วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครู


อาจารย์รวบรวมวันมงคล
สำหรับศิษย์และท่านที่สนใจ
ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู บวงสรวงครับ
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๑

เถลิงศกเป็นจุลศักราช๑๓๘๐

 ๑๖ เมษายน๒๕๖๑(๑๒นาฬิกา๕๙นาที๒๔วินาที)

วันที่แสดงต่อไปด้านล่างนี้ อาจารย์ได้มีไว้ให้สำหับศิษย์ของอาจารย์ หรือผู้มีความประสงค์จะใช้เป็นวันดีสำหรับประกอบพิธีไหว้ครู ได้นำไปใช้ ในส่วนของเวลาเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับจุดเทียนไชย เพื่อเป็นสิริมงคลโดยสมบูรณ์ครับ

ปีชงสำหรับปีพุทธศักราช 2561 ( จอ ) ได้แก่ปีนักษัตร 
มะโรง หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
ปีชงร่วมสำหรับปีพุทธศักราช 2561 ( จอ ) ได้แก่ปีนักษัตร 
มะแม  หรือคนที่เกิดปี พ.ศ.2462,2474,2486,2498,2510,2522,2534,2546,2558
จอ     หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2465,2477,2489,2501,2513,2525,2537,2549 
ฉลู     หรือคนที่เกิดปี พ.ศ.2468,2480,2492,2504,2516,2528,2540,2552
,

ปีจอ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน ประกาศสงกรานต์ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์เวลา ๐๙นาฬิกา๐๑นาที๔๘วินาที นางสงกรานต์นามว่า มโหธรเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกสามหาว ทรงแก้วนิลรัตน์เป็นอาภรณ์ ภักษาหารเป็นเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมาบนหลังนกยูง

เนื่องจากปีนี้ อาจารย์ตรวจแล้วตามกาลโยควันพฤหัสบดีเป็นวันอุบาทว์ วันอาทิตย์ตกวินาศนะ วันไหว้ครูสำหรับปี ๒๕๖๑ จึงมีลงไว้ไตรมาสแรกของปีเท่านั้นครับ เพราะอาจารย์ยึดหลักไหว้ครูสายครู สายพ่อแก่ ครูโหราจารย์ท่านว่าไว้ เป็นพฤหัสบดีหรืออาทิตย์เท่านั้นครับ นอกเหนือจากนี้คงเป็นธุระของท่านทั้งหลายแล้วครับ

เดือนมกราคม 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ แรม๓ ค่ำเดือน ๒ ปีระกา เวลา ๐๗.๕๐ น. ราศีมังกร เป็นเศษ๕  ท่านว่าดีนักครับ 

วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ แรม๖ ค่ำเดือน ๒ ปีระกา เวลา ๐๙.๐๐ น. ราศีกุมภ์ เป็นเศษ๗ ท่านว่าดีนักครับ

วันพฤหัสบที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ แรม๑๐ ค่ำเดือน ๒ ปีระกา เวลา ๐๙.๐๐ น. ราศีกุมภ์ เป็นเศษ๖ ท่านว่าดีนักครับ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ แรม๑๓ ค่ำเดือน ๒ ปีระกา เวลา ๐๗.๐๐ น. ราศีมังกรเป็นเศษ๖ ท่านว่าดีนักครับ

วันพฤหัสบที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ขึ้น๒ ค่ำเดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๘.๔๐ น. ราศีกุมภ์ เป็นเศษ๕ ท่านว่าดีนักครับ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ขึ้น๕ ค่ำเดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๘.๓๐ น. ราศีกุมภ์เป็นเศษ๖ ท่านว่าดีนักครับ

วันพฤหัสบที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขึ้น๙ ค่ำเดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๙.๓๐ น. ราศีมีน เป็นเศษ๖ ท่านว่าดีนักครับ

เดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรม๑ ค่ำเดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๙.๐๙ น. ราศีมีน เป็นเศษ๖ ท่านว่าดีนักครับ

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรม๔ ค่ำเดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๙.๐๙ น. ราศีมีน เป็นเศษ๗ ท่านว่าดีนักครับ

วันพฤหัสบที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรม๘ ค่ำเดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๙.๐๙ น. ราศีมีน เป็นเศษ๖ ท่านว่าดีนักครับ

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรม๑๑ ค่ำเดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๙.๐๙ น. ราศีมีน เป็นเศษ๗ ท่านว่าดีนักครับ

วันพฤหัสบที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขึ้น๑ ค่ำเดือน ๔ ปีระกา เวลา ๐๙.๑๙ น. ราศีมีน เป็นเศษ๖ ท่านว่าดีนักครับ
(๑๕ไหว้ไฉ่ซิ่งเอี๊ย ๑๖วันตรุษจีน)

วันพฤหัสบที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขึ้น๘ ค่ำเดือน ๔ ปีระกา เวลา ๐๙.๐๙ น. ราศีมีน เป็นเศษ๖ ท่านว่าดีนักครับ

เดือนมีนาคม

วันพฤหัสบที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๔ ปีระกา เวลา ๐๘.๒๐น. ราศีมีน เป็นเศษ๗ ท่านว่าดีนักครับ

วันพฤหัสบที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ แรม๗ ค่ำเดือน ๔ ปีระกา เวลา ๐๘.๒๐น. ราศีมีน เป็นเศษ๗ ท่านว่าดีนักครับ

(จะพบว่า หลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีตกอุบาทว์ วันอาทิตย์ตกโลกาวินาส และวันศุกร์ตกอธิบดีและธงไชย) ดังนั้นหากท่านประสงค์จะไหว้ครูหลังเดือนมีนาคม๒๕๖๑  ท่านสามารถโทรมาดูดวงและขอรับคำปรึกษาดวงชะตาของท่านได้ครับเป็นกรณีไป 

เนื่องจากวันครูปีนี้ตกอุบาทว์ ทำนายว่าเป็นไปได้มากที่จะเกิดอุบาทว์อาเภทต่อผู้เป็นครูทั้งหลาย  ศิษย์ทรพีเป็นทุรยศ อกัตญญูต่อครูอาจารย์ ตลบแตลงกล่าววาจาอันเป็นเท็จต่อครูตนเอง หันไปกราบไหว้พม่า เขมร ญวณ ลาว ด้วยเห็นว่าเก่งกว่าครูไทยที่พูดไทยด้วยกัน บางคนเคยกราบไหว้ครูอาจารย์ปู่ฤาษี กาลนี้จะละทิ้งเสียซึ่งครู เอาไปทิ้งน้ำปล่อยวัด ทำเยี่ยงไรก็ทำเถิดเอาที่สบายใจ  สิ่งที่ครูทั้งหลายเป็นคนได้แต่เสียใจ กับศิษย์อันเป็นที่รักกระทำต่อครูเช่นนี้

วันครูเสีย ศิษย์บางท่านมาทั้งผัว-เมีย นานวันไปกลับเห็นเมียคนอื่น หญิงอื่นดีกว่าเมียของตัว เห็นแก่กิเลสตัณหาราคะมักมากเสพกาม ละทิ้งซึ่งความดี

วันครูเสีย ศิษย์ทั้งหลายพากันละทิ้งครู ลืมสิ้นซึ่งการไหว้ครู ลืมสำนึกที่ดีต่อผู้มีคุณไป 

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ทานจีนเรียกว่า จับโหงว

วันที่ ๑๗ มกราคม วันชิวอิก

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ๙ กุมภาพันธ์

วันไหว้สิ้นปี รับไฉ่ซิ่งเอี๊ย ๑๕ กุมภาพันธ์

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์วันตรุษจีน วันชิวอิก

วันไหว้รับเจ้า ๑๙ กุมภาพันธ์ ๐๐.๑๗ น. 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ วันเกิดจ้าวกงหมิงฯ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ วันไหว้ทีกงแช

วันที่ ๒ -๓๑ มีนาคม วันจับโหงว วันเทศกาลชาวนา

วันที่ ๑๗ มีนาคม วันชิวอิก

วันที่ ๔ เมษายน วันประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

วันที่ ๕ เมษายน วันเช็งเม็ง ๐๓.๑๒ น. 

วันที่ ๑๖ เมษายน วันชิวอิก

วันที่ ๑๘ เมษายน วันประสูติองค์เฮียงเทียนเสี่ยงตี่ฯ

วันที่ ๓๐ เมษายน วันจับโหงว

วันที่ ๘ พฤษภาคมวันประสูติเทียนโหวเซี้ยบ้อ

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม วันชิวอิก

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเลิ้ง

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม วันจับโหงว

วันที่ ๑๔ มิถุนายน วันชิวอิก

วันที่๒๘ มิถุนายน วันจับโหงว

วันที่ ๑๓ กรกฏาคม วันชิวอิก

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม วันจับโหงว

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม วันสำเร็จมรรคผลเจ้าแม่กวนอิม

วันที่ ๕ สิงหาคม วันเกิดเจ้าพ่อกวนอู

วันที่ ๑๑ สิงหาคม วันชิวอิก วันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวิน

วันที่ ๒๕ สิงหาคม วันสาร์ทจีน

วันที่๑ กันยายน วันเกิดเทพเจ้าปี่กานฯ

วันที่๑๐ กันยายน วันชิวอิก

วันที่ ๒๔ กันยายน วันไหว้พระจันทร์ จับโหงว

วันที่๙ ตุลาคม-๑๗ ตุลาคม วันเทศกาลกินเจ  วันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันจับโหงว

วันที่๒๗ ตุลาคม วันบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันที่๘ พฤศจิกายน วันชิวอิก

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน วันจับโหงว

วันที่๗ ธันวาคม วันชิวอิก

วันที่ ๒๑ ธันวาคม วันจับโหงว 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม วันไหว้บัวลอย ตังโจ่ย


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool