ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2466
By หมอยา
On 2013-01-23 21:57:21


sent: thursday, january 17, 2013 2:33 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาครับ

       ผมขอความกรุณารบกวนท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้ผมหน่อยครับ พอดีเมื่อ2วันก่อนมีคนทักผมมาว่าผมมีองค์เทพพระแม่สุรัสวตีดูแลคุ้มครองอยู่ครับ ไม่ทราบว่าจะเป็นจริงอย่างที่พูดมาหรือเปล่าครับ เพราะตอนนี้ผมไม่มีร่างองค์เทพใดบูชาเลยเพราะผมคิดว่าไม่มีองค์มาตลอด จนมาโดนทักนี้ล่ะครับผมจึงอยากทราบว่ามีจริงๆหรือเปล่าครับ ผมชื่อ กฤษฎา อรุณไพร เกิด ที่จังหวัด กาฬสินธุ์ (ผมแนบรูปมาด้วยนะครับ)

ผมขอความกรุณาด้วยนะครับ   ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

********************


# 2465
By หมอยา
On 2013-01-23 09:55:15


sent: tuesday, january 22, 2013 4:12 pm
to:
subject: ท่านอาจารย์

นมัสการท่านอาจานย์ รบกวนท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพเเละ ชี้นำด้วยค่ะ
ชื่อ อัมพวัน คล้ายชะเอม  จังหวัดภูเก็ตค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ.. เป็นร่างทรงเจ้าตำหนัก
๓. เป็นคนเห็นผีครับ
๔. ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษกว่าปกติที่พบเห็นกันครับ

********************


# 2464
By หมอยา
On 2013-01-16 05:53:04


sent: tuesday, january 15, 2013 11:47 pm
to:
subject:

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยครับ

ชื่อ ทรงศักดิ์   กิมสกุล  ที่จังหวัดสมุทรสาคร
ขอบพระคุณครับ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ.. เป็นร่างทรงเจ้าตำหนัก
๓. การปฏิบัติของท่านยังมีข้อสงสัยอยู่ครับ
๔. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดมาแต่อดีต

*******************************


# 2463
By หมอยา
On 2013-01-15 07:40:45


sent: saturday, december 29, 2012 12:08 pm
to:
subject: ขอเมตตาตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพและให้คำแนะนำด้วยค่ะ

เจนจิรา  ศรีทอง .เกิดที่บ้าน จ.เพชรบุรีค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง อนุโมทนาในบุญที่อาจารย์หมอสละเวลาช่วยสรรพสัตว์เจ้าค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

********************


# 2462
By หมอยา
On 2013-01-15 07:18:01


sent: monday, january 14, 2013 5:31 pm
to:
subject: ขออนุญาตส่งใหม่อีกครั้งครับ ท่านอาจารย์หมอยา เรื่อง ตรวจองค์เทพ ครับ

เมล์ก่อนหน้านี้ ยังอ่านรายละเอียดไม่หมดครับ ขออนุญาต ท่านอาจารย์หมอยา ส่งเรื่อง ตรวจองค์เทพอีกทีครับ
 
ผมชื่อ นาย พงศธร พงษ์ศักดิ์ศิลป์  เกิดจังหวัด ชัยภูมิ ครับ
 
ขอรบกวน และ ขอบคุณ ครับ ท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*******************


# 2461
By หมอยา
On 2013-01-15 07:15:13


sent: monday, january 14, 2013 7:27 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอสารภาพกับอาจารย์่ก่อนนะคะ เนื่องจากดิฉันไม่มีเมล์เป็นของตัวเองจึงต้องพึ่งเมล์ของน้องสาว ขอรบกวนอาจารย์หมอยาได้โปรดเมตตาตรวจองค์เทพให้กับดิฉันด้วยคน ข้อมูลดังนี้ ชื่อ รสริน  เมืองลือ. จังหวัดที่เกิด กรุงเทพ ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

********************

sent: monday, january 14, 2013 7:20 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันขอพึ่งบารมีอาจารย์หมอยา ได้โปรดเมตตาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วย ข้อมูลดังนี้ค่ะ ชื่อ ภัทรวดี  จอดเกาะ  จังหวัดที่เกิด กรุงเทพ ขอขอบค่ะ

ตอบ ดวงนี้ต้องพบอาจารย์ครับ


# 2460
By หมอยา
On 2013-01-15 07:09:17


sent: tuesday, january 15, 2013 5:43 am
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

ผมชื่อ นาย ตรัย ประภาวิทย์  จังหวัดสระบุรี ครับ ผมอยากทราบว่า ผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพใดคุ้มครองผมอยู่หรือไม่ครับ เพื่อที่ผมจะได้วางการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องครับ กราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาได้เมตตาตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ครบรอบวันเกิดท่านจะเป็นปีชงครับ.. ไปแก้ดวงกับพระราหูครับ

******************* 


# 2459
By หมอยา
On 2013-01-14 07:44:13


sent: monday, december 31, 2012 12:38 pm
to:
subject: ขอ ตรวจดูองค์เทพ ครับ

ผม นาย ภาณุวัฒน์ คล้องวิถี  คับ พอดีเวลาผมไปขึ้นตำหนักไหนตำหนักนั้นเค้าก็ทักว่าผมมี ปู่ ฤษีตาไฟ อยู่คัฟ อยากทราบว่าผมมีจริงหรือป่าว ตอนนี้ผมก็สวดมนต์บูชามาทุกวัน มีองค์พ่อพิฆเณศอยู่ กับปู่ฤษี

การบขอพคุณอย่าสงสูงคัฟ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*******************


# 2458
By หมอยา
On 2013-01-14 07:36:38

 


sent: tuesday, january 1, 2013 9:29 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นายอธิษฐ์ นุชสวาท ที่ จ.สุพรรณบุรีครับตอนนี้ผมมีความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับการดูดวงชะตา ด้วยไพ่ทาโร่ เเละกำลังจะศึกษาศาสตร์ของฮวงจุ้ย โดยส่วนตัวผมบูชา พระรัตนตรัย องค์พระพิฆเนศ พ่อเเก่ บรมครู ปู่ฤาษี สมเด็จพระนเรศวร และล่าสุดมีคำเเนะนำให้บูชาเทพกวนอู แต่ผมมีความรู้ด้านนี้น้อยมาก จึงศึกษาและมาพบกับเว็ปของท่านอาจารย์หมอยา ต้องขอขอบพระคุณสำหรับความรู้ที่ท่านอาจารย์มอบให้นะครับ
ผมจึงอยากกราบเรียนขอคำแนะนำให้การปฎิบัติ
ถ้่าผิดพลาดประการใด ผมขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ทำนายว่าการปฏิบัติและการศึกษาของท่านมีอริในใจ
๔. ดวงของท่านหาครูยากนักครับ เมื่อพบแล้ว... จงอย่าสงสัยครับ
๕. สืบไปเบื้องหน้า การทำนายของท่านอุปสรรคคือความสงสัยในใจ
๖. การดำเนินชีวิตของท่าน ในหน้าที่การงาน ในการปฏิบัติบูชาขอให้เป็นไปโดยปิติ ไม่เร่งร้อนโดยศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ

*******************


# 2457
By หมอยา
On 2013-01-14 07:25:30


sent: sunday, january 13, 2013 11:55 pm
to:
subject: ขอความเมตตาอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้หน่อยครับ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 กระผมอยากทราบว่ากระผมมีองค์เทพหรือไม่ กระผมนาย ปฏิภาณ  กัน จังหวัด มหาสารคามครับ

ต้องกราบขออภัยเรื่องเวลาเกิดด้วยนะครับ 

ขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

    ด้วยความเคารพอย่างสูง

         ปฏิภาณ  กันหา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*******************


# 2456
By หมอยา
On 2013-01-13 20:56:15


sent: wednesday, january 2, 2013 9:53 am
to:
subject: ขอความเมตตาในการตรวจดูองค์เทพครับ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
กระผมชื่อ  ชยานันต์กรณ์  รวมศิลป์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครับ  กระผมกราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา ได้เมตตาตรวจดูองค์เทพให้แก่ตัวของ
กระผมนี้ครับ  กระผมอยากทราบว่าตัวของกระผมนี้มีองค์เทพหรือไม่ครับ เพื่อที่กระผมจะได้วางการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องครับ กราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาได้เมตตาตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยนะครับ
  ด้วยความเคารพอย่างสูง
 ชยานันต์กรณ์  รวมศิลป์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*******************    


# 2455
By หมอยา
On 2013-01-13 20:52:11


sent: sunday, january 13, 2013 8:36 pm
to:
subject: re: ขอความเมตตาท่านอาจารย์

เมื่อ 13 มกราคม 2556, 03:54, เจนภพ ไวยธัญกิจ < > เขียนว่า:

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ครับ

        ผมชื่อ ว่าที่ร้อยตรี เจนภพ  ไวยธัญกิจ เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
ต้องขอโทษท่านอาจารย์ด้วยครับที่กรอกข้อมูลไม่เรียบร้อยครับ
ขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดวงเทพให้ด้วยครับ
    
และแนะนำข้อควรปฏิบัติให้ผมด้วยครับ

           ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*******************    


# 2454
By หมอยา
On 2013-01-13 20:49:00

hosting thanks: thaihostweb.com

prajak [mailto: ]
sent: wednesday, january 2, 2013 12:12 pm
to:
subject: กรุณาช่วยตรวจดูว่ามีองค์หรอหรือไม่ขอครับท่าน อาจารย์หมอยา

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา        

             ข้าพเจ้าชื่อ นาย คณิน ประจักษ์  ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูดวงชะตาว่ามีองค์เทพหรือเปล่าขอรับแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรท่านอาจารย์หมอยากรุณาช่วยแนะนำด้วยแนะขอรับท่านอาจารย์หมอยา

กระผมได้เเนบรูปภาพไปให้ดูด้วยนะขอรับท่านอาจารย์หมอยา

                                  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยขอรับ

                                                  ด้วยความเคารพและศรัทธา
                                                       นาย คณิน ประจักษ์

ปีใหม่นี้กระผมขอให้อาจารย์หมอยามีความสุขมากๆๆๆๆนะขอรับ ทั้งกายเเละใจ สาธุๆ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
********************


# 2453
By หมอยา
On 2013-01-13 20:18:04


sent: wednesday, january 2, 2013 2:03 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ *แก้ไขเล็กน้อยครับ

เมื่อ 2 มกราคม 2556, 14:00, fixed.art < > เขียนว่า:

สวัสดีปีใหม่ครับ อาจารย์หมอยาตัวผมเองมีเรื่องบางอย่างที่สงสัยมานานหลายปี และจนวันนี้ก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบต้องเล่าย้อนไปประมาณ 7 ปีที่แล้ว หลังจากวันเกิดอายุ 15 ปีผมฝันถึงผู้ชายคนหนึ่ง ไม่ใส่เสื้อ พาดผ้าขาวม้าไว้ที่หัวไหล่ มาชี้หน้าผม แล้วบอกให้ผมไปสัก เมื่อก่อนผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยแม้แต่น้อย ดังนั้นผมจึงไม่สนใจในสิ่งที่ผมได้ยินมา
แต่ถึงอย่างนั้น ผมกลับฝันถึงเรื่องเดิมๆ เหตุการณ์เดิมๆ เป็นเวลาเดือนกว่าๆ ในขณะนั้นผมเริ่มรับไม่ไหวกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้บอกให้แม่ได้ทราบ และท่านก็พาผมไปทำสังฆทาน ทำบุญ เนื่องจากคิดว่า คนๆนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรผม พอผมได้ไปทำบุญที่วัดผมก็กลับมาที่บ้านด้วยความสบายใจ หารู้ไม่ว่าในคืนนั้นผมได้ฝันอีกครั้ง แต่คราวนี้ความฝันของผมนั้นกลับมีจุดที่แตกต่างออกไป ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผมเคยฝันมาตลอดทั้งเดือน "กูเตือนมึงแล้วนะ" นี่คือคำพูดของเขา ในขณะที่เขากำลังชี้หน้าผมอยู่ ซึ่งปกติเขาจะต้องพูดว่า "มึงไปสักซะ" เวลาผ่านไปเดือนกว่าๆ ตรงกับเทศกาลปีใหม่พอดี ผมไปเที่ยวที่บ้านปู่แถวๆ ลำลูกกา ผมจำได้ว่าวันที่เกิดเหตุนั้นคือวันที่ 2 มกราคม ผมประสบอุบัติเหตุร้ายแรง คือ รถมอเตอร์ไซด์คว่ำพร้อมกับพ่อของผม (ในขณะเกิดเหตุ ผมได้ยินพ่อพูดว่ารถมาให้หลบเข้าซ้ายมือหน่อย แต่พอถามพ่อ พ่อกลับบอกว่า ตอนนั้นพ่อพูดว่า จะขี่เบียดซ้ายไปไหน รถว่างให้ออกมาขี่ตรงกลางเลนหน่อย) แต่พ่อของผมไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อย เพียงแค่ถลอกเพียงนิดเดียวเท่านั้น เมื่อเทียบกับสภาพของผม ด้วยความซวยปีนั้นตรงกับเหตุการณ์ซึนามิพอดี ทำให้ห้องฉุกเฉินของ รพ. ละแวกนั้นไม่รับผมเข้ารักษา ผ่านไป2-3ชั่วโมง ผมถึงจะหาโรงพยาบาลได้ และในตอนนั้นเลือดก็ออกมาเยอะพอตัว พอถึงมือหมอ ผมต้องรอเข้าผ่าตัดอีกกว่า6ชั่วโมง จนผมออกมาจากห้องผ่าตัดตอนประมาณตี1 ของวันที่3 ผมปวดแผลมาก นอนไม่ได้ จึงเรียกให้พยาบาลมาดู ได้ข้อสรุปคือเขาจะฉีดมอร์ฟีนให้ผม เพื่อที่จะได้พักผ่อนได้ ผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมฝันหรือว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นหรือเพราะฤทธิยา แต่สิ่งที่ผมจะเล่านี้ผมยังจำภาพๆนั้นได้เป็นอย่างดี ผมเห็นผู้ชายคนเดิมอีกครั้ง ในขณะที่ผมกำลังนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล เขายืนอยู่ทางด้านข้างเตียงของผม พูดกับผมด้วยน้ำเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินจากเขา เขาพูดด้วยน้ำ ซึ่งต่างจากทุกครั้งที่จะมาพูดด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงและดูเป็นการสั่งหรือบังคับมากกว่า แต่ครั้งนี้เขาพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยน ดูเหมือนเขารักและเอ็นดูเรามาก เนื้อความเท่าที่ผมจำได้คือ "ดวงผมขาด ดวงไม่ดี" หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยฝันถึงผู้ชายคนนั้นอีกเลย (ต้องเล่าด้วยว่าเมื่อก่อน ตอนเด็กๆผมมักจะเห็นอะไรแปลกๆ ได้ยินเสียงบ้าง แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ ผมก็ไม่เคยเห็นอีกเลย แต่จะเป็นการสัมผัสได้แทนมากกว่า เช่นเมื่อผ่านไปที่แปลกๆ สถานที่อโคจร หรือพืธีกรรมต่างๆ ก็จะมีอาการขนลุกอย่างไม่ทราบสาเหตุ บางทีก็สั่นแต่จะเป็นเฉพาะเวลาอยู่ในพิธีเท่านั้น) อาจารย์พอจะทราบสาเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไหมครับ พอดีว่ามันคาใจผมมานานแล้ว และวันนี้ก็ยังเป็นวันเดียวกันกับวันเกิดเหตุของผมพอดีผมจึงส่งข้อความนี้มาหาอาจารย์ เผื่อจะได้ทราบเรื่องราวอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง

ผมชื่อ มรุต ศิริมงคล เกิดที่กรุงเทพฯ ครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย เทพทั้ง16ชั้นฟ้า 15ชั้นดิน องค์บรมครูปู่ฤาษีนารอด ปู่ฤาษีนารายณ์ ปู่ฤาษีพิราพ ปู่เจ้าสมิงไพร และฤาษีอีกทั้ง108 จงดลบันดาลให้อาจารย์ ครอบครัว คนใกล้ชิด มีความสุขความเจริญสืบเนื่องไป เพศภัยใดๆขอให้อย่ามาย่างกราย พบเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดี ขอให้เป็นปีที่มีความสุขครับ

ด้วยรักและเคารพครับอาจารย์หมอยา
จาก มรุต ศิริมงคล

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านมีวิญาณเจ้ากรรมนายเวรติดตามครับ

*******************    

 


# 2452
By หมอยา
On 2013-01-13 20:08:39


sent: sunday, january 13, 2013 9:34 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

นายกฤษณัฏฐ์ ธนวณิชย์โอฬาร (ชื่อเดิม สถาปนิก กวางคีรี) ราชบุรี

 ขอขอบพระคุณด้วยความเคารพครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านมีวิญาณเจ้ากรรมนายเวรติดตามครับ

*******************    


# 2451
By หมอยา
On 2013-01-13 16:25:19

 


sent: sunday, january 13, 2013 3:27 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

  รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ เพื่อที่จะได้ปฎิบัติตัวอย่างถูกต่อง  และอยากทราบว่ามีวิญญณาติดตามหรือไม่ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ชื่อนางสาว สิริวรรณ  ประเสริฐพรเลิศ  เกิดมี่กรุงเทพฯ ค่ะ 

   ขอบพระคุณอย่างสูง

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านมีวิญาณบรรพบุรุษติดตามครับ
๔. คนทำฤาจะสู้ฟ้าลิขิตครับ

*******************    


# 2450
By หมอยา
On 2013-01-13 08:47:43


sent: saturday, january 12, 2013 4:27 pm
to:
subject: ขออนุญาตตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์
                       
                กระผมชื่อนายสุรพล  วิเศษสิทธิ์      จังหวัดจันทบุรี ครับ กระผมรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพ  ว่ากระผมมีเทพองค์ใดที่ปกปักรักษากายสังขารของกระผม  หรือไม่  อย่างไรและถ้ามี  จะต้องปฏิบัติอย่างไรครับ 
                        
                                                                        ด้วยความเคารพครับ
                                                                                                    
                                                                           นายสุรพล  วิเศษสิทธิ์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)..

**************************


# 2449
By หมอยา
On 2013-01-13 08:41:05


sent: sunday, january 13, 2013 2:23 am
to: หมอยา อาจารย์
subject: fw: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ


from:
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ
date: wed, 2 jan 2013 02:32:42 +0700

     ขออภัยกับเมล์ครั้งแรก นะครับ 
          เรียน ท่านอาจารย์หมอยา ครับ
        ผมอยากตรวจองค์เทพครับ.  ผมชื่อ นาย ปฏิพล แซ่ว่อง 
อยากทราบว่ามีองค์เทพ องค์ไหนบ้าง รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยแนะนำให้ที และถ้ามีจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง
* ถ้ามีรบกวนท่านช่วยบอกหน่อยว่าเป็นองค์ไหน  

        ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ 
                       จากเด็กสุพรรณ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. เป็นคนเห็นผีครับ...
********************


# 2448
By หมอยา
On 2013-01-12 08:48:18


sent: friday, january 4, 2013 11:29 pm
to:
subject: กราบขอความกรุณาท่านหมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา 

           ขอความกรุณาอย่างสูงช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ  หนูชื่อ กัลยา พัวอุดมเจริญ  จังหวัด นครปฐม ค่ะและขอความกรุณาให้ท่านช่วยบอกในสิ่งที่หนูควรรู้และควรปฏิบัติด้วยค่ะ

                กราบขอบพระคุณท่านหมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านมีวิญาณบรรพบุรุษติดตามครับ
๔. คนทำฤาจะสู้ฟ้าลิขิตครับ

*******************    


# 2447
By หมอยา
On 2013-01-12 08:44:38

-----original message-----

sent: saturday, january 5, 2013 12:05 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

ผมขอความกรุณาจากอาจารย์ได้ตรวจองเทพของกระผมหน่อยนะครับ

ผมอาจพิมติดขัดไปบ้างต้องขอขมาอาจารย์ด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะปีให่นๆขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะครับ

ส่งจาก iphone_myking

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*******************       


# 2446
By หมอยา
On 2013-01-12 08:31:01


sent: friday, january 11, 2013 7:42 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เมตตาตรวจองค์เทพให้กระผม มาคราวนี้จึงใคร่อยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้กับภรรยาของกระผมด้วย ข้อมูลดังนี้ครับ ชื่อ พรกมล  พินิจงาม. จังหวัด กรุงเทพ ขอขอบคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ภรรยาของท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. นิมิตของท่านชัดเจนครับ
๔. เป็นคนเห็นผีครับ

*******************       


# 2445
By หมอยา
On 2013-01-12 08:22:51


sent: friday, january 11, 2013 9:31 pm
to: ; ศุภสิษฏ์ บุญวิวัฒน์ไชย
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา หน่อยครับ

สวัสดี ครับ อาจารย์หมอยา     ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ กระผม ชื่อเดิมชื่อ กัมปนาท กาญจนะกนก ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศุภสิษฏ์ บุญวิวัฒน์ไชย เเกิดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ล่วงหน้าครับ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. เป็นคนเห็นผีครับ...
๓. ท่านมีวิญาณบรรพบุรุษติดตามครับ
๔. ท่านหาครูยากครับ
๕. ปีนี้สำหรับท่านสมควร... ถึงเวลาเดินสายเทพครับ

***************************


# 2444
By หมอยา
On 2013-01-11 07:43:24


sent: saturday, january 5, 2013 5:01 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

   หนูชื่อ นันทวรรณ โชติปัญญาภรณ์ สถานที่เกิด จังหวัดภูเก็ตเจ้าค่ะ แต่ปัจจุบันนี้หนูมาทำงานแบ่งเบาภาระ ป๊ากับม๊าตอบแทนพระคุณท่าน ที่จังหวัด ระยองค่ะ 

   หนูจึงขอกราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ เนื่องจากพอหนูเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทศกาลกินเจหรือกลิ่นควันกำยาน หนูจะรูสึกแปลกๆขนลุก แล้วก็ร้องไห้เองโดยที่ไม่มีอะไรมาทำให้เสียใจแต่อาการข้างในหนูก็ไม่รู้จะ บรรยายแบบไหนเจ้าค่ะ ทุกวันนี่หนูกินเจทุกวันจันทร์

   หนูอยากเปลี่ยนอาชีพคะอาจารย์ลุงหมอยา แต่ไม่ทราบตัวเองเลยจริงๆว่าควรไปทางไหนเจ้าค่ะ เพราะหนูไม่อยากที่จะเป็นภาระให้ป๊ากับม๊าเจ้าค่ะอยากเลี้ยงดูป๊ากับม๊าและ น้องให้สบาย

    สุดท้ายนี้ หนูขอภาวนาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามภพ อำนวยอวยพรให้อ าจารย์ลุงหมอยา และบริวาร มีสุขภาพแข็งแรง บุญบารมีสูงส่งขจรขจายเจิดจรัสด้วยเทอญ

    กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ลุงหมอยา

           นันทวรรณ โชติปัญญาภรณ์ (ฟ่ง)

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*******************       


# 2443
By หมอยา
On 2013-01-11 07:29:58


sent: thursday, january 10, 2013 12:19 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา

ขอรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้กระผมด้วย ข้อมูลดังนี้ครับ ชื่อ ธนพงศ์  พินิจงาม จังหวัดเกิด กาฬสินธุ์ ขอขอบคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ.. เป็นร่างทรง เจ้าตำหนักครับ

************************


# 2442
By หมอยา
On 2013-01-11 07:27:57


sent: thursday, january 10, 2013 5:16 pm
to: webmaster @ httpwww.ongtep.com
subject: re: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับ

ก่อนอื่นต้องขอโทษท่านอาจารย์ ณ ที่นี้นะครับ ผมสับเพร่าเองครับที่ไม่ได้ใส่วันเดือนปีเกิด

ผมชื่อ นายสุพจน์  ดีใจยิ้ม จังหวัด ระยอง (โรงพยาบาลระยอง) ครับ 

ขอบพระคุณแอดมินและท่านอาจารย์มากครับที่ตอบกลับเมลผมทั้งๆที่ให้ข้อมูลไม่ครบ  ขอบพระคุณมากครับ 

ด้วยความเคารพอย่างสูงและกราบขอพระคุณมากครับ 

นายสุพจน์  ดีใจยิ้ม (เอิร์ต)

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*******************


# 2441
By หมอยา
On 2013-01-11 07:24:34


sent: thursday, january 10, 2013 10:43 pm
to: ; jirada theeravuth
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
            รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
และอยากทราบว่ามีวิญญาณติดตามหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ชื่อนางสาว จิรดา ธีระวุฒิ เกิดที่กรุงเทพค่ะ
            ขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านมีสัมภเวสีติดตามครับ

****************************


# 2440
By หมอยา
On 2013-01-10 07:25:15

-----original message-----

sent: saturday, january 5, 2013 7:35 am
to:
subject:

กราบเรัยนท่านอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพครับ

กระผม นาย สุวัฒน์ หงษ์สุวัฒน์ครับ อยากขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยรบกวนดูองค์เทพให้กระผมด้วยนะครับ

หากถ้อยคำที่ผมเขียนมาผิดพลาดประการใดกระผมกราบขอขมาอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ

ขอให้อาจารย์อย่าเจ็บ อย่าไข้ และเป็นที่รักของลูกศิษย์ตรอดไปนะครับ ขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากๆครับ

ส่งจาก iphone_myking

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ .... ท่านต้องเป็นศิษย์มีครูครับ

************************


# 2439
By หมอยา
On 2013-01-10 07:21:52


sent: monday, january 7, 2013 8:57 pm
to:
subject: ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากครับ

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ตอบเมลล์ผม
ที่ผ่านมาผมมักสับสนในตัวเอง เพราะชอบเหมือนสัมผัส
อะไรบางอย่างได้ มีลางสังหรณ์ และอาจารย์ก็ได้
ไขคำตอบให้ผม ตอนนี้ผมคิดว่าผมคงปล่อยให้ชะตาฟ้าลิขิตว่าจะเดินทางสายเทพยังไง แต่ตอไปผมจะทำความดีให้มากขึ้น ทำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำความดีเพื่อสังคม พยายามละสิ่งชั่วทั้วหลาย อบคุณอาจารย์อีก
ครั้งนะครับ

ตอบ อาจารย์ อนุโมทนาครับ


# 2438
By หมอยา
On 2013-01-10 19:50:43


sent: tuesday, january 8, 2013 1:32 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์. ที่จังหวัดแพร่
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจดูว่าผมมีองค์เทพหรือไม่อย่างไร
และหากมีคำแนะนำใดเกี่ยวกับดวงนี้
ขอความกรุณาท่านอาจารย์โปรดแนะนำตามแต่จะเห็นสมควรครับ

ขอแสดงความนับถือ

เอกประวัติ พงศ์อาจารย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ.. เป็นร่างทรง เจ้าตำหนักครับ

************************


sent: thursday, january 10, 2013 1:35 pm
to: webmaster @ httpwww.ongtep.com
subject: re: ขอความกรุณาตรวจดูองค์เทพ

ขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาตรวจดูให้นะครับ

เห็นอาจารย์บอกว่า ดวงนี้เดินสายเทพ.. เป็นร่างทรง เจ้าตำหนักครับ
โดยส่วนตัว ไม่เคยคิดจะ เป็นร่างทรงหรือเจ้าตำหนักเลยครับ
ไม่ทราบว่า พอจะกรุณาแนะนำอะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ อธิบายดังนี้ครับ
๑. ท่านที่เดินสายเทพ ในดวงบางท่านไม่เคยมีประสงค์หรือคิดว่าตัวเองจะมาทางสายนี้ ทุกอย่างเป็นชะตาฟ้าลิขิต ไม่มีใครสามารถลิขิตได้
๒. ที่ทำนายท่านไว้เป็นศักยภาพสูงสุดที่ท่านจะเป็นได้ครับ
๓. ท่านมาสายนี้ ทำตามใจที่ท่านปราถนาครับ ชีวิตท่านอย่าให้ใครมาบงการครับ ส่วนเรื่องการปฏิบัติดี หรือเลว ทุกท่านทราบแก่ใจครับ อยุ่ว่าจะหลอกตัวเองหรือไม่ก็เท่านั้นครับ


# 2437
By หมอยา
On 2013-01-10 07:12:12


sent: wednesday, january 9, 2013 3:16 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

         ผมชื่อ นายอิทธิพล สมีงาม  เกิดที่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ครับ วันนี้ผมอยากให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์ให้กระผมหน่อยครับ ว่ามีหรือไม่มีครับ ขอขอบคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลามาตรวจให้กระผม

        ต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับถ้าหากข้อความนี้มีข้อผิดพลาด สุดท้ายขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี 2556 นี้ และตลอดไปครับ

  ขอแสดงด้วยความเคารพอย่างสูง

   นายอิทธิพล สมีงาม

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************


# 2436
By หมอยา
On 2013-01-10 07:10:00


sent: wednesday, january 9, 2013 3:17 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ...

หนูชื่อ นางสาวกุสุมา   พูลสวัสดิ์ 4 เกิดที่จังหวัดชลบุรี ค่ะ

หนูเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับองค์เทพ กุมารทอง สิ่งเหล่านี้หนูชอบมาตั้งแต่หนูเรียนชั้นประถม จนตอนนี้หนูก็ยังชอบอยู่ค่ะ

หนูเลยอยากทราบว่า หนูพอจะมีองค์เทพเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมคะ แล้วถ้าหนูมีหนูควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีค่ะ

หนูขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ ที่สละเวลามาตอบข้อความของหนู

ด้วยความเคารพ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ .... ท่านต้องเป็นศิษย์มีครูครับ

************************


# 2435
By หมอยา
On 2013-01-09 17:27:55


sent: tuesday, january 8, 2013 7:00 am
to: เทพ
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราาบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

สวัสดีปีใหม่นะค่ะ ขอให้อาจารย์หมอยาจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขกายสบายใจทุกวันคืนค่ะ หนูรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยพิจารณาตรวจสอบองค์เทพให้กับหนูด้วยน่ะค่ะ หนูชื่อ จตุพร พงษ์สะเดา ค่ะ ไม่แน่ใจค่ะ เพราะคลอดหมอตำแหยค่ะ เกิดที่บ้านจังหวัดพิษณุโลกค่ะ

ถ้าหนูมีองค์เทพหนูควรปฎิบัตอย่างไรค่ะ กรุณาช่วยแนะนำด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************


             


# 2434
By หมอยา
On 2013-01-09 07:55:27


sent: tuesday, january 8, 2013 2:55 pm
to: webmaster @ http//www.ongtep.com
subject: re: ขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ

 

กราบขอบพระคุณมากๆ ค่ะ ...

พอทราบด้วยตัวเองบ้างแต่การได้รับคำยืนยันก็จะทำให้ระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติและความคิดเพิ่มมากขึ้น
อนุโมทนาในบุญที่อาจารย์สละเวลาตรวจดวงชะตาให้และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคคลทั่วไปมากมาย เป็นกำลังใจให้สู้กับผู้ที่ไม่ศรัทธาและผู้ที่คิดร้ายทำลายค่า

ด้วยความเคารพ

บรรพตี

ตอบ อาจารย์อนุโมทนาครับ


# 2433
By หมอยา
On 2013-01-08 11:07:08


sent: sunday, january 6, 2013 12:41 am
to: webmaster at http://www.ongtep. com
subject: ถามมา - ตอบไป 2556

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ    

     หนูติดตามเว็บองค์เทพมานานปีแล้ว  เคยมาขอรบกวนตรวจองค์เทพกับอาจารย์ด้วยค่ะ  ตั้งแต่ตอนนั้นหนูก็ปฏิบัติบูชาเรื่อยมา  สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน  งดเนื้อสัตว์วันพระ  ทุกอย่างที่เป็นบุญหนูพยายามทำเท่าที่จะทำได้  ตอนนั้นยังไม่มีอาการอะไร  เพิ่งจะมาเมื่อปลายปีที่แล้วที่ได้ไปงานพระพิฆเนศ  พอมีการเชิญองค์เทพทีแรกหนูก็ยังเฉยๆ อยู่  พอพราหมณ์เชิญพระแม่กาลีหนูก็วูบไปเลยค่ะ  มารู้สึกตัวอีกทีคือควบคุมตัวไม่ได้  ทั้งเต้นทั้งรำ (เพื่อนที่ไปด้วยกันเล่าให้ฟัง) แบบนี้เรียกว่าองค์ลงใช่ไหมคะ  ถ้าคราวหน้าเป็นอีกหนูต้องทำยังไง  หนูกลัวค่ะ  ใจมันสั่นๆ มากเลย  แล้วพักหลังเหมือนจะมีความรู้สึกแปลกๆ เหมือนมีสัมผัสที่หกขึ้นมายังไงยังงั้นค่ะ (หนูเป็นคนกลัวผีไม่อยากเห็นค่ะ) มีคนทักให้ไปรับขันธ์หลายคนแล้วแต่หนูไม่รับจะเป็นไรมั้ยคะ  เพราะหนูรู้ดีว่าขันธ์ 5 คือศัล 5 เมื่อทำไม่ได้ก็อย่าได้รับมาเลย 

     มีเรื่องรบกวนท่านอาจารย์หมอยาอีกเรื่องค่ะ  คือแฟนหนูฝันเห็นพระศิวะแต่เขาไม่รู้จัก  เขาบอกว่าผู้ชายมีงูพันคอ  หนูเลยชี้รูปพระศิวะให้ดูเขาบอกว่าใช่  แฟนหนูเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันค่ะ  รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้แฟนหนูด้วยนะคะ  แฟนหนูชื่อวันชัย  กกรัมย์  เกิดที่ รพ.จุฬาค่ะ

    ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาเพียงเท่านี้  ขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก  คุ้มครองท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวให้มีความสุขนะคะ                           ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                   ฐิติกานต์  

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************


# 2432
By หมอยา
On 2013-01-08 11:04:47


sent: sunday, january 6, 2013 12:17 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ ท่านอาจารย์

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
ก่อนอื่น ผมต้องขอสวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์นะครับ
ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง ชี้ทางบุคคลทั้งหลายให้ทำความดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
ผมชื่อ ปฐมพล กิมวังตะโก เกิดที่กรุงเทพฯ ครับ เวลาประมาณ ตี 1-2
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะครับผม

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ .... ท่านหาครูยากครับ

************************


# 2431
By หมอยา
On 2013-01-08 11:02:13

-----original message-----

sent: sunday, january 6, 2013 3:47 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

      กระผมใคร่ขอตรวจองค์เทพครับ ผมชื่อพิเชฐ ภู่ประเสริฐ.  เกิดที่จังหวัดลพบุรีครับ
จึงใคร่ขอถามท่านอาจารย์หมอยาว่า ผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้ด้วยครับ

sent from my ipad of pichet puprasert

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************

 


# 2430
By หมอยา
On 2013-01-08 10:58:19


sent: monday, january 7, 2013 6:17 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคราพ        

             ดิฉันน.ส. ปุญชรัศมิ์ เกิดกำไร ค่ะ  เดิมชื่อเก่าชื่อ สิริลักษณ์ ค่ะ  จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ 
ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ และขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ         

กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

ปุญชรัศมิ์ เกิดกำไร 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

๒. ปีนี้ท่านไหว้พระราหูจะมีความโชคดีครับ

*****************

 


# 2429
By หมอยา
On 2013-01-08 10:46:39


sent: monday, january 7, 2013 6:27 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีครับอาจารย์ผมขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์ให้หน่อยน่ะครับ
เพื่อเป็นเเนวทางการปฏิบัติของผมต่อไป ผมชื่อ นายปัณวัชญ์  กุลไชย  บ้านเกิด ศรีสะเกษครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************


# 2428
By หมอยา
On 2013-01-08 01:43:27


sent: monday, january 7, 2013 3:09 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ : ตรวจองค์เทพค่ะ

         กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ดิฉัน ชื่อ สุมาลี ชอบธรรม ค่ะ ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ค่ะ ดิฉันอยากเรียนถามท่านอาจารย์หมอยาว่า ดิฉันมีองค์เทพตามที่มีคนทักมามั้ยค่ะ

ขอขอบพระคุณที่กรุณาชี้แนะนะค่ะ และขอกราบสวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ

                                                         ขอพระตุณเป็นอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..

*****************************


# 2427
By หมอยา
On 2013-01-04 14:04:38


sent: tuesday, january 1, 2013 11:58 pm
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคราพ หนูอยากทราบว่ามีองค์หรือเปล่าหนู ชื่อ ปรียา บัววงค์ .บ้านเกิดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขอขอบพระคุณที่กรุณาชี้แนะค่ะ
ตอบ ดวงนี้ต้องพบครูครับ

 


# 2426
By หมอยา
On 2013-01-04 13:48:13


sent: wednesday, january 2, 2013 2:59 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะ

หนูชื่อ วะนิฎา ยิ้มรัตนานุวัตร์ ค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตอวยพรปีใหม่หั้ยอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ อยากเรียนถามอาจารย์ว่าหนูมีองค์เทพไหมคะ มีคนทักคะว่าหนูมีองค์และมีกุมารมาอยู่ด้วย หนูอยากทราบคะว่ามีไหมคะ และควรปฏิบัติอย่างไรคะ รบกวนอาจารย์ช่วยด้วยนะคะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงคะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************


# 2425
By หมอยา
On 2013-01-04 13:45:57

 


sent: wednesday, january 2, 2013 4:55 am
to:
subject: fw: กราบนมัสการท่านพระครูหมอยาคับผม
 

 กราบสวัสดีครับพระครู ผมชื่อ นาย ภาณุวัฒน์ ปั้นศิลป์ จังหวัด ลพบุรี คับ

กระผมขอความกรุณาท่านพระครูช่วยตรวจเรื่อง องค์เทพแลชะตาของกระผมด้วยครับ พระครูหมอยา ขอบคุนมากคับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************


# 2424
By หมอยา
On 2013-01-11 00:02:52


sent: tuesday, december 4, 2012 1:08 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ต้องขออภัยอาจารย์หมอยาที่เคารพในตอนแรกข้าพเจ้าไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ จัดเจนจึงต้องส่งเมล์ซ้ำอีกครั้ง  กะผมต้องรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ในตัวกะผมให้ทีครับ ผมชื่อ นายเมธาสิทธิ สาเกตุ ชื่อเดิม นายสราวุธ สาเกตุสถานที่เกิด จังหวัดชลบุรี ครับ
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ ท่านอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**************************************

 


sent: wednesday, january 2, 2013 11:12 pm
to:
subject: กราบเรียนสอบถามท่านอาจารย์หมอยา

 

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ กะผมนายพงษ์พิชญ์ สาเกตุ ชื่อเดิม นายเมธาสิทธิ สาเกตุ กะผมได้เรียนถามท่านอาจารย์ไปแล้วในเรื่องการติดตามของสัมภเวสี ผมอยากทราบว่า
๑.ผมได้ทำการแก้สัญญาที่เคยกล่าวไว้แล้ว อยากทราบว่า ตอนนี้วิญญาณตนนั้น ยังตามผมอยู่อีกหรือไม่ครับ
๒.หากยังติดตามอยู่กระผมควรทำอย่างไรต่อไปครับอาจารย์ หวังว่าจะได้รับการตอบและแนะนำวิธีการจากท่านอาจารย์ครับ 

 

 

ขอบพระคุณครับ 

ตอบ อนุโมทนาครับท่านถามมา๒ฉบับ อาจารย์ได้ตอบไปแล้ว ท่านได้ไปดำเนินการ
แสดงว่ามีผู้ให้คำแนะนนำ และท่านกลับมาถามอาจารย์เรื่องที่ถามเป็นเรื่องเฉพาะตัว
อาจารย์ของดคำตอบ มีหลายเหตุผลครับโดยรวมๆดังนี้

๑. บางท่านดีเอาชั่วไม่เอา ได้รับคำแนะนำไป ได้ดีลืมครูอาจารย์ถูกหวยหลายงวดก็เงียบ พอไม่ถูกก็โทรมาต่อว่า ว่าแต่ก่อนเคยดี เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ดีเหมือนก่อนช่วยดูให้หน่อยค่าครูไม่ต้องพูดถึง... เรียกว่าเอาแต่ได้ก็มี
๒. บางท่านมาอาบน้ำมนต์ แล้วก็บอกว่าหากดีจริงให้มีโชค เดินทางไปเล่นการพนันบ่อนทางเขมร ไป2ครั้งได้ทุกครั้ง ไปครั้งที่สามเสีย มาต่อว่าอาจารย์ว่าทำไมเล่นเสีย
เรียกว่า ไม่เข้าใจว่าการอาบน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อชำระกายและใจว่าที่ผ่านมา การทำผิด ประมาทพลาดพลั้งไป เป็นเครื่องเตือนสติให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท จะได้วางตัวครองตนให้ถูกต้อง
๓. บางท่านส่งมาใช้เมล์ปลอม พออาจารย์ตอบกลับไปไม่สามารถส่งได้ การเริ่มต้นด้วยคำลวง จะผิดครูนะครับ

 


# 2423
By หมอยา
On 2013-01-04 10:56:42


sent: wednesday, january 2, 2013 11:15 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์ด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาว สโรชา คงตุก 

ที่ รพ. มหาราช จ. นครศรีธรรมราช  
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพหากมีพอจะบอกได้มั้ยคะ

ว่าเป็นองค์เทพองค์ใดค่ะ
ขออนุโมทา ความสุขให้เกิดแก่อาจารย์หมอยาและครอบครัว
รวมถึงผู้กระทำความดีทุกท่ายด้วยค่ะ....... สาธุ
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ.....น้องแอม

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*****************


# 2422
By หมอยา
On 2013-01-04 10:39:28


sent: thursday, january 3, 2013 7:08 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะ อาจาร์ยหมอยา

        ดิฉันชื่อ นางสาว ศศินิภา ศิริปัญญา จังหวัด เชียงใหม่ ดิฉันอยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ ดิฉันควรทำอย่างไรบ้างค่ะ  เพื่อความถูกต้อง

       ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
 


# 2421
By หมอยา
On 2012-12-27 09:45:33


sent: tuesday, december 25, 2012 8:57 pm
to:
subject: ขอเมตตาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงครับ

ผมนายจำนงค์ นามมาครับ โรงพยาบางขอนแก่น ปกติผมบูชาพ่อแก่และปู่พิฆเนศอยู่ครับทุกวันพฤหัสครับ แต่อยากทราบว่าผมมีองค์เทพมั้ยครับ อาจารย์

 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************


# 2420
By หมอยา
On 2012-12-27 07:57:12


sent: wednesday, december 26, 2012 11:26 am
to:
cc: bhanpatee rumpuengnit
subject: ขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพและให้คำแนะนำด้วยค่ะ ต้องการทราบเพื่อจะได้ปฎิบัติตนถูกต้องสมควรและสักการะบูชาได้อย่างถูกต้องค่ะบรรพตี รำพึงนิตย์รพ.ศิริราช กทม.  ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง อนุโมทนาในบุญที่อาจารย์หมอสละเวลาช่วยสรรพสัตว์เจ้าค่ะ

 บรรพตี

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************


# 2419
By หมอยา
On 2012-12-27 07:51:52

 

-----original message-----

sent: wednesday, december 26, 2012 8:59 am
to:
subject: รบกวนด้วยค่ะ

หนูมีเรื่องสงสัย อยากรบกวนสอบถามอาจารย์ค่่ะ หนูชื่อนพรัตน์ ใช้เฮง จังหวัดชลบุรี. มีหมอทักว่าหนูมีองค์ในทำให้ไม่มีคู่จริงไหมค่ะ รบกวนสอบถามอาจารย์เรื่ององค์ในของหนู. การบูชาท่าน และวิธี ถ้าหนูอยากมีคู่ค่ะ เพราะที่รู้สึกงงๆตัวเองก็อายุ 29 แล้วค่ะอาจารย์ หน้าตาก็น่ารักพอดูได้ค่ะ แต่ไม่เคยมีแฟนกะเขาเลยค่ะอาจารย์ รู้สึกว่าตัวเองผิดธรรมชาติค่ะ เลยเขียนเมลมารบกวนสอบถามอาจารย์ แต่ถ้าอาจารย์ไม่สะดวกตอบก็ไม่เป็นไรน่ะค่ะ เพราะรู้สึกเกรงใจอาจารย์อยู่เหมือนกัน ขอบคุณค่ะ แต่ถ้าอาจารย์กรุณาตอบก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ นพรัตน์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงนี้หาคู่ยากอยู่แล้วครับ ไม่เกี่ยวเรื่องการมีองค์เทพหรือไม่ครับ แถมบางคนชอบเพศเดียวกันครับ

*************************

 


# 2418
By หมอยา
On 2012-12-26 19:38:56


sent: tuesday, december 25, 2012 9:40 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจว่าตนเองมีองค์ไหมขอรับ?

ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่คุณปู่อาจารย์ครับ.

ขอความเมตตาคุณปู่อาจารย์ช่วยแนะนำการดำเนินชีวิตด้วยครับ.ข้าพเจ้ามีนามว่า ชาคริต แสงอรุณ.   ที่จังหวัด ยะลา. แต่ตอนนี้ได้มาอยู่ที่เชียงใหม่ครับ.

ขอขอบพระคุณอย่างสูง.

สวัสดีครับ.

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..

*********************


# 2417
By หมอยา
On 2012-12-26 19:36:29


sent: wednesday, december 26, 2012 2:08 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ผมชื่อ นายวรวริทธิ์ ธนิกกุล ครับ
 
ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์เทพในตัวของผม และรบกวนเรียนสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ครับ
 
1. ในกรณีที่ผมมีองค์เทพ ไม่ทราบว่าเป็นองค์ใดและควรบูชาอย่างไรให้เหมาะสมครับ
2. บางครั้งมีอาการปวดศีรษะและปวดที่ไหล่อย่างไม่ทราบสาเหตุครับ ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับองค์เทพหรือไม่ครับ
    และมีวิธีรักษาหรือแก้ไขไหมครับ
สุดท้ายนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาครับ
 
                                                           ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                 วรวริทธิ์ ธนิกกุล               

  

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)..

**************************                                                          


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool