ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ


 

 

สรุปผลการวิจัย ภาวะการมีองค์เป็นเรื่องของสุขภาพโดยตรง เกิดขึ้นภายหลังการมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังและมีไว้เพื่อช่วยเหลือปัญหาสุขภาพของตนเองและผู้อื่น แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้แพทย์ฟัง เพราะกลัวจะถูกมองว่าป่วยเป็นโรคจิตเวช แพทย์และพยาบาลจึงควรเปิดใจให้กว้าง รับฟังภาวะสุขภาพแลลองค์รวมรวมถึงความสัมพันธ์ขององค์กับสภาพผู้ป่วยไทยครับ

ปฏิบัติอย่างไรเมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ ข้อปฏิบัติในเบื้องต้น

๑ . งดหรือห้ามรับประทานเนื้อวัวควายตลอดชีวิต เมื่อท่านต้องการบูชาเทพ ควรตั้งคำถามว่า ท่านมีจุดประสงค์ใดดังนี้ 

 ๑.๑ อยากเป็นร่างทรง
๑.๒ อยากหายอาการเจ็บไข้
๑.๓ อยากลบกรรมลิขิต โดยคิดว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นกรรมนั้น
๑.๔ อยากรวย
๑.๕ อยากช่วยคน
๑.๖  อยากมีเครื่องยึดเหนี่ยวให้เป็นคนดีอาจารย์จึงอยากถามว่ามีข้อไหนบ้าง ที่ท่านประสงค์จะกระทำโดยมีศรัทธาเป็นที่ตั้งครับ

๒ . ห้ามรับประทานเครื่องเซ่นบวงสรวงของคนอื่น (เครื่องเซ่นบวงสรวง ของตัวเอง สามารถนำมารับประทานได้ครับ ของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือผีไม่มีญาติควรงดครับ เครื่องเซ่นที่ปักธูปดอกเดียว ควรงดครับ) 

๓ . ห้ามรับประทานอาหารหรือของกินต่างๆในงานศพงานแต่งหากจำเป็นต้องไป ให้จุดธูปกลางแจ้ง ๑๖ ดอกบอกกล่าวขออนุญาติต่อองค์เทพ ที่ว่าไม่ควรกินอาหารที่งานศพ ด้วยเหตุว่า 

       ๑. ไม่ทราบว่าสะอาดหรือไม่
       ๒. ถ้าไปงานแล้วอยู่ไม่กี่ชั่วโมง ให้ทานอาหารจากบ้านไปครับ
       ๓. ถ้าอยู่ช่วยงานทั้งวัน เวลาจะกินให้ตักไปกินนอกศาลาครับ ให้จุดธูปบอกกล่าวต่อเทพเทวาหรือพนมมือตั้งจิตอธิฐาน ว่ามีเหตุจำเป็นเพราะผู้ที่ล่วงลับเป็นญาติผู้ใหญ่ จำต้องร่วมงานและช่วยงานศพให้ลุล่วงด้วยดี เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

 ๔ . สวดมนต์เป็นประจำ ชีวิตจะรุ่งเรือง

๕ . ก่อนที่จะไปทำการรับขันธ์ ต้องทำพิธีอาบน้ำมนต์ ๓ ครั้งก่อนหากดวงท่านต้องรับขันธ์หรือเดินสายเทพครับ  การรับขันธ์ อาจารย์หมอยา ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ 

มีข้อคิดเตือนใจ สำหรับ(ผู้ที่มีองค์เทพครับ) คือการครองเรือนครับ ข้อควรปฏิบัติดังนี้

๑. หากจะมีวันพิธีสำคัญเช่นไหว้ครูบูชาเทพประจำปี ประจำหิ้งบูชาตัวเอง ให้ลูกศิษย์ทุกท่านถือศีลให้บริสุทธิ์อย่างน้อย๒วันก่อนวันพิธีครับนับวันพิธีเป็นวันที่สามครับ

๒. ในระหว่างการไหว้ครู บูชาเทพที่หิ้งให้ รักษาระดับจิตใจ และอารมณ์ให้นิ่งและสำรวม

๓. ตั้งจิตอธิฐานถ้าจะมา ขอให้มาด้วยบุญฤทธิ์ มาด้วยบารมี มาด้วยสง่าราศรีครับ

๔. นอกเวลาการบูชา ขอให้ทุกท่านจงอย่าหลงติด คือสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติเช่นคู่สามี-ภรรยาโดยทั่วๆไปครับ 

๕. หากเป็นคู่สามี-ภรรยา ไม่อนุญาติให้แยกห้องนอนครับ ความอบอุ่น ความใกล้ชิดจะหายไปครับ ให้ใช้ชีวิตตามปกติครับ (กรณีที่ร่างนั้นยังอายุไม่มาก จะเห็นได้ว่า หากขาดผู้ชี้นำปัญหาการครองเรือนมักตามมาด้วยความไม่เข้าใจกัน ระหว่างสามี-ภรรยา)

 ๖. สำหรับการเปิดตำหนัก ผู้ที่เปิดตำหนัก การรักษาวินัยและศีลย่อมต้องเคร่งครัดกว่าธรรมดาครับ เพราะท่านไปยุ่งกับชะตาของผู้อื่น

๗. สำหรับเจ้าตำหนักควรยึดหลักสามประการให้เป็นหลักเกณท์ในการปฏิบัติ
      ๗.๑ ไม่รักลูกศิษย์ (มีความสัมพันฉันท์ชู้สาว) ส่วนมาก มักพบปัญหานี้เสมอไม่ว่าเจ้าตำหนักจะหนุ่มหรือแก่ ดังนั้น จงระวังกาย ใจ ไว้เสมอ(ปาราชิก,สังฆาทิเสส)
      ๗.๒  ไม่โลภเรียกร้อง เงินทอง
      ๗.๓  ไม่โกรธถ้ามีผู้แนะนำตักเตือน
    ในท้ายที่สุด การบูชาเทพหรือปฏิบัติธรรม อาจารย์หมอยา ขอให้ศิษย์ทุกท่านได้ ประพฤติ ปฏิบัติในลักษณะสายกลาง ไม่หักโหมแต่ให้ดำเนินไปโดยสม่ำเสมอและมีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย แค่นี้ก็เป็นสุขได้ครับ เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้...สาธุการ

๗ . ควรมีประคำประจำกายอย่างน้อย ๑ เส้น จะเป็นแบบใดแล้วแต่องค์เทพฃองแต่ละท่านครับ

๘ . หากท่านตรวจพบว่ามีหรือถูกทำนายทายทักว่า มีให้ไปตรวจอีกหลายๆที่จนแน่ใจว่าชัดเจนจึงจะดีครับ 

สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ตามกฏหมาย ควรมีผู้ปกครองชี้แนะเพราะ เจ้าชะตาอายุยังน้อยอาจตัดสินใจหรือรับขันธ์ทั้งที่ยังไม่พร้อม หรือไปรับขันธ์ผิดได้ครับ ด้วยทั้งยังขาดวุฒิภาวะ ประสบการณ์ชีวิต วิสัยทัศน์ และหลงตนเองว่ามีฤทธิ์มีเดชไปเที่ยวลองของผู้อื่น  

นี่เป็นบทความที่ดีมากของท่าน tada โอม สดา ศิเวศวร อิสี มุณี ปุญญะ 
หลักแห่งการปฏิบัติที่พึงกระทำ 
1.ย่อมไม่โอ้อวดตน 
2.ย่อมไม่ละโมบ 
3.ย่อมไม่อหังการ 
4.ย่อมละทิฐิ 
5.ย่อมมีเมตตาเป็นที่ตั้ง 
6.ย่อมรู้จัก ละ ลด ปลด วาง 
7.ย่อมไม่ขวนขวายในสิ่งอันมิชอบมาเป็นของตน
 

คนมีองค์หรือเป็นเจ้าตำหนัก หากถามเข้ามาจะดูง่ายครับ.. เพราะดวงชะตาวาสนาจะลอยเด่นครับ... และผู้มีองค์เทพถึงระดับเปิดตำหนักก็มักจะมาดีและถามเป็นการเป็นงานครับ.. เพราะรู้ว่าของทุกอย่างก็มีครูเทพเทวาทั้งสิ้น... จึงควรให้ความเคารพครับ.. และทุกท่านก็ประจักษ์แก่ใจตนเองความศักดิ์สิทธิ์มีจริง และรับรู้ได้แก่ผู้เป็นร่างทรงแล้วทั้งสิ้น..... 

สิ่งที่ควรมีในผู้เดินสายเทพ 

๑. ควรมีสัมมาคาราวะ รู้จักให้เกียรติผู้อื่น
๒. ควรมีการรู้กาละเทศะ ว่าอะไรควรไม่ควร ของแบบนี้ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่ครับ
๓. ควรรู้จักการครองตน ไม่ใช่ว่าเรียนวิทยาคมไสย์เวทย์มาเก่งหรือปฏิบัติสายเทพมา ไปอวดอ้างหรือไปลองภูมิ ลองของคนอื่น เรียกว่าไม่ประมาณตน หากจะโปรดหรือช่วยผู้อื่นก็ขอให้เป็นไปโดยสุภาพชน ด้วยน้ำใจไมตรี
 

กรณี ที่ตรวจองค์ท่านว่าไม่มีแล้วท่านคิดว่ามี หมอยาได้เรียนให้ท่านทราบแต่เบื้องต้นแล้วครับ ว่าคนมีจะดูง่ายเพราะดาวจะบอกอย่างชัดเจน นอกจากวัน/เดือน/ปีเกิดและเวลาตกฟากคลาด เคลื่อนครับ 

ส่วนคนที่มีความสงสัยเพราะเห็นว่าการทำนายของเวบนี้...เป็นของฟรี...ก็มีมากครับ

๑ ท่านที่กระทู้เข้ามาส่วนมากมีการรับขันธ์หรือ ได้รับการทักทายมาจากที่ต่างๆเป็นทุนเดิมครับ 
๒ ท่านเหล่านั้นมาหาความมั่นใจเพิ่มเติมรับ 
๓ เท่าที่ผ่านมาเมื่อท่านเหล่านั้นได้รับคำทำนาย ก็หาได้ปักใจเชื่อไม่ว่ามีองค์เทพดัง ที่ตอบไปครับ จึงไปต่อ ยอดยังที่อื่นๆ เมื่อ ได้ประจักแก่ตนเองแล้วจึง มีเมล์ มาบอกกล่าว ขอบคุณก็มีอยู่เสมอครับ 
๔ เนื่องจากว่าเป็นการตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย บางท่านเลยคิดต่อว่าหรือดูแคลนครับ หากคิดเงิน ท่านก็ว่าหวังอยากได้หรือหลอกลวงครับ การทำความดีบางครั้งก็ยากครับ 
๕ มั่นใจได้เลยครับว่าตั้งใจตรวจให้ทุกท่านครับ  
๖ กรุณาอย่าถามว่าเทพอะไรคงต้องขออภัยครับไม่ทราบว่าจะแนะนำเช่นไรครับ เพราะต้องใช้ การคำนวณในทางโหราศาสตร์ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากพอสมควร และจะเป็นที่ ครหานินทาและเข้าใจผิดกันได้ครับ ขออย่าได้ถือโทษโกรธเคืองนะครับ 
๗ หมอยาไม่ได้เปิดตำหนักหรือเป็นคนทรงแต่อย่างไรครับ จึงไม่ส่วน ได้เสียในการ บูชาเทพของท่านครับ 
๘ บางท่านมีถามเข้ามาแบบว่าชี้นำว่าตนเองมี และหมอยาว่าไม่มีก็มีครับ 
๙ หมอยาได้อธิฐานตนตอนรับขันธ์ต่อครูอาจารย์ว่า ขอให้ดูดวงแลตรวจองค์มีความเที่ยงตรง ขอเจริญในองค์เทพองค์ญาณครับ ไม่เป็นคนทรง หรือเปิดตำหนักครับ ขอทำโดยบริสุทธิ์ใจครับเรื่องเทพ บุญรักษาครับ หมอยา

หากหมอยาทำนายว่าท่านมีองค์เทพแต่องค์เทพไม่เปิดหรือหวง ร่างเช่นนี้จะง่ายแก่ผู้ทำนายและไม่ต้องถูกท่าน สงสัยเป็นการโยนความรับ ผิดชอบไปไว้ที่ตัวเจ้าของดวงครับ 
ความเป็นไปได้อีกประการคือเมื่อได้ทำการขับดาว ของท่านถอยหลังเพื่อดูบุญบารมี..หากท่านมีบุญ บารมีสูง..อาจวิเคราะห์เป็นสาเหตุว่าการมีเทพ ของท่านเป็นกรณีพิเศษแต่มิใช่ผู้มีองค์เทพครับ ซึ่งกรณีนี้..หากผู้ทำนายเห็นลักษณะการวางดวง ก็จะทำการขับดาวหรือแจ้งให้ท่านไปทำการผูก ดวงชะตาให้เป็นเรี่องเป็นราวครับ  

เมื่อท่านมีใจฝักใฝ่บูชาเทพเทวา ย่อมสมควรเกรงกลัวต่อบาปและการกระทำของตน การมีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น เจรจาไพเราะเสนาะหู ไม่คดโกงกัลยาณมิตรด้วยกัน มีมานะในการสร้างตนและรู้จักการให้อภัยผู้อื่นแล้ว ท่านนั้นนับว่าเป็นผู้น่าสรรเสริญยิ่งนักครับ

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool