ถามมา-ตอบไป54


วัตถุประสงค์ของเวบนี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล สำหรับผู้ที่มีองค์เทพ เป็นหอสมุดน้อยๆ
ที่ตั้งมิได้หวังผล ด้านการตลาด จะพบว่าเป็นเวบที่ประหลาด และแตกต่างจากเวบอื่นๆ
โดยสิ้นเชิงครับ ยินดีที่ท่านมีน้ำใจ แค่ท่านมาอ่านบทความแลได้ความรู้กลับไปนี่
คือปนิธานของเวบนี้ครับ.. สาธุการ

"มีคนบอกว่าห้ามไปรับขันธ์โดยเด็ดขาดครับ"  แบบนี้จะดูอคติไปหน่อยครับ....
วิเคราะห์ดังนี้
๑.
การรับขันธ์ควร เป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับผู้ที่ตรวจวิเคราะห์ดวงแล้ว
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นชะตาได้ถูกลิขิตไว้แล้ว..แลเจ้าตัวมีความเลื่อมใส
ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย ได้มีการปฏิบัติบูชาเทพมาระยะหนึ่งก่อนแล้ว
จนมีความมั่นใจว่า จะรักษาสัจจะวาจาว่าสิ่งที่ตนรับมาบูชา(องค์เทพประจำตัว)
จะยึดมั่นถือมั่นไม่เปลี่ยนแปลง แลตัวเองได้มีการประทับหรือสื่อกับเบื้องบน
มีการได้มาซึ่งภาษาเทพ (มิได้หมายรวมไปถึงการไปเปิดโอษฐ เปิดองค์มาก่อน)

ในกรณีที่รับขันธ์จากตำหนักอื่นมาก่อน
สิ่งที่ทำได้คือ การขึ้นขันธ์ครูไว้บูชา โดยมีเจตนารมณ์ว่า
ก. บูชาครูทั้งห้า ครูเทพ ครูอาจารย์ ครูอบรมสั่งสอน ครูพัก ครูอักษร
ข. ป้องกันคุณไสย์คุณของ จากเจ้าตำหนักเดิมและสัมภเวสีทั่วไปครับ
ค. เพื่อความมีสิริมงคล เรียกว่า มั่งมี ศรีสุข อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง
ง. เพื่อเรียกขวัญ ให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวครับ
จ. เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสีย

๒. จะพบเห็นได้ว่าเมื่อไปรับขันธ์มา บางท่านประสบปัญหา
ครอบครัว หรือชีวิตตกต่ำลง มีสาเหตุหลักๆดังนี้
ก. เจ้าตัวไปรับขันธ์ ทั้งๆที่มีกรรมลิขิตติดตัว เช่นทำแท้ง
ฆ่าคนตาย คดโกง แม้กระทั่งพี่น้องตนเอง
ข. เจ้าตัวไปรับขันธ์ทั้งๆที่ต้องอวมงคลอยู่
ค. เจ้าตัวไปรับขันธ์ เนื่องด้วยความโลภเป็นที่ตั้ง แลคิดว่าไม่ได้
ดั่งใจไม่รวยสมปราถนาในสามวันเจ็ดวันก็จะเอาขันธ์ไปทิ้งน้ำ
ง. เจ้าตัวอายุยังน้อย คิดว่าการรับขันธ์จะ ทำให้ตนเองกลายเป็นผู้วิเศษ
จ. เจ้าตัวอายุไม่มาก ยังติดในบ่วงกิเลสตัณหา จะเห็นว่าในโลกของอินเตอร์เน็ต
มีการคุยผ่านเอ็ม บางที่พัฒนาเป็นการทรงผ่านเอ็มเอสเอ็น
แล้วคุยผ่านกัน จนมีเรื่องชู้สาวตามมาก็มาแอบอ้างว่า
เทพในตัวของแต่ละฝ่ายเป็นคู่กันจึงมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวตามมา

..ใน ลักษณะเช่นนี้ อาจารย์ไม่ทราบว่าจะกล่าวเช่นไรเหมือนกัน อาจารย์ขอให้
ทุกท่านที่เข้าชมเวบโปรดพิจารณาและอ่านบทความในเวบนี้ คาดว่า จะยัง
ประโยชน์ให้ท่านได้ตามสมควร

บางท่านถามมาเรื่องตรวจองค์เทพ พอบอกไปว่า ท่านมีองค์เทพและแนบท้ายด้วย (๒,๕.๒) ก็โพสเข้ามาถามว่า (๒,๕.๒)อะไร..
ให้ดู้ที่ลิ้งนี้ครับ
  http://ongtep.com/detail.php?id=313

 

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1
By หมอยา
On 2011-03-13 06:10:28

ตามไปดูข้อมูลที่นี่ครับ


ถามมา-ตอบไป2554


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool