เซียมซี


 

เซียมซี 

เซียมซี เป็นโหราศาสตร์อันเก่าแก่แขนงหนึ่ง โดยนำมาเขียนเป็นบทร้อยกรองเพื่อให้จดจำได้ง่าย 
เซียม” แปลว่า กระดาษแผ่นเล็ก ๆ ยาว ๆ  ซี”  แปลว่า บทกลอน
เมื่อรวมกันแล้ว ก็หมายถึง คำกลอนบนกระดาษแผ่นเล็ก ๆ แต่บางแห่งสันนิษฐานว่า เพี้ยนมาจาก “เซียนซือ” ซึ่งหมายถึงผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ หรือผู้ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์  บางแห่ง “เซียม” หมายถึง ไม้ติ้วเสี่ยงทาย  ซี” หมายถึง โคลงกลอน โดยรวมจึงหมายถึง โคลงกลอนบนไม้ติ้วที่เสี่ยงทาย
      เซียมซี ถือเป็นโหราศาสตร์เก่าแก่แขนงหนึ่ง  ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเข้ามาในเมืองไทยพร้อมกับชาวจีนที่อพยพเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรา  อนุมานจากการมี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี อันเป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้น พ.ศ.2116 เซียมซี น่าจะมีอายุมากกว่า 400 ปีมาแล้ว ต่อมาใน ร.๕ ที่วัดกัลยาณมิตร ที่ฝั่งธนบุรี ได้พบหลักฐานว่า มีการแปลเซียมซีจากภาษาจีน ให้เป็นไทย โดย นายเปลี่ยน แซ่ซ้อง

หากจะพูดว่า “เซียมซี” เป็นเหมือน ลิขิตสวรรค์ ที่บอกกล่าวโชคชะตาให้แก่ผู้เสี่ยงทายคงไม่ผิดนัก  เพราะการเสี่ยงเซียมซีไม่ว่าจะอยู่ที่วัด ศาลเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้แต่การเสี่ยงออนไลน์ ผู้ขอจะต้องน้อมจิตรำลึกถึงเทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนยึดถือเป็นที่พึ่งในขณะนั้น แล้วค่อยเสี่ยงทาย  เป็นการสื่อสารเพื่อขอคำตอบจากเบื้องบน

 

ไม้ปวย”  อันเป็นไม้เสี่ยงทาย อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นไม้นูนโค้ง รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งจะมีอยู่ อันประกบกัน และมักวางไว้ ณ แท่นบูชา ไม้ปวย นี้ จะเป็นเสมือนสิ่งที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้เสี่ยงทายกับเทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่นั้น ๆ กล่าว คือ เมื่อเสี่ยงเซียมซีได้หมายเลขใดแล้ว บางคนก็อยากรู้ว่า เซียมซีที่ได้นั้นใช่หรือไม่ใช่ของเรา ก็จะใช้ไม้ปวย เสี่ยงทายอีกครั้ง

วิธีเสี่ยงทาย ไม้ปวยเพื่อยืนยันเซียมซีที่ได้ ให้วางไม้ติ้วนั้นบนพื้นก่อน จากนั้นให้ถือไม้ปวยประกบคู่กัน แล้วอธิษฐานถามต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระประธาน องค์เดียวที่เราขอเสี่ยงเซียมซีว่า หมายเลขที่ได้นี้ เป็นของเราหรือไม่  โดยให้โยนไม้ขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อไม้ตกลงมากับพื้น ให้ดูว่า ไม้ออกมาในรูปใด 

๑. คว่ำทั้งคู่  หมายถึง ไม่ใช่ ให้เสี่ยงทายใหม่หรือในใบเสี่ยงทายนี้ ผลทำนายบางข้อที่ไม่ดี ท่านสามารถทำบุญแก้เคล็ดได้ครับ

๒. หงายทั้งคู่  หมายถึง ไม่มีความเห็น ให้ตัดสินใจเอง แต่ในการเสี่ยงเซียมซีหากออกมาในลักษณะนี้ ให้เสี่ยงใหม่ 

๓. คว่ำอัน หงายอัน  หมายถึง ใช่ คือ เป็นใบที่ท่านประทานมาให้ ดีคือดี เสียคือเสียเป็นชะตาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับ 

๔.ไม้ปวยนี้ บางคนใช้อธิษฐานในแต่ละเรื่อง โดยไม่ต้องเสี่ยงเซียมซีก็ได้

เคล็ดลับในการเสี่ยงไม้ปวย บอกว่า ให้เสี่ยงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคำถาม แต่อนุโลมให้โยนได้ไม่เกิน ครั้ง  ถ้ายังไม่ได้ตามที่ต้องการ ภายในหนึ่งชั่วธูปที่จุดถวาย ห้ามเสี่ยงอีก ต้องรอจนธูปหมด ค่อยจุดแล้วถามใหม่ หากเป็นเรื่องสำคัญ ต้องรอไปอีก วัน จึงจะถามใหม่ในเรื่องเดิมได้ และไม่ควรกำหนดลักษณะไม้ปวยเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจาก แบบที่กล่าวข้างต้น เช่น

ไม่ให้กำหนดว่า ถ้าสิ่งที่ขอสำเร็จ ขอให้ไม้ปวยออกมาหงายสองอัน เพราะเขาถือว่า เป็นการยื่นเงื่อนไขต่อองค์เทพหรือสิ่งที่เรานับถือ เป็นการบังคับ ไม่สมควรกระทำ

หากจะพูดว่า “เซียมซี” เป็นเหมือน ลิขิตสวรรค์ ที่บอกกล่าวโชคชะตาให้แก่ผู้เสี่ยงทายคงไม่ผิดนัก  เพราะการเสี่ยงเซียมซีไม่ว่าจะอยู่ที่วัด ศาลเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้แต่การเสี่ยงออนไลน์ ผู้ขอจะต้องน้อมจิตรำลึกถึงเทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนยึดถือเป็นที่พึ่งในขณะนั้น แล้วค่อยเสี่ยงทาย  เป็นการสื่อสารเพื่อขอคำตอบจากเบื้องบน

“เซียมซี” จึงถือได้ว่า เป็นที่พึ่งทางใจ และช่วยแก้ปัญหาชีวิตของคนเราได้อีกทางหนึ่ง 

ซึ่งคำตอบที่เป็นคำทำนายนี้  หากออกมาดี ผู้เสี่ยงทายก็มักยินดี และมีกำลังใจมากขึ้น แต่หากออกมาทางร้าย ก็เป็นการเตือนทางอ้อมให้ผู้เสี่ยงทายต้องระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคำทำนายในใบเซียมซีจะดีหรือร้าย ก็เป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ที่สำคัญคือ หากเราปฏิบัติตนดี ทำแต่กรรมดี เป็นเหตุในวันนี้  ผลที่เกิดในวันหน้าย่อมดีตามแน่นอน  เพราะไม่ว่ากรรมดี กรรมชั่ว ก็ล้วนเป็นตัวเราที่เลือกทำเอง จึงต้องรับเองทั้งสิ้น

 http://mblog.manager.co.th/nabhasan2007/th-20852/

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool