ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2916
By หมอยา
On 2013-08-10 08:19:08

อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบองค์เทพ ดอทคอม เป็นเวลาหลายปีครับ ที่อาจารย์ได้ดำเนินการตรวจองค์เทพในเวบนี้... มาบัดนี้อาจารย์ได้เปิดคอลัมน์ ท่านถาม-เราตอบ ว้ตอบคำถามทั้งหมดแทนหน้า ตรวจองค์เทพและถามมา-ตอบไปครับ เพื่อปรับปรุงรูปแบบในการตอบกระทู้ต่างๆเพื่อความเหมาะสมครับ

double click on image to enlarge.


# 2915
By หมอยา
On 2013-08-06 12:52:12

นครินทร์ ไชยวุฒิ [ ]

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาครับ

ผมมีความศรัทธามากในเรื่องแบบนี้ ผมอยากให้ท่านอาจารย์ โปรดเมตตา ตรวจดวงกระผมด้วยครับ

นายนครินทร์  ไชยวุฒิ  เกิดจังหวัดสงขลา

ขอขอบพระคุณครับท่านอาจารย์

 ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***********************


# 2914
By หมอยา
On 2013-08-06 10:36:49


sent: monday, august 5, 2013 4:16 pm
to:
subject: ขอความเมตตา กรุณา จากท่านอาจารย์ครูหมอยาครับ

 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ครูหมอยาครับ ข้าพเจ้า นายสุภรถ ภิยโยภาพ ครับ
๑. กระผมอยากทราบว่ากระผมนั้นมีองค์ไหมครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


๒. แล้วถ้ามี  มีองค์เทพองค์ใดครับ กระผมอยากมีองค์ครับ
๒. ถามเกินข้อกำหนดครับ มาเวบนี้อ่านมากๆครับทุกอย่างมีกฏกฏิกามารยาทครับ


๓. อยากช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือคนที่ดี ให้รอดพ้นการราวีจากคนชั่วครับ
๓. ท่านสำนึกดีแล้วครับ มีวาสนาวันหนึ่งจะได้ทำครับ


๔. แล้วถ้ากระผมไม่มี จะมีมีวิธีใดบ้างครับ ที่จะจะทำให้ผมนั้มีองค์ครับ
๔. มีคือมีครับ ไม่มีคือไม่มีครับ


๕. รบกวนท่าานอาจราย์ครูหมอยา ช่วยตรวจให้กระผมด้วยนครับ ทั้งนี้กระผมขอน้อมน้อม ฝากตัวเข้าเป็นศิยษ์กับอาจารย์ครูหมอยาด้วยนะครับ ศิษย์นี้จะขอทำตามและ ปฏิบัติตามกฏ กติกา ทุกประการครับ หากผิดคำปฏิญาณนี้ ขอให้ชีวิตศิษย์นี้หาไม่ครับ ขอความรุ่งเรือง ความกว้าหน้า จงบังเกิด แก่ท่านอาจารย์ครูหมอยา ทุกประการเถิด สาธุ คับ
๕. มีวาสนายังไงก็พบเจอครับ


# 2913
By หมอยา
On 2013-08-06 08:59:23


sent: monday, august 5, 2013 8:17 pm
to:
subject: กราบเรียน ท่านอาจารย์

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาครับ
 
     ผมมีความสนใจเรื่องนี้ครับ และจึงขอรบกวนอาจารย์ตรวจดวงให้ผมครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
 
     ชื่อ พงศ์วิศิษฎ์  ชมความสุข (ชื่อเดิม วิวัฒน์)    เกิดที่กรุงเทพฯ
   
     ขอแสดงความนับถือ

 ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงชะตาเยี่ยงนี้ส่วนมากเป็นเจ้าตำหนัก ร่างทรงครับ
*******************
   


# 2912
By หมอยา
On 2013-08-03 04:17:10


sent: thursday, june 27, 2013 9:41 pm
to:
subject:

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา

ผมชื่อ นายประสิทธิ์ ชูจันทร์ เกิดวัน ครับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครับ
ผมขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจให้หน่อยครับและแนวทางการปฏิบัติ ครับ

 ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับที่ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผม
                      ขอแสดงความนับถือ

                       ประสิทธิ์      ชูจันทร์
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*******************
                                                                                                                  


# 2911
By หมอยา
On 2013-08-03 04:10:21


sent: friday, june 28, 2013 12:11 am
to:
subject: กราบขอบพระคุณที่กรุณาตอบคำถาม

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา
 
ลูกต้องกราบขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์หมอยากรุณาตอบคำถาม ลูกเข้าใจในสิ่งที่ท่านอาจารย์สื่อเตือนมาแล้วค่ะ ลูกจะจดจำและจะไม่เคลือบแคลงสงสัยอีก และจะรู้จักพอในการมีครูค่ะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
 
ลูกอุดมภร


# 2910
By หมอยา
On 2013-08-03 04:08:41

 

-----original message-----

sent: friday, june 28, 2013 3:08 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ดิฉันนางสาวสิริพร โยธา  ค่ะจังหวัด นครราชสีมา

จะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยว่ามีหรือไม่ และควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ

ด้วยความเคารพ

send from ipad zin

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*******************


# 2909
By หมอยา
On 2013-08-03 04:06:41


sent: friday, june 28, 2013 5:50 pm
to:
subject: ขอตรวจ องค์เทพ กับอาจารย์ หมอยา
ขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

          ดิฉัน ชื่อ นางสาวพิมพืพันธุ์  โพล้งมี  (ชื่อเดิม ประกายรัตน์ )    เกิดจังหวัดสุรินทร์  ตอนนี้อยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
         ดิฉันอยากทราบว่า ดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ ไปสถานที่ต่างๆ กับเพื่อน ชอบมีคนทัก ว่ามีบุคคลที่มองไม่เห็นอยู่คุ้มครองเรา ทักกันหลายครั้ง ทำให้เกิดการกลัว ว่าจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง และบางครั้งก็ฝันว่ามีคนชอบพาไปเที่ยว ไปเต้นระบำแบบแขกๆๆ ก็มีค่ะ  ฝันไม่ติดต่อกันแต่เป็นเรื่องเดียวกัน  ถ้าดิฉันมีองค์เทพควรทำเช่นไรค่ะ โปรดช่วยแนะนำการปฎิบัติแก่ดิฉันด้วยนะค่ะ
          ท้ายนี้ลูกขอให้ท่านอาจารย์ และครอบครัว ประสพแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง พรั่งพร้อมอุดมด้วยโภคทรัพย์ และญาณบารมีที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะค่ะ 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
***************************


# 2908
By หมอยา
On 2013-08-03 03:59:53


sent: wednesday, july 31, 2013 10:58 pm
to:
subject: กราบเรียน ช่วยตรวจองค์เทพ ด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพครับ

           ผมชื่อว่า ผดุงพร  นามสกุล เย็นทรวงครับ ที่จังหวัดราชบุรีครับ อาจารย์ช่วยกรุณาตรวจให้ด้วยนะครับ

               กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

                ผดุงพร    เย็นทรวง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
***************************


# 2907
By หมอยา
On 2013-08-03 02:40:26


sent: friday, august 2, 2013 7:55 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉัน อยากทราบว่า ดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ  

ชื่อ กรอุมา ลาภานุพัฒน์ เกิดที่ โรงพยาบาลอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ปีขาล คะ 

ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะท่านอาจารย์หมอยา

 nan 
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีขี่คออยู่ครับ
**********************


# 2906
By หมอยา
On 2013-08-03 02:38:16


sent: friday, august 2, 2013 10:19 pm
to:
subject: ถึงอาจารย์หมอยา ค่ะ

                  สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันได้เข้ามาอ่านในเว็ปไซด์ของอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเรื่องขององค์เทพ และแนวทางการปฎิบัติบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์มากๆ  ดิฉันขออนุญาติท่านอาจารย์หมอยาช่อยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ   ชื่อนางสาวอทิตยา  บุญหนองเหล่า  เกิดที่จังหวัดสระแก้ว    

                  สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่ง นะคะ  ขอเทพเทวดาสิ่งศักสิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์หมอยาจงสุขภาพแข็งแรง สมปราถนาคิดหวังสิ่งใด ขอให้สำเร็จทุกๆประการ  สาธู  สาธุ  สาธุ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
***************************


# 2905
By หมอยา
On 2013-08-03 02:34:51

som som [ ]

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

                ดิฉันนางสาวสิริกาญจน์  นุตาลัย   ดิฉันมีคำถามดังนี้
1. ดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าคะ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

2. ดิฉันชอบฝันแปลกๆ คะ ฝันไปทำพิธีตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้าปล่อยมากคะ ทั้งกับอาจารย์ผู้หญิงและผู้ชายคะ แล้วก็ฝันเห็นปู่ฤาษีนอนลอยน้ำบ้างปู่ฤาษีนั่งสมาธิบ้างหมายควสมว่าอย่างไรคะ ดิฉันรบกวนท่านอาจารย์เท่านี้ก่อนคะ

๒. ท่านถึงเวลาเดินสายเทพแล้วครับ เป็นศิษย์มีครู ดังนั้นแล้วจงเป็นไปตามนิมิตครับ

               ด้วยความเคารพอย่างสูง

               สิริกาญจน์  นุตาลัย


# 2904
By หมอยา
On 2013-08-03 02:20:42


sent: friday, august 2, 2013 11:18 pm
to: webmaster at http:www.ongtep.com
subject: re: ตรวจดูองค์เทพ

 

กราบสวัสดี ท่านอาจารย์หมอยา

ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาในคำตอบ และคำแนะนำมากค่ะ

จะนำเอาคำแนะนำของท่านอาจารย์หมอยามาแก้ไขตัวเองค่ะให้ดีขึ้นค่ะ

กราบขอบคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ

ตอบ อาจารย์ อนุโมทนาครับ
              


# 2903
By หมอยา
On 2013-08-02 10:09:36


sent: thursday, august 1, 2013 4:46 pm
to:
subject: ถึงอาจารย์หมอยา ค่ะ

ถึงอาจารย์หมอยา
อยากรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่ามีองค์เทพมั้ยค่ะ  
และอยากทราบว่ามีสิ่งลึกลับคอยตามข้าพเจ้าอยู่หรือเปล่า   เพราะบางครั้งเราสามารถรู้สึกได้ค่ะ
ข้าพเจ้า ชื่อ นางสาว เอ๋ยยี ตาโหน่ง เกิดที่จังหวัดนครปฐม                         
                ขอแสดงความนับถือ
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีขี่คออยู่ครับ
**********************
 


# 2902
By หมอยา
On 2013-08-02 10:03:56


sent: friday, august 2, 2013 1:13 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

อาจารย์ครับ  ผม ชื่อ นวพล คบมหิทธิ์  เกิดที่ชุมพร อยากจะรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อย

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
**********************


# 2901
By หมอยา
On 2013-08-01 13:09:58


sent: thursday, june 13, 2013 2:52 am
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยา....

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ก่อนอื่น ผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ ผมอาจจะใช้ถ้อยคำที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรืออาจจะไม่เหมาะสมในการไถ่ถามท่านอาจารย์ ผมจึงขออภัยท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้

 เริ่มแรก ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับรู้ เชื่อถือ หรือศรัทธาศาสตร์ทางด้านเทพมาก่อนแต่เคยมีคนมาบอกกับผมว่าผมมีองค์ แต่ผมเองก็ไม่ใส่ใจอะไรมาก จนมาวันนึงเพื่อนสนิทของผม ได้เชื่อมั่นและศรัทธาในองค์เทพที่เพื่อนผมบูชา... จากนั้น ผมไดัฟังเรื่องราวจากเพื่อนมากมาย จนผมมีความรู้สึกสนใจ ใคร่รู้ แต่ผมไม่รู้ว่าจะนับถือเทพองค์ใด ไม่รู้ว่าผมควรจะเริ่มปฏิบัติตนอย่างไร... ผมเชื่อว่า คนเราจะบูชาสิ่งใด ควรมีความเชื่อและศรัทธาต้องมาก่อนแล้วปาฏิหารย์จะบังเกิด...ผมอยากจะใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ และความเมตตากับผมในแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตัว แนวทางการบูชาองค์เทพ และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผม

นาย บวรภัค ( ภัทรภูมิ ชื่อเดิม )ชาวไร่ เกิดที่ จังหวัด นครสวรรค์

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง

บวรภัค ชาวไร่

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
**********************


# 2900
By หมอยา
On 2013-08-01 08:49:34


sent: wednesday, june 12, 2013 8:58 pm
to:
subject:

 

กราบเรียนมายังท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ

 

            ลูกชื่ออรอนงค์  รักนาค  ได้ขอความเมตตามายังท่านอาจารย์หมอยา

            ช่วยกรุณาตรวจสอบเกณฑ์ชะตาลูก  ซึ่งท่านอาจารย์ได้กรุณาตอบคำถาม

            ไปยังลูกตามคำตอบที่ 2728  ลูกได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงได้

            กราบขอบพระคุณมายังท่านอาจารย์หมอยา  ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

            และขอน้อมรับคำชี้แนะที่ท่านอาจารย์ได้ตอบ  ซึ่งลูกจักได้ดำเนินชีวิต

            ในกาลต่อไปนี้ได้อย่างรอบคอบ  ตลอดไปค่ะ

 

                                             ด้วยความเคารพอย่างสูงตลอดไปค่ะ

 

                                                        อรอนงค์  รักนาค     


# 2899
By หมอยา
On 2013-08-01 08:44:35

 


sent: friday, june 28, 2013 5:46 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

 

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ  
 
หนูอยากรู้เกี่ยวกับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับหนูค่ะ
หนูมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ค่ะ เพราะมีหมอดูหลายคนทักหนูหลายคนเเล้วบอกว่า เจ้าแม่กวนอิม หรือองค์กุมารที่นับถืออยู่ให้หนูไปรับขันธ์ หลายครั้งแล้ว แต่ทว่าหนูยังต้องทำงาน ยังไม่พร้อมหน่ะค่ะ เพราะ ถ้ารับมาแล้วหนูทำตามกฏไม่ได้ เพราะกฏค่อนข้างจะเยอะอ่าค่ะ
หนูชื่อ นางสาวผกาวรรณ  กันใจแก้ว เกิดที่จังหวัด น่าน  ค่ะ   
หนุขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยากรุณาเมตตาช่วยตรวจสอบด้วยนะค่ะ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสิ่งที่ดีและปฏิบัติชอบในการดำเนินชีวิตต่อไป
  สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะค่ะ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
                              ด้วยความนับถือเป็นอย่างสูง
                              นางสาวผกาวรรณ  กันใจแก้ว

 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
๒. ดวงครูท่านเสีย รับขันธ์ไปก็จะเสียตามไปด้วยครับ ไม่มีศรัทธา นอนเล่นอยู่บ้านครับ แต่ก็ทำไม่ได้ใจหนึ่งอยากลองของ ใจหนึ่งอยากลองดีครับ ไปพิจารณาครับ
๓. 美丽 ขอให้คำนี้แปลว่าสวยงามจริงๆ ตามความหมายนะครับ
*************************


# 2898
By หมอยา
On 2013-08-01 08:33:29


sent: wednesday, july 31, 2013 11:21 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

กราบสวัสดี ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ดิฉันชื่อ น.ส. นุชนาฎ ขจรแสง  เกิดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ดิฉันมีเรื่องจะรบกวนสอบถาม ท่านอาจารย์หมอยา

1 ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพไหมค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพครับ

2 เคยมีการตรวจสอบและทำนายดวงชะตามาค่ะ ที่ดิฉันมีชีวิตแบบนี้ ดิฉันมีกรรมเก่าที่ทำไว้ชาติก่อนๆเยอะมาก แต่ไม่ได้บอกวิธีแก้ไขใดใดมาค่ะ ได้แต่แนะนำให้ดิฉันไปแก้กรรมที่สำนักคนที่ทำนายดิฉันมา แล้วองค์เทพดิฉันมี จะปรากฎขึ้น ที่ดิฉันสอบถามท่านอาจารย์หมอยา ใม่ใช่ว่าดิฉันไม่คิดที่จะชดใช้กรรมนะค่ะ แต่ดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีวิธีอื่น ที่จะทำได้ดีกว่านี้น่ะค่ะ 
     ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยชี้แนะ และแนะนำดิฉันด้วยนะค่ะ
      กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ        
ตอบ ในลักษณะของการให้คำแนะนำเช่นนี้ ด้วยหมอดูที่ทำนายท่าน ได้พิจารณาแล้วดังนี้
ก. ท่านเป็นคนดื้อดึง
ข. ท่านยังขาดจิตสำนึกบาปในกรรมนั้นๆ
ค. ในท้ายสุด ท่านคงค้นพบวิธีพิเศษที่สามารถ แก้กรรมท่านได้ครับ

********************************

 


# 2897
By หมอยา
On 2013-08-01 08:37:42

 

 

รบกวนช่วยตรวจองค์เทพครับในตัวผมครับ
dome nunthi [ ]
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
        ผมชื่อนายวีรวัฒน์  นันทิ . สถานที่เกิด รพ.แพร่ จังหวัดแพร่ครับ 
ผมอยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพในตัวผม
ให้หน่อยครับว่าผมมีองค์เทพจริงหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ
                  ด้วยความเคารพอย่างสูง
                     วีรวัฒน์  นันทิ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
***********************

karecare [ ]
ขอรบกวนอาจารย์ตรวจสอบว่ามีองค์เทพรึเปล่าค่t

ดิฉันชื่อ นางสาวนภัสฌา  ณ ค้อ   คือมีอาการปวดหัว หนักไหล่ หาว แล้วน้ำตาไหล ทุกวันพระ และก่อนวันพระ ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองรึเปล่าค่ะ และฝันทุกคืน ไม่มีคืนไหนที่ไม่ฝัน ไปเล่าให้คนอื่นฟัง เขาก็ว่านอนมากไป ทั้งที่เป็นคนนอนดึกมากเกือบเช้าก็ว่าได้ รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ค่ะ
ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
๒. ท่านมีวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ
๓. ท่านมีวิญญาณบรรพบุรุษติดตามอยู่ด้วยครับ
***********************


# 2896
By หมอยา
On 2013-07-31 20:10:48


sent: saturday, july 27, 2013 12:56 pm
to:
subject: เรียนปรึกษาค่ะ
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูขอปรึกษาเรื่องลูกชายค่ะการที่เค้ามีปัญหาเรื่องอายุขัย หมายถึงอายุจะสั้นใช่มั้ยคะ หนูควรจะทำอย่างไรคะ แล้วการที่เค้ามีเจ้ากรรมนายเวรขี่คอ ควรทำอย่างไรคะ ท่านอาจารย์กรุณาแนะนำหนูด้วยนะคะ หนูไม่อยากเสียลูกไปอีกคน แค่เสียคนที่2 หนูก็รับไม่ได้อยู่แล้วท่านอาจารย์คะ เมื่อก่อนเคยมีหมอดูทักว่าลูกคนนี้เค้ามาสูงกว่าพ่อแม่ และหนูจะเลี้ยงเค้าไม่รอด ให้ไปยกเป็นลูกพระ หนูก็ได้นำเค้าไปฝากเป็นลูกเจ้าอาวาสแถวปากเกร็ดแล้วค่ะ หนูทำถูกต้องมั้ยคะ หรือหนูจะต้องทำอะไรอีกมั้ยคะ ตอนหนูสวดมนต์หนูคิดว่าจะให้เค้าไปสวดด้วย แต่หนูสวดยาวลูกคงไม่ใหว ถ้าให้เค้าสวดสั้นแล้วหนูนำเค้ากรวดน้ำก่อนแล้วค่อยกลับมาสวดบทอื่นอีกได้มั้ยคะ

ด้วยความเคารพแชะนับถือ

วรินกาญจน์

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ ท่านเป็นคนเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายครับ อาจารย์แนะนำท่านไปหาอาจารย์โหราศาสตร์เก่งๆ ให้คำแนะนำ ดำเนินการให้เป็นกิจลักษณะ อาจารย์ดูได้เพียงขั้นต้น เพราะเป็นหมอดูบ้านนอกแก่ๆคนหนึ่งครับ ไม่ต้องโอนเงินมานะครับอาจารย์ไม่รับดูดวงให้ท่าน นะครับ ฝ่าฝืนให้ถือว่าผิดครูครับ

 


# 2895
By หมอยา
On 2013-07-31 20:05:19

-----original message-----

sent: saturday, july 27, 2013 4:16 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพผมชื่อ กฤษฎา ครับผมขออนุญาตถามดังนี้ครับ

1การที่เราสามารถเห็นถึงสถานที่ต่างเมื่อมีคนสอบถามได้อย่างชัดเจนตลอดจนสื่อสารกับผู้ที่อยู่ณสถานที่นั้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปสถานที่นั้นอย่างนี้เรียกว่าอย่างไรครับ

2เวลานั่งสมาธิเมื่อนึกถึงสถานที่ใดที่เราอยากไปก็จะเห็นว่าเราได้ไปณสถานที่นั้นเป็นเพราะอะไรครับ

ผมการบเรียนถามท่านอาจารย์หมอยาสองข้อครับ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ อนุโมทนาครับ ท่านเคยสอบถามมาทางอาจารย์หลายเรื่อง แล้วครับ สรุป ท่านอยากมีการศึกษา ควรเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาครับ เมื่อเป็นดังนี้ หากเราได้เข้ามาศึกษา จะพบได้ว่า สิ่งที่เรารู้มายังมีพื้นฐานให้เรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกมากครับ


# 2894
By หมอยา
On 2013-07-31 19:54:42


sent: wednesday, july 31, 2013 4:09 pm
to:
subject: กราบเรียน อาจารย์ หมอยา ค่ะ

                ลูกทุกข์ใจมากค่ะ มีพี่ที่อยู่เพชรบูรย์ เขาให้ลูกทำขันพญานาค คุ้มครอง จะเอาเงิน 8500  บาท  แต่หนูไม่รู้ว่าขันพญานาค เป็นอย่างไร ค่ะ หนูก้อเลยลงเข้าดูอินเตอร์ แล้วปรากฏว่ารเจออจารย์ หมอยา หนูอยากดูกับอาจารย์ค่ะ และถูกชะตากับขันการจัดห้องพระ หนูไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ แต่หนูโอนเงินดูดวงกับอาจจารย์และอยากเจออาจารย์ค่ะ  
ขอบคุณค่ะ 

ตอบ ท่านดังนี้
๑. แต่หนูโอนเงินดูดวงกับอาจารย์และอยากเจออาจารย์ค่ะ   ท่านมิได้โอนเงินมานะครับ อยากดูดวง ไปดูหมอดูซิครับ  เงินของท่านมีค่า และอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาครับ จะดูดวงกับอาจารย์ควรมีคุณสมบัติดังนี้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น

เอวังก็ด้วยประการเช่นนี้ครับ

*************************************

๒. ลูกทุกข์ใจมากค่ะ มีพี่ที่อยู่เพชรบูรย์ เขาให้ลูกทำขันพญานาค คุ้มครอง จะเอาเงิน 8500  บาท  แต่หนูไม่รู้ว่าขันพญานาค เป็นอย่างไร ค่ะ
ตอบ ที่ท่านทุกข์ใจ คงเห็นว่า ราคาอยู่ที่8500บาท ท่านมิได้สอบถามให้แน่ชัดว่า ขันธ์พญานาคดังกล่าว มีขนาดเท่าไหร่ วัสดุเป็นเช่นไร และที่มาที่ไปของขันธ์กับพี่ที่อยู่เพชรบูรณ์ของท่านให้ชัดเจน ในทางปฏิบัติ
     หากท่านรับขันธ์ไปแล้วถูกหวยรางวัลลาภลอย สี่ห้าแสนบาท ขันธ์นี้ก็ต้องนับว่าถูก

     หากท่านมีใจศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย กับเจ้าตำหนัก ขันธ์นี้ก็ถือว่าถูก

     หากท่านรับขันธ์นี้ไป แล้วครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข มีกินมีใช้ ขันธ์นี้ก็นับว่าถูกครับ


# 2893
By หมอยา
On 2013-07-31 19:39:48


sent: saturday, july 27, 2013 5:07 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ
-------- ข้อความดั้งเดิม --------
จาก: ju samphaothai < >
วันที่: 26/07/2013 20:00 (gmt+07:00)
ถึง:
เรื่อง: ตรวจดูองค์เทพ
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

        ข้าพเจ้า ชื่อ นางจุฑารัตน์  สำเภาไทย เกิดที่นครสวรรค์  เคยส่งเมลมาแต่อ่านไม่รอบคอบค่ะต้องขออภัยมาณ ที่นี้ด้วย

ตอบ เมล์หลายฉบับที่ส่งเข้ามาเหมือนท่านมากมายครับ

อยากรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่ามีองค์เทพมั้ย

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
**********************

เพราะมีคนมาทักว่ามีถึง 3องค์ และข้าพเจ้าก็มีอาการแปลกเสมอ เช่น กลางคืน เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน บางคืนเห็นคนมายืนเหนือหน้าผาก  อาเจียนเป็นบางครั้ง เวียนหัวบ่อย แต่ข้าพเจ้าไม่มีโรคประจำตัวนะค๊ะ  ข้าพเจ้าชอบสวนมนต์ไหว้เพราะทำบุญมาตลอด ข้าพเจ้าอากตรวจดูเพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์หมอยา
ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ไปหาสาเหตุ ท่านมีปัญหาเรื่องธาตุในกาย เจ้ากรรมนายเวร ศิษย์ไร้ครูครับ


# 2892
By หมอยา
On 2013-07-31 19:33:56


sent: sunday, july 28, 2013 1:05 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
          หนูชื่อ กชณิชา วรสิริภัช (ชื่อเดิม ไพลิน พึ่งจรูญ) . สถานที่เกิด รพ.ศิริราช กทม. หนูอยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพในตัวหนูให้หน่อยค่ะ ว่ามีองค์เทพอยู่ในตัวหนูจริงรึเปล่า เพราะมีคนเคยบอกค่ะ แต่หนูไม่แน่ใจเพราะไม่เคยรู้สึก ถึงเคยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าค่ะท่านอาจารย์หมอยา

     กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่เมตตาค่ะ

                          ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

                               กชณิชา  วรสิริภัช

ส่งจาก samsung tablet

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
***********************

 


# 2891
By หมอยา
On 2013-07-31 19:27:09


sent: wednesday, july 31, 2013 11:32 am
to:
subject: เรื่องให้ช่วยตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                 ดิฉันชื่อนางสาว เสาวภาคย์     ตงตันเผ่า เกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะ แต่เป็นคนจังหวัดชุมพร

                  ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่าค่ะ และถ้ามีดิฉันควรทำอย่างไรบ้างค่ะ

                                                   ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
**********************


# 2890
By หมอยา
On 2013-07-31 09:09:54


sent: sunday, july 28, 2013 2:35 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

๑. ข้าพเจ้า นางสาวปิยะนุช  เชียงธิดา  มีความประสงค์อยากให้ท่านอาจารย์หมอยารับตรวจองค์เทพและขอคำปรึกษา คำชี้แนะ จากท่านอาจารย์หมอยาให้เพื่อเป็นมงคลแก่ตัวข้าวพเจ้าด้วยค่ะ  เกิดที่โรงพยาบาลมหาราฎนครเชียงเชียงใหม่  ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จังหวัด เชียงราย (ตามทะเบียนราฎษ์)

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

๒. มีร่างทรงทักว่าข้าพเจ้า มีองค์ และได้บอกให้ข้าพเจ้าไปรับขัน ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยแนะนำให้ข้าพเจ้าด้วยค่ะ
๒. เมื่อตรวจพบว่ามีองค์ อ่านบทความและศึกษาให้เข้าใจก่อนครับ

ด้วยความเคารพยิ่ง


# 2889
By หมอยา
On 2013-07-31 04:27:40

-----original message-----

sent: wednesday, july 31, 2013 12:03 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์
หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์หรืไม่คะและหนูจะต้องทำอย่างไร
หนูชื้อ กำไล ด้วงนาม   เกิดท่ีกรุงเทพมหานคร
หนูขอขอบพระคุอาจารย์ ณ ที่น้ีด้วยคะพ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
**********************


# 2888
By หมอยา
On 2013-07-31 04:23:25

# 2847
by หมอยา
on 2013-07-24 11:21:15


sent: sunday, july 21, 2013 3:27 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ
                         เนื่องจากมีคนทักว่าดิฉัน มีองค์เทพ แต่ดิฉันไม่ได้รู้จักเขามาก่อนแล้ว ฉันทำงานกับเขามาเกือบ 2 ปีแล้ว ทุกวันนี้เขาก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่จนดิฉันสับสนว่ามีหรือไม่มี แต่ดิฉันไม่เคยทำอะไรเลยตั่งแต่เขาทักจนมาตอนนี้เกิดอยากรู้ว่าตัวเองมีจริง หรือ เลยอยากถาม ท่านอาร์ยหมอยาค่ะดิฉัน          มีองค์เทพจริงไหมดิฉันชื่อ นางสาวยุพาวดี เขียวสะอาด ค่ะ  อยู่ที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และดิฉันควรทำอย่างไรต่อไป เมื่อดิฉันพร้อมค่ะ
สุดท้ายนี้ขอแสดงความนับถือ และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อครับ ท่านดื้อดึง โกหกใจตัวเองครับ
***********************

 


sent: wednesday, july 31, 2013 12:21 am
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: ตรวจลูกชาย

 

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยาที่่เคารพ

 

                                  ดิฉันได้รับการตรวจองค์เทพแล้ว อาจาร์ยหมอยาบอกแล้วแต่ดิฉันขอให้พร้อมจริงๆและจะไม่ลืมว่าอาจาร์ยหมอยาได้บอกแล้ว แต่ตอนดิฉันมีความสงสัยในตัวลูกชาย เขาอายุ 5 ขวบ เขาชอบพูดจาแปลกเหมือนผู้ใหญ่และมีอยู่อย่างหนึ่งที่แปลกมากเขาจะไม่ยอมให้ใคร กินของเหลือจากเขาของที่เหลือจากเขา เขาจะทิ้งลงถังขยะทุกอย่าง แม้แต่น้ำ ถ้าเขาไม่อนุญาติให้ใครกิน ถ้ามีคนกินของเขา เขาจะทิ้งทันทีแม้แต่ตัวดิฉันที่เป็นแม่ ดิฉันสอนให้ลูกไม่หวงของแต่ที่เขาเป็นดูแปลกมาก เขามีอะไรในตัวหรือเปล่าค่ะ เขาชื่อ เด็กชายธราดล วงค์สุวรรณ  และที่แปลกอีกอย่าง คือเขามีลายมือแปลกมาก ดิฉันหาดูตามตำราที่ไหนก็ไม่มี หรือเพราะเขายังเด็ก ลายมือเขาชัดมาก มี 4 เส้น บนมือเขา ถ้าเขามีอะไร ตามมาดิฉันควรทำอย่างไรกับเขา ขอคำแนะนำจากอาจาร์ยหมอยาด้วยนะค่ะ

 

                                 สุดท้ายนี้ดิฉันหวังว่า อาจาร์ยหมอยาจะช่วยให้คำตอบ และคำแนะนำกับดิฉันได้ เพราะดิฉันไม่สามารถไปเล่าให้ใครฟังได้ ขอขอบคุณไว้ณ.โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุข สงบ ด้วยเถิด 

 

                                    ขอแสดงความเคารพนับถือ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ถีงเวลาท่านพร้อมจริงๆ ค่อยเดินสายเทพครับ
๒. อาจารย์มิได้หมายความว่า จะรับท่านเป็นศิษย์นะครับ
๓. ท่านไม่มีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย ถามไปจะเกิดอันใดครับ จะกลายเป็นของตลกขบขันสำหรับท่านเปล่าๆ
๔. จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ
ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
๕. จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น

เอวังก็ด้วยประการเช่นนี้ครับ

*************************************


# 2887
By หมอยา
On 2013-07-31 19:25:03

 


sent: tuesday, july 30, 2013 8:15 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา

       กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ถ้าลูกทำอะไรผิดพลาดล่วงเกินที่จะทำให้ ท่านอาจารย์หมอยาไม่พอใจลูกก็ต้องขอขมาลาโทษต่อครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์หมอยาด้วย ได้โปรดอย่าถือโทษโกรธลูกเลย ลูกขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยากรุณาช่วยตอบความฝันที่ลูกได้ส่งไป ก่อนหน้านี้ด้วยเถอะครับลูกไม่รู้จะไปพึ่งใครจริงๆ ลูกเป็นกังวลกับความฝันที่ลูกฝันจริงๆครับ ลูกไม่ได้คิดจะมาลองของหรือลบหลู่ท่านอาจารย์หมอยาเลยได้โปรดเมตตาช่วยลูกด้วยนะครับ            
       สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวสูขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธ์ให้ลูกศิษย์ที่เดินสายเทพด้วยเทอญ  ขอครูบาอาจารย์องค์เทพเทวาประทานพร ให้อาจารย์หมอยามีความสุขมากๆอย่าได้มีความทุกข์กังวลใดๆเลย สาธุ

ตอบ อนุโมทนาครับ ทางสายเทพยังไงก็ต้องมีคนมาลอง หรืออยากรู้อยากเห็นเป็นของธรรมดา ของแบบนี้ไม่ถือเป็นอารมณ์ครับ เรียกว่าทองแท้ต้องไม่กลัวไฟครับ ยังดีที่ผู้มาลองหรืออยากรู้อยากเห็นเป็นผู้มีศรัทธา ครับ กับคนที่ไม่เชื่อเรื่องเทพแล้วพูดไปต่างๆนาๆ นี่เรียกว่าน่าคิดครับ
     ในรายของลูกเรื่องว่ามีนิมิตมากมาย เป็นเครื่องบ่งชี้ให้ว่า ถึงเวลาอันสมควรที่จะเดินสายเทพให้เป็นกิจลักษณะครับ ส่วนทำอย่างไร เป็นการใช้จิตพิจารณาว่าทำการใดจึงเหมาะสมครับ อย่างน้อยๆควรเป็นศิษย์มีครู ดังนั้นจงเสาะแสวงหาครูเทพของท่านครับ
**********************

                


# 2886
By หมอยา
On 2013-07-30 12:15:15


sent: monday, july 29, 2013 1:38 pm
to:
subject:

เรียน อาจารย์หมอยา     
          ดิฉันอยากทราบว่า ดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ รบกวนช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ โศภิตตา    สวนดอกไม้   
บ้านเกิด 2 หมู่ 13 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขอรบกวนนค่ะ
                                         ขอบคุณไว้ช่วงหน้าค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ดวงร่างทรงครับ

*******************************


# 2885
By หมอยา
On 2013-07-30 12:12:38


sent: monday, july 29, 2013 3:47 pm
to: หมอยา
subject: เรียนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ  
ผมขออนุญาติช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ
ผมชื่อ นายวริทธิ์พล  บุณยเดชาวรรธน์ จังหวัดเชียงใหม่ครับ 
อยากทราบว่าผมมีองค์เทพคุ้มครองตนจริงหรือเปล่าครับ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยครับ                                 
ด้วยความเคารพและนับถือ                                   
นายวริทธิ์พล  บุณยเดชาวรรธน์

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ดวงร่างทรงครับ

*******************************


# 2884
By หมอยา
On 2013-07-30 12:09:13

-----original message-----

sent: monday, july 29, 2013 5:33 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ส่งจาก iphone ดิฉันชื่อกิ่งกาญจน์ ภิญญวัย .เกิดที่กรุงเทพค่ะ.
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************


# 2883
By หมอยา
On 2013-07-29 04:46:01

 


sent: wednesday, october 24, 2012 6:18 pm
to:
subject:กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                   กระผม นายเก่ง กีฏามระ โดยประมาณ เกิดที่จังหวัดสงขลา กระผมอยากทราบว่ามีเทพคุ้มครองหรือไม่ จึงขอกราบท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจดู ให้ครับ เพื่อที่ผมจะได้ปฏิบัติตัวให้ดียิ่งขึ้นและวางตัวให้ถูกต่อไป              

กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ ที่นี้ด้วย

 ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 2882
By หมอยา
On 2013-07-29 04:36:43

วรรณี ศรีดี [ ]
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

ส่งจาก ipad ของฉัน

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ดิฉันชื่อ วรรณี ศรีดี   ที่กรุงเทพค่ะ สับสนมากเลยรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยา
ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะและ
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************


# 2881
By หมอยา
On 2013-07-27 08:57:02


sent: friday, june 28, 2013 8:24 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

         ดิฉันชื่อ นางสาว ณัฐธิดา  จาตุวัฒน์ เกิดที่จังหวัด กรุงเทพฯ

         รบกวนขอให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ ถ้าหากมีสิ่งใด ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ              

                                               ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************


# 2880
By หมอยา
On 2013-07-27 08:51:17


sent: saturday, july 13, 2013 1:13 pm
to:
subject: กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
              หนูต้องขอของพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ ที่ช่วยกรุณาชี้แนะหนูในทุกเรื่องค่ะ หนูจะอ่านและศึกษาให้มากกว่านี้ค่ะ หากหนูไม่เข้าใจสิ่งใหนหรือทำอะไรไม่ถูกไม่ควร ขอความกรุณาชี้แนะว่ากล่าวตักเตือนหนูด้วยนะคะ ท่านอาจารย์คะท่านจะช่วยตรวจองค์ให้ลูกชายหนูด้วยได้มั้ยคะ เค้าชื่อ สุรเมศวร์ พรนิภาภัทร์กุล ค่ะ เกิดที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพ๚ บ้านอยู่ปทุมธานีค่ะ เมื่อ 2 ขวบกว่า ตอนนั้นหนูท้องน้องของเค้าใกล้จะคลอดแล้ว หนูได้บอกเค้าว่าแม่จะไม่อยู่จะไปคลอดน้อง เค้าบอกหนูว่าน้องไม่คลอดหรอกน้องตายแล้ว พอหนูไปโรงพยาบาลปรากฏว่าลูกในท้องตายแล้วจริงๆค่ะ เมื่อตอนเค้า 5 ขวบ ที่บ้านตามหาหลานสาวค่ะหายังไงก็ไม่เจอ แต่ลูกชายหนูบอกว่าพี่อยู่บนหลังคา พอไปดูก็พบจริงๆค่ะ พอถามว่าหนูรู้ได้ไง เค้าตอบว่าเพื่อนพี่บอกใส่ชุดไทยนั่งอยู่กับพี่นั่นไง พวกหนูมองไปไม่เห็นใครเลยค่ะตอนนี้ลูกชายหนู 9ขวบค่ะ เค้าบอกว่าเห็นเด็กผมจุก อยู่ในห้องคุณยาย หนูเลยอยากรู้ว่าที่เค้ามองเห็นเป็นเพราะเค้ามีองค์หรือเปล่าคะ

สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ท่านอาจารย์และครอบครัวมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

วรินกาญจน์

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ลูกท่านดังนี้ครับ
๑. ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. เด็กคนนี้มีปัญหาอายุขัยครับ
๓.
มีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ
*******************************

 


# 2879
By หมอยา
On 2013-07-27 08:38:33

from: (^^) pipat chat (^^) [mailto: ]
sent: friday, july 26, 2013 4:31 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เรารพรัก

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพรักยิ่ง
ขอบคุณครับ ทานอาจารย์หมอยา ที่เคารพรัก

ผม พิพัฒน์ ฉัตรรุ่งเรืองชัย ได้รับทราบเมลล์แล้วครับ และผมยังมีข้อสงสัย ขอเรียนถามอาจารย์หมอยา ที่เคารพดังนี้ครับ

1. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
    คำว่า 4, 5.1 ในวงเล็บนั้น ท่านอาจารย์หมอยา หมายถึงอะไรเหรอครับ
2. ผมขอติดต่อท่านท่ายอาจารย์หมอยา เพื่อขอรับขรรค์ จากท่าน และขอนับถือทานเป็นอาจารย์ได้มั้ยครับ

ขอบคุณมากครับ ท่านอาจารย์หมอยา

พิพัฒน์ ฉัตรรุ่งเรืองชัย

ตอบ อนุโมทนาครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. เดินสายเทพต้องมีครูครับ
๒. ศึกษา ทำความเข้าใจ อ่านบทความต่างๆ
๓. วางจุดหมายในการปฏิบัติบูชา
๔. จิตใจท่านแน่นอนกับครูของท่านหรือยัง
๕. คุณสมบัติในการขอรับเป็นศิษย์พร้อมหรือยัง
๖.มีวาสนายังไงก็ได้พบเจอครับ
****************************


# 2878
By หมอยา
On 2013-07-27 08:32:34


sent: friday, july 26, 2013 10:08 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา

               ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ 

กระผมชื่อนายสิทธิชัย หอยสังข์   เกิดจังหวัด สิงห์บุรี ครับ

ผมปวดหัวบ่อย บางครั้งมีหูแว่ว มีส่วนไหมครับ?

               ต้องขอโทษมา ณ โอกาศนี้ด้วยที่ส่งมาซ้ำ เมล์แรกลืมเวลาเกิดครับ

                              ด้วยความเคารพอาจารย์หมอยา

 

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
๒. ท่านเป็นศิษย์ไร้ครูครับ
*********************


# 2877
By หมอยา
On 2013-07-27 08:28:08


sent: friday, july 26, 2013 10:39 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาวอัญชลี บุญเลิศ มีความประสงค์ขอรับการตรวจองค์เทพจากอาจารย์หมอยา

ขอให้อาจารย์หมอยาช่วยรับการขอตรวจองค์เทพเพื่อดป็นมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าในโอกาสนี้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************


# 2876
By หมอยา
On 2013-07-27 08:23:45


sent: saturday, july 27, 2013 12:25 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ

ลูกชื่อ นางสาวณัฐฐาทิพย์  หล้าโปทา จังหวัดตากค่ะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*******************************

 


# 2875
By หมอยา
On 2013-07-26 13:17:46


sent: saturday, july 13, 2013 3:05 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

หนูเคยส่งอีเมลล์ถามอาจารย์เรื่องตรวจองค์เทพมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ครั้งนี้หนูมีบางอย่างที่อยากปรึกษาอาจารย์ค่ะ ถ้าอาจารย์มิรังเกียจ

เมื่อเดือนที่แล้วหนูฝันว่าได้ไปดูพิธีของเห้งเจียค่ะ มีรูปปั้นขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าคนจริงอยุ่ตรงหน้า เหมือนเขากำลังแห่เกี้ยวและมีสุ่มไฟข้างล่างพอหนูได้ดูเขาทำพิธีได้สักแป๊บ หนูก็รู้สึกควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่รู้ เห็นตัวเองและเหตุการณ์ทุกอย่าง หลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วนั้น หนึ่งในผู้ทำพิธีนั้นเป็นญาติของหนูเอง เขาหันมาบอกหนูว่า ดีนะที่หนูมาช่วยเขากำลังเจ็บเท้าอยู่พอดี หลังจากที่เขาพูดเสร็จนั้น รูปปั้นเห้งเจียก็ขยับได้และกระโดดมาหาหนูแล้วบอกว่า ในช่วงที่หนูกลับบ้านเกิดนั้น (ซึ่งหนูต้องกลับไปเดือนหน้าอยู่ดี) ให้หนูเนี่ยไปที่ศาลเจ้าไปทำพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ให้เรียบร้อย หลังจากที่ท่านเห้งเจียพูดเสณ้จก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้า ฝันนี้มีความหมายอย่างไรค่ะท่านอาจารย์หมอยา? เวลาที่หนูได้ยินเสียงกลอง ระฆัง หรือแม้ได้แค่กลิ่นธูปเทียนจากศางเจ้าเนี่ย หรือบางทีแค่เดินผ่านศาลเจ้าหรือเวลาเค้าทำพิธีของจีนเนี่ย หนูจะรู้สึกแปลกๆ เหมือนจะอาเจียนบ้าง อยากร้องไห้บ้าง อย่ไม่ค่อยถูก บางทีแผ่นหลังหรือคือจะร้อนแบบวูบๆ หัวจะลุกเหมือนมีคนมาดึงผม บางทีเหมือนไปเดินดูงานของชาวจีนรู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับบ้านค่ะ

หนูขอรบกวนอาจารย์ให้ทางชี้แนะด้วยนะคะ

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

นางสาวชนิดา อัศวรักษ์

ตอบ ท่านถามมาและมีคำตอบอยู่ในตัวครับ


# 2874
By หมอยา
On 2013-07-26 12:55:47


sent: sunday, july 14, 2013 1:27 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ ให้คำชี้แนะด้วยครับ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
                
                ผมขขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยาสักหน่อยครับ กระผมชื่อ นายพลกฤต (ชื่อเดิม วีระพงษ์)  จันทร์ขจร เกิดที่กรุงเทพครับ ปัจจุบันแต่งงานแล้ว อยู่กับครอบครัวที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาแล้ว (มีองค์เทพชัดเจนแลปฏิบัติ 4) ผมยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่ใด ได้แต่ศึกษาและปฏิบัติตามเวปของท่านอาจารย์หมอยา และผมได้ทำการขึ้นหิ้งบูชาองค์เทพ พร้อมถวายบายศรีและผลไม้ อยากทราบว่าผมทำถูกแล้วหรือยังครับ บนหิ้งผมมีผ้าขาวม้าผืนเดียววางอยู่บนพาน เพระผมฝันเห็นผ้าขาวม้าบ่อยมาก สิ่งที่ผมทำเพราะผมศรัทธาเป็นพื้นฐาน แต่ขาดครู อาจารย์และผู้รู้คอยชี้แนะ (ผมยังไม่ทราบว่าองค์เทพผมพระนามว่าอะไร) ผมบูชาโดยทุกเช้าจุดธูป 9 ดอก สวดมนต์ ใช้คาถาชินบัญชรและปฏิบัติตัวตามคำสอนของอาจารย์หมอยาในเวป
 
                 หากผมทำผิดพลาดประการใด ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยากรุณาชี้แนะ ผมศรัทธาในคำสอนและตัวอาจารย์หมอยา และผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ อาจารย์สักคนนะครับ ไว้ผมจะเข้าไปกราบอาจารย์ ตอนผมไปบ้านที่กรุงเทพนะครับ หวังว่าอาจารย์คงรับผมเป็นศิษย์นะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. เดินสายเทพต้องมีครูครับ
๒. ศึกษา ทำความเข้าใจ อ่านบทความต่างๆ
๓. วางจุดหมายในการปฏิบัติบูชา
๔. จิตใจท่านแน่นอนกับครูของท่านหรือยัง
๕. คุณสมบัติในการขอรับเป็นศิษย์พร้อมหรือยัง
๖.มีวาสนายังไงก็ได้พบเจอครับ
****************************


# 2873
By หมอยา
On 2013-07-26 12:50:36


sent: sunday, july 14, 2013 2:52 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
  
ดิฉันชื่อ ศราวดี ไชยเซ่ง ตอนนี้ดิฉัน มีอาการแปลกๆ เวลาทำไรผิดๆที่ไม่รู้ตัวจะอาเจียนเปล่าๆออกมา  มีบางช่วงที่ร่างกายตัวเองรู้สึกว่าจะไม่สบาย หนาวๆร้อนๆทั้งที่ไม่มีสาเหตุ มีอาการปวดหลัง เหมือนคนไม่มีหลัง บางครั้งพอถึงวันพระจะเจ็บหลัง ตอนย่ำรุ่ง เหมือนจะต้องตื่นไปใส่บาตร บางครั้งก็อยู่ใกล้ผู้ชายไม่ได้ ใจสั่นแปลกๆ และอยากกินเจในบางครั้ง

ขอบคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
๒. ท่านเป็นศิษย์ไร้ครูครับ
*********************


# 2872
By หมอยา
On 2013-07-26 12:46:32


sent: thursday, july 25, 2013 1:39 pm
to:
subject:

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

 ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ 

กระผมชื่อนายธนภัทร์ วิริยะสุธรรม เ. ครับผม

ทุกครั้งที่ผมไปวัดทำบุญ ผมสัมผัสถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งได้  แต่บางครั้งผมฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นชะตาอาถรรพ์

************************


# 2871
By หมอยา
On 2013-07-26 08:17:34


sent: thursday, july 25, 2013 6:04 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันชื่ออริยาภรณ์  ธนัยรุ่งโรจน์  ค่ะดิฉันขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะเพราะตอนี้ดิฉันปฏิบัติอยู่อยากปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีจิตใจมุ่งหวังในการปฏิบัติค่ะดิฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเรียนถามอาจารย์หมอยาค่ะดิฉันเปิดเจอเว็ปอาจารย์หมอยาโดยบังเอิญค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเข้ามาได้ยังไงค่ะแต่พอเปิดดูดิฉันเห็นรูปอาจารย์หมอยาแล้วอยู่ดีๆอยากร้องไห้แล้วค่ะแล้วน้ำตามันก็ซึมออกมาค่ะก็ปวดหัวปวดต้นคอค่ะเป็นเพราะอะไรค่ะดิฉันขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช้วยชี้แนะดิฉันด้วยนะค่ะ( ถึงจะเปิดเข้ามาเจอแบบไม่ได้ตั้งใจแต่เกิดความศรัทธาในตัวอาจารย์หมอยาอย่างจริงใจเลยค่ะ)
                                         กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
                                           อริยาภรณ์  ธนัยรุ่งโรจน์  จังหวัดอุดรธานี

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. เรื่องบังเอิญไม่มีครับ... มีวาสนายังไงก็พบเจอครับ
******************************


# 2870
By หมอยา
On 2013-07-26 08:05:35


sent: thursday, july 25, 2013 11:28 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยารบกวนช่วยตรวจดูองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ.                                    
     เนื่องด้วยลูกมีอาการแปลกๆ ปวดหัวในคืนก่อนวันพระบ่อยๆ รวมถึงการพบเหตุการณ์แปลกๆในคืนก่อนวันพระเช่นกัน มีคนรู้จักทักลูกว่าลูกมีองค์ต้องไปรับขันธ์ ลูกจึงรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดตรวจดวงชะตาลูกด้วยเถิดว่าลูกมีองค์ไหม และหากลูกมีองค์ขอท่านโปรดชี้แนะลูกด้วยว่าลูกต้องดำเนินต่อไปอย่างไร ลูกชื่อ นางสาวธารกมล. แจ้งพลอย ชื่อเล่นกวาง  สถานที่เกิด รพ.ศิริราช กทม. ค่ะ ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาที่เมตตานะคะ และโปรดชี้ทางให้ลูกด้วยค่ะ.          ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
sent from my ipad

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


*********************************


# 2869
By หมอยา
On 2013-07-26 08:00:51

prisana armeun [ ]

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ              
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยคะ
 ที่จังหวัดราชบุรีคะ  
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านต้องอาเภท อวมงคลครับ
************************


# 2868
By หมอยา
On 2013-07-26 07:58:23


sent: friday, july 26, 2013 2:19 am
to:
subject: รบกวนสอบถามอาจารย์หมอยาครับ

รบกวนขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาครับ กระผมชื่อนาย ปัญจพล โพธิ์เกษม 

 จ.นครราชสีมา ครับ อยากรบกวนถามอาจารย์หมอยาว่า

1.กระผมมีองค์เทพไหมครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

2.ชะตาของกระผมจะต้องรับขันธ์ไหมครับ แล้วถึงเวลาหรือยัง

๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาด้วยครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


# 2867
By หมอยา
On 2013-07-25 11:39:56


sent: sunday, july 14, 2013 11:49 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
  ดิฉันขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันหน่อย
เพื่อที่ดิฉันจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องแม้ถ้าในการตรวจครั้งนี้แม้คำตอบจะออกมาเป็นแบบไหน
ดิฉันก็จะปฏิบัติตนเพื่อสร้างบุญของดิฉันต่อไปดิฉันหวังว่าอาจารย์หมอยาคงเมตตา
ดิฉันชื่อณัฐธยาน์ ฉิมขันธ์  จังหวัดสมุทรสาคร
ด้วยความเคารพอาจารย์หมอยาอย่างสูง
ณัฐธยาน์

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

********************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool