วันมงคลไหว้ครูปี2565


ประกาศสงกรานต์ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศสงกรานต์ปีขาล พ.ศ. ๒๕๖๕

ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๖๕๖เป็นวันมหาสงกรานต์

เวลา ๐๙นาฬิกา ๕๒ นาที ๑๒ วินาที

นางสงกรานต์ กาฬกิณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา

แก้วมรกต เป็นอาภรณ์ ภักษาหาร ถั่ว,งา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง 

พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนบนหลังช้าง

เถลิงศกเป็น จุลศักราช ๑๓๘๔ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

(๑๓นาฬิกา ๔๙ นาที ๔๘ วินาที)

วันพุธเป็นธงไชย อังคารเป็นอธิบดี

อังคารเป็นอุบาทว์ พฤหัสบดีเป็นโลกาวินาศ

เดือนมกราคม

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๒
เวลาจุดธูป 09.15 น. ปู่นารอท ปู่นารายณ์ ปู่พิราพ พญาครุฑประธานพร

........................................

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๒ (เพชรฤกษ์)
เวลาจุดธูป 09.00 น. ปู่นารอท ปู่นาคา ปู่โสมประทานพร 

.........................................

วันอาทิตย์ที่ 9 มาราคม 2565 ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๒
เวลาจุดธูป 08.50 น. ปู่นารอท ปู่นาคา พระพิฆเนศประทานพร

........................................

วันพฤหัสบดีที่ที่ 13 มกราคม 2565 ขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๒
เวลาจุดธุป 09.00 น. ปู่พิราพ ท้าววิรุฬหก พระนารายณ์ประทานพร

.......................................

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๒
เวลาจุดธูป 08.50 น. ปู่พิราพ ท้าววิรุฬหก ปู่ตาไฟ พญาครุฑประทานพร

......................................

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกรมคม 2565 แรม ๔ ค่ำเดือน ๒
เวลาจุดธูป 08.40 น. ปู่นาคา พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ประทานพร

......................................

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 แรม ๗ เดือน ๒ (มหาฤกษ์)
เวลาจุดธูป 08.30 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ พญาครุฑ ให้อำนวยพร 

.....................................

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 แรม ๑๑ เดือน ๒
เวลาจุดธูป08.20 น. ตรีมูรติ พระพิราพ ท้าววิรุฬหก พระยาครุฑ ประทานพร

.....................................

เดือนกุมภาพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๓ ปีฉลู
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระพรหม พระศิวะ ปู่นารอท ประทานพร

..............................

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๓ ปีฉลู
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระพรหม พระศิวะ พระยานาค พระพิฆเนศ ประทานพร
..............................

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๓ ปีฉลู
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระพรหม พระศิวะ พระยานาค พระพิฆเนศ ประทานพร
.............................

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แรม ๒ ค่ำเดือน ๓ ปีฉลู(มหาฤกษ์)
เวลาจุดธูป 09.00น. ปู่นารอท พระพรหม พระศิวะ ประทานพร
.............................

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 แรม ๕ ค่ำเดือน ๓ ปีฉลู(มหาฤกษ์) 
เวลาจุดธูป 09.00 น. ปู่มุจรินทร์ พระศิวะ พระพรหม เจ้าแม่กวนอิม ประทานพร

............................

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 แรม ๙ ค่ำเดือน ๓ ปีฉลู
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระยานาค พระศิวะ พระพรหม เจ้าแม่กวนอิมประทานพร

...........................

เดือนมีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๔ ปีฉลู
เวลาจุดธูป 09.30 น. ปู่มุจรินทร์ พระลักษณมี พระพรหม พระพิฆเนศ ประทานพร

......................

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 แรม ๑ ค่ำเดือน ๔ ปีฉลู
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระลักษณมี พระพรหม พระพิฆเนศ ร.๕ พระเจ้าตาก ประทานพร

.....................

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 แรม ๘ ค่ำเดือน ๔ ปีฉลู
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ ประทานพร

....................

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 แรม ๑๑ ค่ำเดือน ๔ ปีฉลู (มหาฤกษ์)
เวลาจุดธูป 08.45 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ ประทานพร

...................

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ปีฉลู
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์  พระพิฆเนศประทานพร

........................

เมษายน

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๕ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.40 น. พระนารายณ์ พระพิฆเนศ เสด็จพ่อ ร.๕ พระเจ้าตาก ประทานพร

............................

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๕  ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระพรหม พญาครุฑ พระยานาค เจ้าแม่กวนอิม ประทานพร

...........................

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๕ ปีขาล 
เวลาจุดธูป 08.50 น . ปู่นารอท ปู่นารายณ์ กวนอู และสายกษัตริย์ต่างๆ

...........................

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 แรม ๒ ค่ำเดือน ๕ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.00 น. ท้าววิรุฬปักษ์ พระนารายณ์ พญานาค พระลักษณ์มี ประทานพร

..........................

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 แรม ๙ ค่ำเดือน ๕ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.50 น. พระนารายณ์พระยาตาก เสด็จพ่อร.๕ เจ้าพ่อกวนอู ตั่วเล่าเอี๊ย ประทานพร

......................

พฤษภาคม

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๖ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.50 น. พญานาค พระพิฆเนศ พระลักษณมี ประทานพร

............................

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 แรม ๑ ค่ำเดือน ๖ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.25 น. พญานาค พระพิฆเนศ พระลักษณมี ประทานพร

...........................

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 แรม ๘ ค่ำเดือน ๖ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.39 น. ปู่นารายณ์ พระพิฆเนศ กวนอู พระยาตาก เสด็จพ่อ ร.๕

.........................

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.20 น. ปู่นารายณ์ พระพิฆเนศ กวนอู พระยาตาก เสด็จพ่อ ร.๕

........................

มิถุนายน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๗ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.00 น. ปู่นารอท ปู่นารายณ์ ปู่ชีวก ปู่นาคาประทานพร

....................................

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 แรม ๖ ค่ำเดือน ๗ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.20 น. พระพรหม พระพิฆเนศ พระแม่กาลี ปู่นาคา ประทานพน

...................................

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2526 แรม ๑๓ ค่ำเดือน ๗ ปีขาล 
เวลาจุดธูป 08.00 น. พระนารายณ์ พระพรหม ปู่โสม กวนอู เสด็จพ่อ ร.๕ พระเจ้าตาก

................................

กรกฏาคม 

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565 ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.39 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ ประทานพร

............................

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2565 ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.30 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ ประทานพร

............................

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565 แรม ๕ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.20 น. พระพรหม ท้าวเวส ปู่นารอท ปู่ตาไฟ ประทานพร

............................

สิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๑๐ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.30 น. พระนเรศวร เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิม ตั่วเล่าเอี๊ย ประทานพร

...........................

กันยายน

วันอาทิตย์ที่ 11 กัยยายน 2565 แรม ๒ ค่ำเดือน ๑๐ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.50 น. เสด็จพ่อ ร.๕ เจ้าพ่อกวนอู พระพรหม ปู่นารอท พระยาตาก

.........................

วันอาทิตย์ที่ 18 กัยยายน 2565 แรม ๙ ค่ำเดือน ๑๐ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.20 น. เสด็จพ่อ ร.๕ เจ้าพ่อกวนอู พระพรหม ปู่นารอท พระยาตาก

........................

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ปีขาล
เวลาจุดธูป 07.40 น. เสด็จพ่อ ร.๕ เจ้าพ่อกวนอู พระพรหม ปู่นารอท พระยาตาก

......................

ตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ปีขาล
เวลาจุดธูป 09.00 น. พระยาครุฑ พระพิราพ พระนารายณ์  เสด็จพ่อ ร.๕

.......................

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 แรม๗ เดือน ๑๑ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.20 น. พระยาครุฑ พระพิราพ พระนารายณ์  เสด็จพ่อ ร.๕

........................

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 แรม๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ ปีขาล
เวลาจุดธูป 07.30 น. เสด็จพ่อ ร.๕ ประทานพร

....................

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ขึ้น ๗ ค่ำเดือน ๑๑ ปีขาล 
เวลาจุดธูป 09.09 น. ท้าวเวส พระพิฆเนศ ปู่นารอท เจ้าแม่กาลี เจ้าแม่กวนอิม

....................

 พฤศจิกายน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๒ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08.30 น. ปู่นาคา พญานาค พระพรหม พระพิฆเนศ ประทานพร

...........................

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 แรม ๑๓ ค่ำเดือน ๑๒ ปีขาล 
เวลาจุดธูป 09.09 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ ปู่นารายณ์ ปู่นารอท

...........................

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ปีขาล 
เวลาจุดธูป 08.40 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ ปู่นารายณ์ ปู่นารอท

..........................

ธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 แรม ๔ ค่ำเดือน ๑ ปีขาล 
เวลาจุดธูป 08.40 น. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ ปู่นารายณ์ ปู่นารอท
..........................

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 แรม ๑๑ ค่ำเดือน ๑ ปีขาล
08.00 น.เวลาจุดธูป พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ ปู่นารายณ์ ปู่นารอท
.........................

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๒ ปีขาล
เวลาจุดธูป 08305 น.  ร.๕ กวนอู พระนารายณ์ พระนเรศวร

.........................

 

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1
By หมอยา
On 2020-06-15 12:25:59

 

Sent: Thursday, June 11, 2020 2:00 PM
To:
Subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอ.หมอยา ที่เคารพ

กระผม . ผมขอตรวจองค์เทพที่คุมครองตัวของผม ด้วยครับ จะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และดูลแลท่านให้ได้ดียิ่งขึ้นครับ 

 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 

 

ตอบ อาจารย์อนุโมทนาครับ ขอตอบเป็นข้อดังนี้

๑. ตรวจแล้วพบว่า ท่านเป็นผู้มีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติ (๔,๕.๑)

๒. ดวงชะตานี้ เป็นชะตาอาถรรพ์ เป็นคนเห็นผีครับ


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool