ่ออนันตนาคราชครับ)

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************

 


# 2388
By หมอยา
On 2012-12-06 21:32:26


sent: thursday, december 6, 2012 12:19 am
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

เรียนท่านหมอยาที่นับถือ

           ผมชื่อ นาย ชิดชัย  กำเนิดดี ผมอยากรู้ว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่า เกิดที่จังหวัด ชลบุรี ครับผม ถ้ามีผมควรทำยังไงครับ ขอบคุณครับ

               ขอความกรุณาด้วยครับช่วยตรวจดูให้ผมที

                  ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************


# 2387
By หมอยา
On 2012-12-06 21:29:46


sent: thursday, december 6, 2012 1:02 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยนะครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยานะครับ

ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ส่งอีเมลซ้ำมาอีกหนึ่งฉบับนะครับเป็นเพราะว่า ด้วยความอยากรู้ว่ามีองค์เทพหรือเปล่า จึงลืมอ่านเงื่อนไขที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้นะครับ รบกวนท่านอาจารย์ช่วย

1.ตรวจว่าผมมีองค์เทพไหมครับ

2.เป็นสายไหนครับ

ผมชื่อ นาย ณัฐพร หริ่มนางดำ  ครับ จังหวัดปทุมธานีครับ

                       ขอบพระคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************

 


# 2386
By หมอยา
On 2012-12-06 11:48:57


sent: tuesday, december 4, 2012 10:08 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์หมอยาที่นับถือ
           ผม นายธีรนันท์ สืบสุข มีความประสงค์ที่อยากทราบว่า ตนเองนั้น มีองค์เทพอยู่หรือไม่ จึงขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้กับดวงของผม เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี
           เรื่องที่อยากทราบ
                1 ผมมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่
                2 หากมี องค์เทพที่คุ้มครองผมคือท่านใด
                3 หากมี ผมควรปฎิบัติตัวอย่างไร
          ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ กรุณาตรวจดวงให้ผมด้วยครับ     
                  ด้วยความเคารพอย่างสูง
                       ธีรนันท์ สืบสุข

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ท่านมีวิญญาณติดตามครับ

**********************

 


# 2385
By หมอยา
On 2012-12-07 05:22:10


sent: wednesday, december 5, 2012 10:25 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

กราบเรียน...ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ต้องกราบขอโทษด้วยนะค่ะที่ดิฉันต้องส่งอีเมล์มาซ้ำอีกหนึ่งฉบับ เนื่องจากดิฉันไม่ได้อ่านเงื่อนไขโดยละเอียดของการตรวจดูองค์เทพค่ะ  ดิฉันขอความกรุณารบกวนเวลาของท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดู
๑.เรื่ององค์เทพว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ 

๒.(ถ้ามี..ท่านทีนามว่าอะไร เป็นเทพสายไหน ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร อยากจะบูชาท่านให้ถูกต้องค่ะ)

ดิฉันชื่่อ นางสาวพุทธิดา  จุรุพงศ์  เกิดที่จังหวัด ชลบุรี                    

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

พุทธิดา  จุรุพงศ์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านทำการใดไม่ละเอียด จะเสียหายได้
๔. โดยลักษณะพื้นดวง ควรเป็นคนที่ทำอะไรด้วยใจและศรัทธา อย่ามาอย่างอยากครับไม่งามครับ

*****************************


sent: thursday, december 6, 2012 7:25 am
to:
subject: re: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามาะค่ะ ที่มีความเมตตา สละเวลา ตรวจดูดวงชะตาให้ดิฉัน ตอนนี้ดิฉันได้รู้แล้วว่ามีองค์เทพ และจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ทุกวันนี้ก็สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจริญภาวนาอยู่และคิดว่าคงทำและปฏิบัติต่อไปเพื่อเป็นบุญกุศลต่อดิฉันและครอบครับ

ส่วนในข้อที่ท่านอาจารย์หมอยาได้บอกไว้ว่า
๓. ท่านทำการใดไม่ละเอียด จะเสียหายได้
๔. โดยลักษณะพื้นดวง ควรเป็นคนที่ทำอะไรด้วยใจและศรัทธา อย่ามาอย่างอยากครับไม่งามครับ

ดิฉันจะนำมาแก้ไขและปรับปรุงนะค่ะ

 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัว ให้เจริญ ยิ่งๆขึ้นไป
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ  พุทธิดา  จุรุพงศ์

ตอบ อนุโมทนาครับ โดยความเคารพเช่นกันครับ

 


# 2384
By หมอยา
On 2012-12-08 07:23:23


sent: wednesday, december 5, 2012 11:02 am
to:
subject: รบกวนท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่นับถือ

หนูขอความกรุณารบกวนเวลาของท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยรวจดูว่าหนูมีองค์เทพไหมคะ

หนูชื่อ แสงมะณี  นามสกุล เมื่อก่อนหนูใช้ วงเวียน แต่ตอนนี้ใช้ นิโคไลย์ เกิดที่จังหวัด บึงกาฬ

แต่ตอนนี่อยู่ที่เยอรมันณี หนูขอความกรุณาท่านอาจาร์ยหมอยา ช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

แสงมะณี นิโคไลย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ท่านมีวิญญาณบรรพบุรุษติดตามครับ

**********************

 


sent: friday, december 7, 2012 9:44 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาทีเคารพและนับถือ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาค่ะ    หนูแสงมะณี  นิโคไลย์ นะคะหนูขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากๆๆค่ะทีมีความเมตตาสละเวลาตรวจดูองค์เทพให้หูนตอนนี้หูนได้รู้แล้วว่ามีองค์เทพจริงๆๆหูนจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหูนสวดมนต์และนั่งสมาธิมาตั้งแต่2552พอหูนรู้ว่ามีองค์เทพหูนก็จะได้เจริญภานาตลอดไปเพื่อเป็นบุญกุศลต่อหูนและครอบครัวท่านอาจารย์หมอยาได้บอกว่าหูนมีวิญาญาบรรพบุรุติตามนั้นหูนคงต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านหูนต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยามานะทีนี้ด้วยนะคะถ้าหนูใชัคำพูดไม่ถูกต้อง   เมื่อวานนี้หูนได้เขียนไปถามท่านอาจารย์หมอยาว่าหนูมีองค์เทพชัดเจน ๒,๕.๒เมื่อวานนี้หูนไม่เข้าใจแต่วันนี้หูนเข้าใจแล้วคะหูนต้องรับขันธ์ใช่ไหมคะท่านอาจารย์  หูนขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำหูนด้วยนะคะ     

 

สุดท้ายนี้หูนขอให้คุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครองท่านอาจารย์และขอให้มีความสูข และสุขภาพแข็งแรงอยู่ช่วยเหลือมนุษย์ตลอดไปนะคะ

 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ

 

ด้วยความเคารอย่างสูงค่ะ

 

แสงมะณี  นิโคไลย์

 

 

 


# 2383
By หมอยา
On 2012-12-06 11:29:50

-----original message-----

sent: wednesday, december 5, 2012 8:11 pm
to:
subject: ขอตรวจเรื่ององค์เทพ

sent from my ipadกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉันชื่อวีรวรรณ มุกดาประกร  กราบรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ พร้อมโปรดชี้แนะวิธีปฏิบัติตน ตอนนี้เกษียณราชการแล้ว เคยถูกทักมาตั้งแต่เด็ก ทุกวันนี้ปฏิบัติตนตามจิตที่รับรู้ แต่ก็กลัวว่าเป็นจิตปรุงแต่ง เลยอย่ารบกวนท่านหมอยาชี้แนะ

                        กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*****************************

 


# 2382
By หมอยา
On 2012-12-06 10:03:26


sent: tuesday, december 4, 2012 3:13 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ‏

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากครับที่ตอบเรื่องราวขององค์เทพให้กับผม และผมจะขอรบกวนสอบถามกับท่านอาจารย์อีกสักหนึ่งเรื่องครับ

ผมชื่อนายเมธาสิทธิ สาเกตุ  สถานที่เกิดจังหวัดชลบุรี อยากทราบว่า ตัวผม นอกจากองค์เทพแล้วยังมี วิญญาณตามหรือไม่ครับ ท่านอาจารย์ ขอบพระคุณสำหรับเวลาที่ท่านจะกรุณาตอบข้อสงสัยของกะผมนะครับ 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

best regard

ตอบ ท่านมีสัมภเวสีเกาะตัวอยู่ครับ ท่านติดค้างคำสัญญากับเบื้องบนไว้ครับครับ


# 2381
By หมอยา
On 2012-12-06 09:58:49


sent: tuesday, december 4, 2012 4:59 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจดูองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่นับถือ
ดิฉันชื่อ น.ส. วิยะดา  ชวนมงคล
ดิฉันเกิดที่จังหวัดราชบุรี ค่ะ  ขอรบกวน อาจาร์ยหมอยา ตรวงองค์เทพให้กับดิฉันด้วยอ่ะค่ะ
 
              ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************


# 2380
By หมอยา
On 2012-12-04 23:41:54

on behalf of phinyaporn wongsataworn
sent: monday, december 3, 2012 5:50 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ

เรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่นับถือ

หนูขอความกรุณารบกวนเวลาของท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดูว่า
หนูมีองค์เทพไหมค่ะมิทราบว่าจะสะดวกไหมค่ะ
หนูชื่อ นางสาว ภิญญพร วงสถาวร  ค่ะ ท่านอาจาร์ยหมอยา . 
หนูขอความกรุณาท่านอาจาร์ยหมอยา ช่วยแนะนำหนูด้วบนะค่ะ

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงค่ะ
ภิญญพร วงสถาวร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**************************************

 


# 2379
By หมอยา
On 2012-12-04 23:38:41


sent: tuesday, december 4, 2012 1:08 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ต้องขออภัยอาจารย์หมอยาที่เคารพในตอนแรกข้าพเจ้าไม่ได้อ่านรายละเอียดให้จัดเจนจึงต้องส่งเมล์ซ้ำอีกครั้ง  กะผมต้องรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ในตัวกะผมให้ทีครับ ผมชื่อ นายเมธาสิทธิ สาเกตุ ชื่อเดิม นายสราวุธ สาเกตุสถานที่เกิด จังหวัดชลบุรี ครับ
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ ท่านอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**************************************


# 2378
By หมอยา
On 2012-12-04 23:35:59


sent: tuesday, december 4, 2012 8:25 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

ผมชื่อ นายพณพล   พวงเดช  เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์รึปล่าวครับ

แล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไร รบกวนอาจารย์ช่วยบอกกล่าววิธีให้ผมด้วยครับ

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**************************************


# 2377
By หมอยา
On 2012-12-06 10:05:52

 

-----original message-----

sent: sunday, december 2, 2012 5:58 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

สวัสดีอาจารย์น่ะค่ะ ขอใช้แทนตัวเองว่าหนูน่ะค่ะ  พอดีว่าหนูบังเอิญมาเจอเว็ปของอาจารย์ค่ะและได้อ่านบทความหลายๆบทความค่ะ หนูไม่ได้มีเจตนาจะมาลบหลู่น่ะค่ะ ตัวหนูเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะหนูก็ได้ทำการบูชาอยู่ด้วยค่ะ แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูมีองค์หรือเปล่าแต่หนูเห็นรูปหรือองค์รูปปั้นหนูก็ชอบ คิดอยากจะบูชาแต่พอบูชาแล้วชีวิตของหนูก็ดีขึ้นค่ะ หนูบูชามาได้2ปีแล้วค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าตัวของหนูมีองค์หรือไม่ยังไงก็ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ชื่อ นาย พิมพ์รพัฒณ์ นาคบัลลังค์  เกิดที่ ก.ท.ม. ค่ะ   นะค่ะ      ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************

 

-----original message-----

sent: tuesday, december 4, 2012 8:12 pm
to: webmaster at ongtep.com
subject: re: ตรวจองค์เทพ

 

 

ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยน่ะค่ะ ที่มีความเมตตา ตรวจดูดวงชะตาให้หนู หนูต้องขอโทดในข้อความฉบับแรกด้วยน่ะค่ะท่าหากใช้คำพูดหรือตัวหนังสือที่ผิดไปประการใด ขออย่าได้ถือโกรธหนูเลยน่ะค่ะ  ตอนนี้หนูได้รู้แล้วว่าหนูมีองค์คอยคุ้มครอง หนูก็จะหมั่นทำความดีให้มากๆค่ะเพื่อตัวหนูและครอบครัว  ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยามากน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

 

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ อนุโมทนาครับ

 

 

 


# 2376
By หมอยา
On 2012-12-04 23:30:18


sent: sunday, december 2, 2012 12:33 am
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจดูองค์เทพครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพครับ                         
   กระผม: นายรณวัฒน์  สังข์วารี  เชุมพร ครับ   ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา
   ๑.ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมหน่อยน่ะคับ ผมอยากทราบจิงๆ
  ๒.ตอนนี้ผมเหมือนกับมีองค์พ่อปู่ฤาษีมาลงตอนที่ผมสวดมนต์ไหว้พระ หรือ ที่ไปตำหนักอื่นๆคับ        กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพครับ
                     รณวัฒน์  สังข์วารี

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**************************************


# 2375
By หมอยา
On 2012-12-04 23:26:13


sent: saturday, december 1, 2012 11:52 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

ดิฉันชื่อ น.ส.ชาญธาดา  ปัญญธสังข์ค่ะ . เกิดที่จังหวัด นครนายกค่ะ
แต่ตอนนี้ อยู่จังหวัดราชบุรีแล้วค่ะ 
ขออนุญาติรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจดูองค์เทพให้ด้วยน่ะค่ะ


   ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************

 


# 2374
By หมอยา
On 2012-12-03 19:19:53


sent: monday, december 3, 2012 2:10 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์ท่านหมอยาที่เคารพ

    ผมขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ผมชื่อ อุดมศักดิ์ ชูจีน  เกิดที่ จังหวัดชุมพร ครับ

ถ้ามีแล้วควรปฎิบัติอย่างไรครับ รบกวนอาจารย์หมอยาให้ช่วยแนะนำผมด้วยครับ 

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

                               ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*****************************


# 2373
By หมอยา
On 2012-12-03 19:17:11


sent: monday, december 3, 2012 2:35 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

      ต้องขอโทษค่ะที่หนูต้องส่งอีเมล์มาซ้ำอีกหนึ่งฉบับ เนื่องจากหนูไม่ได้อ่านเงื่อนไขโดยละเอียดของการตรวจดูองค์เทพค่ะ  เนื่องด้วยหนูขอรบกวนช่วยเช็คให้หนูหน่อย เนื่องจากมีคนทักมาเหมือนกันค่ะ ว่ามีองค์ มีญาณ นอกจากนี้ยังมีกุมารทองมาอยู่ด้วยด้วยค่ะ เลยอยากทราบว่ามีจริงหรือเปล่า ถ้ามีเป็นสายไหนค่ะ สายพระฤษีหรือสายเทพค่ะ และถ้ามีหนูควรทำอย่างไรต่อไปดีค่ะ

หนูชื่อ สิริมา สระทองเรืองค่ะ. ที่กทม.ค่ะ 

ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยามา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

*****************************

 


# 2372
By หมอยา
On 2012-12-02 13:06:02


sent: friday, november 23, 2012 8:52 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

ดิฉันชื่อนางสาวมานิตา กุลชล เกิดที่จังหวัดชัยนาท
กรุณาช่วยตรวจว่าดิฉันมีองค์เทพไหมคะ
ขอกราบขอบพระคุณหมอยาเป็นอย่างสูง
ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************


# 2371
By หมอยา
On 2012-12-02 13:03:52


sent: friday, november 23, 2012 1:48 am
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยา ตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอที่เคารพ

            ดิฉัน  ขออนุญาติรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจดูองค์เทพให้ด้วยน่ะค่ะ
ชื่อ น.ส. อติพร (ชื่อเดิม กิจธาภรณ์)  นามสกุล เดชกล้า  จ.ศรีสะเกษ ยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

                                            เคารพ และนับถือค่ะ

                                                อติพร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************


# 2370
By หมอยา
On 2012-12-01 07:35:12

 

-----original message-----

sent: sunday, november 25, 2012 1:58 am
to:
subject: ต้องการตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์

      หนูเองเป็นคนหนึ่งที่เกิดความสงสัยในเรื่องขององค์เทพ ไปดูดวงที่ไหนๆ ก็บอกว่า
หนูมีองค์เทพ แต่ไม่บอกว่าเป็นเทพอะไร ความตั้งใจของหนูคือ จะได้บูชาได้ถูกองค์
ดังนั้นหนูจึงอยากจะขอตรวจองค์เทพจากทางอาจารย์ค่ะ
ชื่อ วฤณดา  ตันติวาณิชชากรจังหวัด กำแพงเพชร

รบกวนอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างกับหนูทีนะคะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*****************************


# 2369
By หมอยา
On 2012-12-01 07:28:58

 

-----original message-----

sent: sunday, november 25, 2012 2:45 am
to:
subject: เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
importance: high

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ              
       อาตมา ชื่อ วงศกร  ยอดจะโปะ หรือ พระวงศกร โชติโก  จังหวัด นครราชสีมา              

๑.ขออาจารย์หมอยาเมตตาช่วยตรวจองค์เทพให้อาตมาหน่อยคับ ตอนนี้บวชได้ ๑ พรรษาแล้วคับ

ตอบ นมัสการครับ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

๒.ปัญหารุมเร้า ไม่ค่อยมีมิตรเลยคับ
ตอบ อนุโมทนาครับ ดวงมิตรสหายท่านเสียเรียกว่าให้โทษหรือจะเสียเพราะเพื่อนครับ ตอบท่านดังนี้ครับ
ก. ท่านบวชเป็นพระ ดังนั้นเป็นศิษย์ของพระตถาคต เจริญพระธรรมวินัย กรรมฐานจึงนับว่าถูกต้องครับ
ข. ที่เรียกว่าไม่มีมิตร อาจารย์ก็เคยบวชครับ เรียกว่าพบเห็นปัญหาเช่น พระอื่นๆบิณฑบาตรเสร็จ ไปลงเรือหางยาวเที่ยวเล่นตามชายคลองและอื่นๆ พระเก่าที่บวชนานๆก็ไม่คบหาด้วย คิดว่าพระใหม่บวชไม่นาน บางกุฏิทานเหล้า เสพยา หากท่านไม่มีพฤติกรรมแนวเดียวกัน ก็จะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นสายให้ทางเจ้าอาวาสให้คอยมาจับผิด หากท่านบวชมาแบบจนๆ จะไม่มีใครเหลียวแล กิจนิมนต์ที่ไปบ้านคนรวยๆก็จะถูกกีดกัน ช่วยกิจกรรมวัดมากไปก็ถูกมองว่าอยากได้หน้าครับ เวลาจะบิณฑบาตรต้องเช็คเส้นทางก่อนครับว่าไม่ไปทับซ้อนกับวัดข้างเคียง.. จะโดนดีได้ครับ หากท่านไม่มีมิตรด้วยเหตุดังนี้ให้พึงหลีกเลี่ยงครับ.. หากจะย้ายวัดไปอยู่วัดอื่น จะถูกที่ใหม่เพ่งเล็งว่าเป็นตัวปัญหาหนักขึ้นไปอีก ดังนั้นอยู่รวมกัน ให้รู้จักผ่อนสั้นยาว คุยหรือเสวนาแต่พอควร เอาเวลาไปศึกษาพระธรรมย่อมเป็นสิ่งประเสริฐครับ เพราะมาบวชเอาพระธรรม มิใช่เพื่อน

           ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองอาจารย์หมอยาและครอบครัว ให้เจริญ ยิ่งๆขึ้นไป เทอญ

 


# 2368
By หมอยา
On 2012-12-01 06:59:59


sent: friday, november 30, 2012 11:26 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจดูองค์เทพ
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ  หนูมีเรื่องรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ  
หนูชื่อนางกัญจนีย์ ประไพ  เกิดที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ แล้วถ้ามีควรจะปฎิบัติอย่างไรคะ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*****************************

 

 

 


# 2367
By หมอยา
On 2012-11-30 21:52:03


sent: sunday, november 25, 2012 7:34 am
to:
subject: ตรวงองค์เทพ ให้ด้วยครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่คารพ

      ผมขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อ ผดุงพร  นามสกุล  เย็นทรวง ที่จังหวัดราชบุรี ครับ 

                    ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

                        ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงร่างทรง เจ้าตำหนักครับ

*****************************

 

 


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool