ฤกษ์งาม-ยามดี ๒๕๖๒


ประกาศสงกรานต์ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ปีกุน จุลศักราช ๑๓๘๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒ คริสต์ศักราช 2019 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันมหาสงกรานต์

(อาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๕ เวลา ๑๕นาฬิกา๑๔.๑๓-๓๑.๐๐ น .)

นางสงกรานต์ทรงนาม ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกทับทิมแก้วปัทมราชเป็นอาภรณ์

มีอุทุมพรเป็นภุกษาหาร พระหัตถ์ขวามทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาบนหลังครุฑ

เถลิงศกขึ้นจุลศักราช อังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒(๑๙.๑๒น.) 

ปีชงสำหรับปีพุทธศักราช 2562 ( กุน ) ได้แก่ปีนักษัตร มะเส็ง      
หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
 ปีชงร่วมได้แก่ปีนักษัตร กุน, วอก, ขาล
      หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2463, 2466, 2469, 2475, 2478, 2481, 2487, 2490, 2493, 2499, 2502, 2505, 2511, 2514, 2517, 2523, 2526, 2529, 2535, 2538, 2541, 2547, 2550, 2553, 2559

สำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปีได้แก่
      ปีชง (มะเส็ง)คือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง
      ปีคัก (กุน)คือปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ
      ปีเฮ้ง (วอก)คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม
      ปีผั่ว (ขาล)คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ
โดยปีชงตรงๆจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่วซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า
การแก้ชงที่ดีและง่าย ท่านว่ายึดดาวพฤหัสบดีเป็นที่ตั้ง ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งฤาษีครูเทพ ครูอาจารย์ ดังนั้นการเคารพในครูอาจารย์ของตน ไม่ละเมิดล่วงเกินท่านแลให้ความเคารพ การเคารพในพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ การปฏิบัติตนดีต่อสังคม เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน การมีน้ำใจและรู้จักแบ่งปันน้ำใจ ต่อผู้อื่น สิ่งดีงามย่อมกลับมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติเสมอไปครับ การเคารพในบรรพบุรุษ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ย่อมก่อเกิดสิริมงคลแก่ตนและสังคมที่อยู่อาศัย

กดติดตามดูที่นี่ครับ

 ฤกษ์งาม-ยามดี ๒๕๖๒


 

 

 

 

 

 

มกราคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์

เดือน มีนาคม 2562

เมษายน 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน มิถุนายน 2562

เดือน กรกฏาคม 2562

เดือน สิงหาคม 2562

 

เดือน กันยายน 2562

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool