กิจกรรม๒๕๕๕


 

กิจกรรมปี๒๕๕๕ครับ เวลาไม่เคยคอยใครครับ ดังนั้นมีโอกาสจงทำแต่ในสิ่งที่ดีงามครับ ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด แม้ตัวอาจารย์เองก็มิใช่ข้อยกเว้น ศิษย์ของอาจารย์ที่ลงไว้ในเวบนี้ บางท่านเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร บางท่านยังพึ่งจบการศึกษา หรือยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ทำ ยังมีห่วงใยที่ต้องคำนึงถึง แต่เมื่อถึงวินาทีนั้น คงต้องปล่อยวางแลระลึกว่า ทุกสิ่งไม่สามารถนำไปได้ มีแต่ความทรงจำที่ดีแก่กันเท่านั้นที่ให้ระลึกถึงได้ครับ อาจารย์จึงลงไว้เป็นความทรงจำที่ดีงาม ที่เราศิษย์อาจารย์ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ดีงามร่วมกันครับ ลงได้เอ่ยปากเรียกศิษย์ว่าลูกแล้ว ผิดถูกอย่างไรก็คือลูกครับ และเป็นเช่นนั้นตลอดไปครับ ใครจะมาหรือใครจะไป เป็นอนิจจังครับ เราไม่สามารถหยิบหรือจับอะไรไว้ได้ตลอดไปครับ อาจารย์มีแต่ความปราถนาดีและขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากศัตรู ครอบครัวร่มเย็นตลอดไป ละเว้นห่างจากอบายที่จะพาให้ตกต่ำ มีขวัญและกำลังใจที่ดีตลอดไปครับ อาจารย์ลงไว้เพื่อความทรงจำที่ดีครับ มิได้มุ่งหวังสิ่งใดหรือผูกมัดเรียกร้องสิ่งใดครับ อนุโมทนาครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 33
By หมอยา
On 2018-04-25 12:09:04

 


# 32
By หมอยา
On 2018-04-25 12:05:49


# 31
By หมอยา
On 2018-04-25 12:02:48


# 30
By หมอยา
On 2018-04-25 12:01:20


# 29
By หมอยา
On 2018-04-25 11:59:41

 


# 28
By หมอยา
On 2018-04-25 11:57:35


# 27
By หมอยา
On 2018-04-25 11:54:01


# 26
By หมอยา
On 2018-04-25 11:52:24


# 25
By หมอยา
On 2018-04-25 11:50:48


# 24
By หมอยา
On 2018-04-25 11:47:49


# 23
By หมอยา
On 2018-04-25 01:18:22

 


# 22
By หมอยา
On 2018-04-25 01:15:13


# 21
By หมอยา
On 2018-04-25 01:11:33

ทุ่งนเรศวร


# 20
By หมอยา
On 2018-04-25 01:09:38


# 19
By หมอยา
On 2018-04-25 01:06:11

 

 


# 18
By หมอยา
On 2018-04-25 01:01:39


# 17
By หมอยา
On 2018-04-25 00:57:12


# 15
By หมอยา
On 2017-08-07 17:31:00

 

วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง ปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

 วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวตรงข้ามพระราชวังโบราณเป็นอารามหลวง สามัญชั้นตรี   ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดใหญ่เป็นประธานของวัด ลักษณะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นราวสมัยอยุธยาตอนกลาง ภายในประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ มีพุทธลักษณะงดงามมาก มีพระ นามว่า "พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" ซึ่ง สันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง


# 14
By หมอยา
On 2017-08-07 17:04:34

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต เดิมชื่อว่า ตลาดสี่แยกท่าไข่ เป็นตลาดที่มีคลองคั่นกลางระหว่างสองฝั่งตลาดสามารถเดินข้ามไปมาด้วยสะพานไม้ที่คั่นกลาง ซึ่งคลองนี้เป็นคลองที่ขุดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเคยเป็นตลาดที่มีความคึกคักแต่ก็ได้ซบเซาลงตามกาลเวลา ปัจจุบันทางจึงหวัดจึงได้พัฒนาตลาดโบราณนครเนื่องเขตให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวิถีชีวิตและย่านการค้า ตลาดโบราณนครเนื่องเขตจึงได้คึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

 

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต นอกจากนั้นภายในบริเวณตลาดโบราณนครเนื่องเขต ยังมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านท้องถิ่นนับถือ ได้แก่ “ศาล จ้าไท่จือเอี๊ยะ” และ “ศาลเจ้าปุนเถ้ากง” พิพิธภัณฑ์คลองนครเนื่องเขต ห้องเก่า…เล่าเรื่อง เป็นห้องแถวจัดแสดงประวัติของชุมชนชาวคลองเนื่องเขตแห่งนี้ไว้ให้ได้ศึกษากัน และนั่งเรือชมสองฝั่งคลอง


# 13
By หมอยา
On 2017-08-07 16:57:10

ไปไหว้โรงเจด้วยครับ

แวะกินของหวานหน้า ส.น. แปดริ้วครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------

กลับจากงานไหว้ครู... คุณรุ่ง ลพบุรีครับ

 


# 12
By หมอยา
On 2017-08-07 16:49:57

เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,625 ไร่ เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่

 

เกาะกลางน้ำเจ้าพระยา แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี เกาะเกร็ดเป็นสถานที่ ขึ้นชื่อของชุมชนกลุ่มชาวมอญและมีเครื่องปั้นดินเผาชั้นดี เป็นสินค้าประจำของเกาะเกร็ดโดยมีพระเจดีย์มุเตาของวัดปรมัยยิกาวาส เป็น สัญลักษณ์ประจำฝั่งท่าน้ำของเกาะ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวบนเกาะเกร็ด ก็จะมีทั้งมาเดินเที่ยว ช้อปปิ้ง หาของอร่อยๆ กิน บ้างก็เลือกนั่งเรือชมรอบเกาะ  สินค้าที่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เด่นของ เกาะเกร็ดคือเครื่องปั้นดินเผา โอ่ง กระถางเซรามิกรูปร่าง ต่างๆ ในราคาย่อมเยา มีให้เลือกซื้อเลือกหมากมาย เกาะเกร็ดจะเปิด เกร็ด  ในวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาประมาณ 9.00 - 17.30 น.

 

 


# 11
By หมอยา
On 2017-08-07 16:32:59

ยี่สิบเก้ายอด โดยพ่อครู อาจารย์แก้ว จันทร วันคล้ายวันเกิดของท่านครับสักกันวันนี้ครับ

วัดราชนัดดาครับยอดปราสาทครับ

โรงเจหลวงพ่อโสธรครับ

ไพรรีพินาศและฤาษีเลี้ยงลิงวัดสุทัศน์ครับ

อาจารย์สมัยหนุ่มๆครับผม

ศิษย์รักครับ

หนองจอกทีมครับ 

ทางสายเทพครับ บางคนก็ดกินไปไกล บางคนก็หลงทาง และบางคนก็ไปไม่ถึงไหนครับ

พระสององค์นี้เห็นขนาดไม่ใหญ่แต่หนักมากมายครับ ใครยกต้องประหลาดใจครับ

บาตรน้ำมนต์หลวงพ่อพลู อาจารย์ชอบมากมายเลยครับ ฤาษีโหราครับวัดราชนัดดา


# 10
By หมอยา
On 2017-08-07 15:41:18

ลูกศิษย์ถวายขันธ์ครูใหญ่ให้อาจารย์ครับ

ไหว้บวงสรวงพระพรหมเจ้าที่ครับเป็นสิริมงคล

ก่อนจะนำไปใช้บรรจุ ใช้อาบน้ำมนต์ให้ศิษย์ทั้งหลายก่อนครับ


# 9
By หมอยา
On 2017-08-07 07:19:46

เป็นตลาดน้ำที่ใกล้กรุงเทพ ซึ่งตลาดแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ ท่านจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลอง พ่อค้าแม่ค้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

ที่อยู่ซอย บัวผึ้งพัฒนา ตำบล บางกอบัว อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

 

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น

 


# 8
By หมอยา
On 2017-08-07 07:09:47

วัดถ้ำเสือครับ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณกาล มีประวัติสืบย้อนไปได้ถึงปี พ.ศ. 2514 มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมด้วยพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม 

บันไดนาคสามสายขึ้นเขา สายละ 158 ขั้น  ด้านซ้ายมือจะมีรถรางไฟฟ้าสำหรับขึ้นไปด้านบน ค่าบริการ 10 บาท

 

เจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร สูงใหญ่โดดเด่นอลังการ 

รอยพระพุทธบาทซ้าย ซึ่งมีน้ำซึมตลอดเวลา เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

จากเนินเขาสามารถชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยรอบได้ในมุมกว้าง 

-------------------------------------------------------------------------------------

วัดพญังเชิงกับท่านรชตครับ


# 7
By หมอยา
On 2017-08-07 01:15:52

 

ไหว้ครูบ้านลูกศิษย์ที่ลพบุรี

ไหว้เจ้าพ่อพระกาฬ ลพบุรีครับ

ตลาดน้ำอโยธยาและวัดพญังเชิง

 

 


# 6
By หมอยา
On 2017-08-07 06:17:11

ทุ่งมะขามหย่อม...แยกวรเชษฐ อยุธยาครับ

วัดใหญ่ชัยมงคลครับ

 

 


# 5
By หมอยา
On 2017-08-07 00:34:23

 

 


# 4
By หมอยา
On 2017-08-07 07:28:38

อยุธยาครับ วัดมงคลบพิตร

วัดแคครับ

ตลาดสามชุก เป็นตลาดเก่าแก่ได้รับการประกาศให้เป็นตลาด ๑๐๐ ปี ในเชิงอนุรักษ์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

“สามชุก เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ในอดีตสามชุกคือแหล่งที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทย จีน มอญ ฯลฯ มามีสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของการแลกเปลี่ยน และซื้อขายสินค้า จนพัฒนาไปสู่ การลงหลักปักฐาน สร้างเมืองที่มั่นคงขึ้นมาตาม ประวัติของเมืองสามชุก กล่าวไว้ว่า ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมชื่ออำเภอ “นางบวช” ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลนางบวช โดยมีขุนพรมสภา (บุญรอด) เป็นนายอำเภอคนแรก 

ต่อมาในปี 2457 ต้นรัชกาลที่ 6 ได้ย้ายอำเภอมาตั้งที่บ้าน “สำเพ็ง” ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในสมัยนั้น จนกระทั่งปี 2481 สมัยรัชกาลที่ 8 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “อำเภอนางบวช” มาเป็น “อำเภอสามชุก” และย้ายมาตั้ง อยู่ริมลำน้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ซึ่งแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผ่านคลอง มะขามเฒ่า

ตลาดสามชุก วัดป่าเลไลย์ครับ

เจอบวชนาคพอดี รำครับ

 


# 3
By หมอยา
On 2017-08-06 23:44:48

เชียงใหม่ครับ ตำบลดอนแก้วครับ

ไปดอยสุเทพก่อนครับ

บ่อสร้างครับ

คนเรากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเลยครับ

งานไหว้ครูครับ

 


# 2
By หมอยา
On 2017-08-06 23:21:27

นครนายกครับ

วัดพราหมณ์มณีครับ

 

 


# 1
By หมอยา
On 2017-08-06 17:22:05

 

ไหว้ครู๒๕๕๕

 


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool