บรมครูปู่นารอท


 

      พระนารท หรือ พระนารอด หรือ พระนาระทะ แล้วแต่จะเรียกขานกัน เป็น1 ใน พระประชาบดี (เทวฤษีที่เป็นพระผู้สร้าง) ๑๐ องค์ คือ เป็นผู้ประดิษฐ์ "วีณา" -- พิณน้ำเต้า พระฤๅษีนารทบำเพ็ญพรตอยู่เชิงเขาโสฬส นอกเมืองลงกา เมื่อคราวหนุมานไปถวายแหวนแก่นางสีดาได้เหาะเลยเมืองลงกาเพราะไม่รู้จักทาง ไปพบกันเข้าจึงเกิดการประลองฤทธิ์กัน แต่หนุมานเกิดพ่ายแพ้ต่อฤทธิ์พระฤๅษีจึงยอมอ่อนน้อม และเมื่อคราวหนุมานไปเผากรุงลงกาไฟที่ติดหางหนุมานจะดับอย่างไรก็ไม่สามารถดับได้ หนุมานจึงไปหาพระฤๅษีนารทให้ช่วยดับไฟให้

 

       พระฤาษีนารอด เป็นครูของฤาษีทั้งปวง ทรงกำเนิดจากเศียรที่ ๕ ของพระพรมธาดา ทรงเพศเป็นฤาษี พระฤาษีนารอดถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ ไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใด หากไม่มีการเชิญท่านแล้ว พิธีกรรมนั้นมักไม่สมบูรณ์
รูปลักษณ์ของท่านที่สร้างเป็นหัวโขน(ศรีษะครู)สำหรับบูชาเป็นรูปหน้าพระฤาษีหน้าปิดทอง สวมลอมพอกฤาษี มี(กระดาษ)ทำเป็นผ้าพับเป็นชั้นลดหลั่นกันไป เสียบอยู่กลางลอมพอก

 

       พระฤษีนารอด ท่านเป็นหมอยาที่มีคาถาอาคมเก่งกล้า ทั้งยังเป็นอาจารย์รดน้ำมนต์ที่เก่งที่สุดอีกด้วย ท่านมีบารมีมาก ปวงชนทั่วไปก็มักจะรู้จักพระนามของท่านแทบทั้งนั้น รูปร่างหน้าตาของท่านก็ยังมีหนวดเครายาวลงมาจากคางถึงในระหว่างอกมือถือดอกบัว ตรงด้านหน้ามีบาตรน้ำมนตร์ตั้งอยู่เป็นประจำ เก่งในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ชงัดนักแล  
       พระฤษีนารอดเป็นน้องชายของ พระฤษีนารายณ์แต่บำเพ็ญพรตกันอยู่คนละแห่ง นานๆจึงจะได้พบกันสักครั้งหนึ่ง น้องชายของพระฤษีนารอดก็คือ พระฤษีนาเรศร์ ได้บำเพ็ญตบะอย่างมุ่งมั่นอยู่กันคนละแห่ง สำหรับพระฤษีนาเรศร์นี้ ท่านเก่งในคาถาอาคมศักดิ์สิทธิ์มีเวทมนตร์ขลังเป็นที่สุด ชอบสันโดษบำเพ็ญพรตอยู่แต่ในป่าลึกๆ 

       พระฤษีนารอดสวมเทริดฤษี ยอดบายศรีลายหนังเสือ เป็นพระฤษีที่บำเพ็ญพรตอยู่ที่เชิงเขาโสฬสนอกกรุงลงกา เมื่อครั้งหนุมานไปถวายแหวนนางสีดา เหาะเลยกรุงลงกาไปจึงไปพบพระฤษีนารอด(ฤษีนารท) โดยบังเอิญ แล้วต่อสู้กัน หนุมานแพ้จึงยอมอ่อนน้อมให้พระฤษี และเมื่อครั้งหนุมานเผากรุงลงกาไฟที่ติดหางดับไม่ได้ พระฤษีนารอดจึงดับให้....

--------------------------------


มีอยู่ท่านหนึ่งเขียนไว้ในบอร์ดพลังจิตดีมากครับ 

ท่านเป็นมหาฤาษีที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีโดยตรง
พระนารทฤาษี ท่านเป็นมหาฤาษีที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีโดยตรง เป็นหนึ่งในมหาฤาษีทั้งสิบ เกิดจากพระนลาฏของพระพรหม ซึ่งในทางดนตรีจะเอ่ยนามท่านพระว่าพระปรคนธรรพ แปลว่าคนธรรพผู้ยิ่งใหญ่ มีความชำนาญในการขับร้องและเล่นดนตรี 
เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประลองฤทธิ์กับพระพรหมองค์หนึ่งนามว่าผกาพรหม บางแห่งว่าเป็นพระอิศวร ท่านได้ทำหน้าที่บรรเลงพิณ เพลงสาธุการ เพื่ออัญเชิญพระพุทธองค์ เสด็จลงจากเศียรของพระพรหมองค์นั้น
นักดนตรีไทยจะบูชาตะโพนแทนองค์ท่าน ... 
และกล่าวบูชาด้วยคาถา "พระปรคนธรรพ พระประเท อิมมัสสมิงทิศาพาเค สันติเทวา มะอิธิกา เตปิตุมเห อนุรรักขันตุ ปริภุณชันตุ"


เรื่องเกี่ยวกับท่านมีมากมาย ด้วยเหตุมีผู้บูชาท่านต่างสาขาอาชีพ จึงเชื่อมโยงตำนานนั้นให้เข้ากับ ความเชื่อของตน 
สำหรับทางดนตรี - นาฏศิลป์ นอกจากจะบูชาตะโพนแทนองค์ท่านแล้ว ยังสร้างศรีษระท่านด้วยกระดาษเป็นหน้าคนธรรพ สีเขียว ยอดลำโพง หรือ สีส้ม ยอดน้ำเต้า 
ส่วนที่เห็นเป็นหน้าพระฤาษีสีทองนั้น เป็นพระภรต(พะ-รต)ฤาษี ซึ่งเป็นบรมครูฝ่ายนาฏศิลป์โดยตรง 
การสร้างรูปลอยองค์หรือศรีษะโขน เพื่อเคารพสักการะพระ นารทฤาษี นั้น ก็ด้วยเหตุที่ว่า ที่ท่านเป็นมหาฤษีแต่เพียงพระองค์เดียวที่พระพรหม ท่านทรงให้เทวกำเนิด ถือเป็นบรมครูของเทวดา และมนุษย์ จึงมีผู้นับถือท่านมากกว่าพระฤาษีพระองค์อื่นๆ 
จะทำการสิ่งใดเมื่อบูชาท่านแล้วก็มักจะสัมฤทธิ์ผลอย่างเห็นทันตาทีเดียว
การบูชาก็ไม่ยากครับ 


ตามแบบที่ได้รับการประสิทะประสาทจากหลวงตาหมูวัดดงป่าคำ 
มี 3 แบบ เลือกได้ตามวาระ หรือจะทำให้ครบเลยก็ยิ่งดีครับ
1.ปฏิบัติบูชา สมาทานศิล 8 ให้บริสุทธิ์ แล้วระลึกถึงท่านก็จะสมความปราถนาครับ 
2.อามิสบูชา จุดธูป 19 ดอก เทียน 1 คู่ ดอกบัว ของหอม(ท่านเป็นเทพ เทพจะชอบของหอมและสะอาด) น้ำดื่มสะอาด 1 แก้ว 
3.อื่นๆ ขนมต้มแดง ต้มขาว คันหลาวหูช้าง อาหารมังสะวิรัต ผลไม้ทุกชนิด ห้ามบูชาท่านด้วยเนื้อสัตว์เด็ดขาด (ห้ามใช้ภาชนะที่เคยแตะต้องเนื้อสัตว์ด้วย)
หมากพลู ตามศรัทธา 


คาถาบูชามี 2 แบบครับ 
1.แบบทั่วไป "โอม พระนาระทะ สายยะ นะโม นะมะ คันธะมาลา สิทธาหะนัม กัมพะมะนะ สัมมาอรหัง วันทามิ"
2.โองการบูชา เป็นแบบเฉพาะแต่ละสำนัก สำหรับผมได้รับการประสิทะประสาทจากหลวงตาหมูวัดงป่าคำ เป็นการเฉพาะครับ 
จากประสบการณ์คือ
1.ท่านเป็นเทวฤษี ต้องบูชาด้วยเครื่องหอม สวดสรรเสริญด้วยการออกเสียงไพเราะและตั้งใจ บูชาด้วยดนตรีอันไพเราะ สถานที่บูชาต้องสะอาด ไม่ควรปล่อยให้รกรุงรัง 
2.ท่านเป็นเทวฤษี ไม่โปรดเนื้อสัตว์ทุกประเภท 
3.ห้ามบน อยากได้พร เมื่อถวายสักการะด้วยวิธีใดๆ แล้วขอพรเลย จะสมความปราถนาโดยเร็ว 
4.รูปเคารพท่านจะเป็นแบบใดๆก็ตาม หากออกชื่อ เป็นพระนาระทะ หรือ พระนารอดแล้ว จะศักดิ์สิทะทันที บูชาขอพรได้เลย เช่น เมื่อได้รูป หรือเศียรพระฤาษี มา 1 องค์ เมื่อจัดสถานที่บูชาเป็นที่เป็นทางแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ ก็สวดบูชาออกชื่อท่านได้เลย จะเป็นบทสั้นบทยาว ท่านโปรดทุกบท เช่น โอม พระนารอด สาะยะ นะมัสสามิ ท่านจะอยู่กับเราตลอดไป 
5.จุดธูปบูชาท่านกี่ดอกก็ได้ แต่ต้องเหมือนกันทุกครั้ง เช่น ครั้งแรก 3 ดอก ก็ควรจะบูชา 3 ดอกตลดไป 
6.ศิษย์พระนารอดส่วนใหญ่จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เมื่อปวรณาเป็นศิษย์ท่านแล้ว ก็ระวังศิลข้อ 3 ด้วยครับ ประสบมากับตัวเอง...
7.เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ สงสัยจะถุกคุณ น้ำล้างหน้าตะโพน คือ น้ำทิพย์มนต์ รักษาได้ชะงัด สำหรับศิษย์พระนารอดครับ 
8.เนื่องจากท่านเป็น เทวฤษี รูปเคารพท่าน เป็นโลหะซึ่งเป็นธาตุทอง ดีที่สุดครับ 
ขอให้โชคดีในการบูชา พระนารอด นะครับ

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool