สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐


มหาสงกรานต์ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ วันศุกร์
แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก เวลา ๐๒ นาฬิกา ๔๙ นาที ๑๒ วินาที
นางสงกรานต์ ทรงนาม ว่า กาฬกิณีเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกมณฑา
แก้วมรกตเป็นอาภรณ์ ภักษาหาร ถั่วงา
พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน
เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาบนหลังช้าง
วันเถลิงศกตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
ปีตามกาลโยค วันอังคารธงชัย วันพฤหัสบดีอธิบดี
วันจันทร์อุบาทว์ วันเสาร์โลกาวินาส ...............................................................
ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากทุกฝ่าย           
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

 

 

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool