ความฝัน


ความฝัน ตามที่หมอยาเคยอ่านพบมาจากเวบต่างๆ ได้พบบทความเรื่องความฝันนับว่ามีประโยขน์เลยนำมาให้ท่านสมาชิกได้อ่านข้อความกันครับ ความฝัน คือการแสดงออกของความนึกคิด ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในสมอง ในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองสามครั้ง หรืออาจจะมากว่านั้นได้ครับ ทุกคนต่างก็นอนหลับฝัน แต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจำความฝันของตัวเองได้  บางครั้งเราอาจฝันเรื่องเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งมักไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจนัก หรืออาจจะเป็นฝันร้าย หรือแม้แต่เรื่องที่น่ากลัวก็เป็นได้ ชาวกรีก และโรมันโบราณ เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ส่วนสำหรับชาวอียิปต์โบราณ เชื่อกันว่าผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ในประเทศจีน เชื่อกันว่าความฝัน คือหนทางไปเยือนสมาชิกในครอบครัวผู้ล่วงลับไปแล้ว ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันบางชนเผ่า และชาวเม็กซิกันที่เจริญแล้ว เชื่อว่า ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ และในยุโรป ผู้คนเชื่อกันว่า ความฝันคือสิ่งชั่วร้าย และอาจชักนำให้คนหันไปทำสิ่งเลวร้ายได้ ว่ากันว่า ความฝันคือภาพ อารมณ์การรับรู้ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจจิตใจจะควบคุมได้ขณะหลับ ความฝันท่านว่ามีสองแบบลักษณะคือ
๑. ฝันเห็นเป็นเรื่ิองเป็นราวขณะหลับเหมือนเรานั่งชมภาพยนต์
๒. ฝันเห็นเป็นเรื่องเป็นราว แต่ตัวเราเขาไปมีบทบาทอยู่ในฝันนั้นๆด้วย 

ความฝันท่านว่าเอาไว้ว่ามี ๔ ประการ 

๑.ธาตุวิปริต    เกิดจากการกินหรือระบบย่อยอาหาร ทำให้แปรปรวน

๒.กรรมนิมิต   เกิดจากกรรมดี-กรรมชั่ว มาแสดงให้รู้แก่ตนเอง

๓.จิตนิวรณ์    เกิดจากจิตฟุ้งซ่าน ความกังวลต่างๆที่เราเก็บไปฝัน

๔.เทพสังหรณ์ เกิดจากเทวดาหรือเทพเทวาท่านมาบอกความนัยต่างๆ

ท่านคงต้องพุ่งประเด็นความสนใจไปที่ กรรมนิมิตหรือเทพสังหรณ์ครับ..............ว่ามีความจริงจังครับ  

 ความฝันไม่สามารถ เกิดและรับรู้ได้ด้วยทวารทั้งห้า (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ) แต่เกิดขึ้นในความคิดที่จิตไม่อาจควบคุมได้ สำหรับผู้มีองค์เป็นไปได้มากกว่าบุคคลธรรมดา ในเรื่องความฝัน เพราะอาจเป็นการสื่อสาร ติดต่อได้หลายทางเช่น จากเทพของตนเองหรือนิมิตจากสวรรค์ หรือการพบเห็นโลกหรือชีวิตหลังความความตาย การติดต่อกับโลกทางด้านมืดได้ครับ

หลักการตอบเมล์

๑. ตอบทุกฉบับ ยกเว้นเมล์ที่เขียนมาไม่มีคำขึ้นต้นลงท้าย ในลักษณะของการเขียนจดหมายที่มีแบบฟอร์มที่ควรจะเป็น และได้ขอร้องให้มีในรายละเอียดหน้าเวบด้านบน 

๒. ยกเว้นเมล์ที่อาจารย์ขึ้นดวงแล้วเป็นคนใจบาป ใจทราม หยาบช้าสามานย์ อกตัญญู เนรคุณ ไร้สำนึก มีอาการทางจิต คิดเองเออเอง

๓. ยกเว้นเมล์เขียนมาแบบไม่เคยอ่านบทความในเวบที่ถามมาก่อน ควรเขียนด้วยความตั้งใจของท่านเอง ถ่ายทอดเรื่องราวมาครับ

๔. บางท่านตอบไปแล้ว ยังไม่ทราบว่าตรวจคำตอบยังไง พูดง่ายๆคือไม่เคยอ่านรายละเอียดด้านบนหน้าเวบครับ

๕. บางท่านส่งมา วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดมาไม่ครบ ไม่ทราบว่าเรียนหนังสือไทยมายังไง อ่านไม่เข้าใจเงื่อนไข

๖. ตอบไม่ตอบถือเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ครับ มีบางคนโวยวายว่าทำไมไม่ตอบ ให้รอ-หรือส่งมาใหม่ครับ กรุณาอ่านข้อ๑.-ข้อ๕. ว่าท่านขาดสิ่งใด ไม่ใช่ใช้วิธีกด replyส่งซ้ำ แบบนั้นเรียกว่ามักง่ายครับ อาจารย์ตอบให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ

๗. ท่านที่ส่งไปตรวจองค์หลายๆที่พร้อมกัน หากไม่แจ้งมาในเมล์ว่าส่งไปตรวจที่อื่นมาแล้ว อาจารย์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบ การกระทำเช่นนี้ถือว่าดูหมิ่นครูทั้งหลายที่ตอบครับ อาจารย์ไม่ใช่ตลกคาเฟ่แบบขำๆครับ 

๘. ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี เวบนี้ตอบไม่มีค่าใช้จ่ายได้คืบอย่าเอาศอกครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 8
By หมอยา
On 2019-10-01 11:14:29

 

From: Sippa wit [mailto:sippawit.amjuy@gmail.com] 
Sent: Sunday, September 15, 2019 12:24 AM
To: webmaster@ongtep.com
Subject: เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่เมตตาครับ 

ผม นายสิปปวิชญ์ อ่ำจุ้ย 

เรียน นาฏศิลป์ไทยครับ

1.ขอกราบรับตรวจองค์เทพจากอาจารย์หมอยา และคำชี้แน่ะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติครับ

2.ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาเมตตาช่วยทายทักฝันผมครับ ฝันมีอยู่ว่าง องค์พ่อพระพิฆเนศที่ผมบูชามาในฝันผมฝันว่าผมหยิบพ่อพระพิฆเนศขว้างลงพื้นแล้งองค์พ่อก็แตกครับแล้วครั้งที่2ก็ฝันในเวลาไล่เรี่ยกันครับฝันว่าขว้างองค์พ่ออีกพอครั้งนนี้องค์พ่อกลายเป็นควันลอยขึ้นฟ้าครับ ไปครับผมก็สะดุ้งตื่นครับ

3.พอมาอีกวันถัดไปผมไปนอนหอเพื่อนครับผมก็ฝันว่าผมไปไหว้ครูที่ห้องเศรียรที่ครับเป็นเศรียรครูทางนาฏศิลป์9เศรียรครับ ผมฝันว่าผมทำเศรียร์พระพิฆเนศล่วงลงมาแล้วเศรียร์ท่านก็แตกครับแล้วในฝันผมก็ออกไปข้างนอกห้องพอเข้ามาใหม่ก็เห็นว่าเศรียร์ครูทั้งหมดได้ล่วงลงมาครับอาจารย์  ขอให้อาจารย์หมอยาเมตตาทายทักและวิธีแก้เหตุฝันร้ายด้วยนะครับอาจารย์ ผมกลัวว่าพ่อพระพิฆเนศจะไม่อยู่กับผมครับ

             ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่ท่านเมตตา ขอบพระคุณครับ 

ตอบ อนุโมทนาครับ  อาจารย์วิเคราะห์ตอบท่านเป็นข้อๆดังนี้

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ ( ๔,๕.๑) ครับ

๒. ทำนายฝันว่า เมื่อเรียนนาฏศิลป์ไทยมา การไหว้ครูบวงสรวงเป็นสิ่งที่ศิษย์มีครูไม่สมควรละเลย สิ่งเราเคารพร่วงหล่นลงพื้น ท่านว่าศรัทธาของผู้เป็นศิษย์ได้ถูกละเลย กาลข้างหน้า ชะตาของลูกต้องฟันฝ่าอีกมาก หากปฏิบัติถูกต้องย่อมนำความเจริญมาสู่ตนเองครับ เศียรร่วงลงหมด แสดงว่า ศรัทธาของท่านพังลง ดวงนี้ลูกท่านหลานปู่ ไหนเลยเพิกเฉยครับ ดอกไม้พานครูไปถวายกราบครูที่ท่านประสิทธิ์วิชาให้ครับเริ่มใหม่ ชีวิตสดใสครับ บุญทำง่ายครับใกล้ตัว


# 7
By หมอยา
On 2019-02-15 17:18:12

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูอาจจะถามยาวไปมากแต่หูจำฝันได้เกือบหมดทุกฝันเลยค่ะ แล้วก็เป็นคำถามมาตลอดว่าทำไมถึงฝันแบบนี้ จนถึงวันนี้ 23 ปี หนูยังไม่สามารถหาคำตอบจากทุกๆฝันได้เลยค่ะว่าหมายความว่าอย่างไร 

หนูขอความกรุณาจากอาจารย์ด้วยนะคะ  

ชื่อ-นามสกุล พร้อมพร จิรชาญชัย  

  1. ตั้งแต่เด็กจะเป็นคนที่ค่อนข้างจำฝันได้ค่ะอาจารย์ บางฝันก็ฝันซ้ำเป็นเดือนๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเรื่องที่ต้องตายพร้อมๆกับครอบครัว มีทั้งแบบที่หนูขอเป็นคนตายแทนทุกคนเอง หรือบางครั้ง ครอบครัวก็จะเป็นคนที่ช่วยหนูจากความตายค่ะ จะฝันเกี่ยวกับความตายค่อยข้างเยอะ หลายรูปแบบค่ะแต่ในฝันรอดมาได้ทุกครั้ง จนตอนเด็กๆกลัวฝันไปเลยค่ะ
  2. พอหนูโตขึ้นมาหน่อยจะชอบฝันบอกอนาคตตลอดเลยค่ะ จำได้ว่าครั้งหนึ่งฝันว่าตกบันไดที่โรงเรียนแล้วขาหัก พอถึงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆฝันที่ได้ฝันมันแว๊บเข้ามาในหัวค่ะ เลยลองเปลี่ยนขาเดิน สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ตกบันไดแต่โตขึ้นมาไม่ค่อยได้ฝันแบบนี้แล้วค่ะ
  3. หนูชอบฝันว่ามีคนชวนไปค่ะ ไม่ได้บอกว่าไปไหนแต่จะมาในรูปแบบคนรู้จักตลอดเลยแต่เหมือนในฝันจะจับได้ว่าไม่ใช่คนรู้จักจริงๆเค้าชอบมาพูดประมาณว่า “ไป ไปกัน ไปเถอะเร็วๆ” ที่จำได้คือ ครั้งหนึ่งที่หอตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยค่ะรอบนั้นฝันวนอยู่หลายรอบมาก เค้ามาเคาะประตูแล้วเราดันตอบว่าเข้ามาสิ พอเค้าเข้ามาก็ชวนหนูไปเลยค่ะ แล้วก็ฝันวนอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆ จนเพื่อนกลับมาจริงๆถึงตื่นได้ เพราะปกติหลังๆเวลาหนูฝันแล้วกลัวมาๆหนูจะปลุกตัวเองให้ตื่นได้ค่ะแต่เวลามีคนมาชวนไป จะปลุกตัวเองออกมาจากฝันไม่ได้ตลอดเลยค่ะ แล้วก็หนูจะมาทำงานเช้าเวลามาจะมาหลับต่อที่ทำงานค่ะ หนูฝันว่ามีคนมาชวนให้ไปหลายรอบแล้วเลยสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหนูจะเครียดมากทุกครั้งที่ฝันแบบนี้เพราะกลัวว่าวันนึงตัวหนูเองจะตามเค้าไป
  4. ตอนเรียนหนูเป็นเชียร์หลีดเดอร์มหาลัย ตอนนั้นหนูฝันว่าหนูต้องไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งค่ะ เพื่อจะไปถ่ายทำเรื่องราวเหมือนหนังสั้นก่อนทำการแสดงค่ะ แล้วตอนที่หนูไปที่โรงพยาบาลหนูเห็นว่ามีผีเยอะมากๆอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเหมือนเค้ารอพวกหนูเข้าไปอยู่ๆ ก็มีผู้ชายแต่งตัวเหมือนเด็กอาชีวะเดินมาบอกว่า “ไป พี่ของร้องให้หนูไป ที่นี่มันไม่ได้ ถ้าหนูเข้าไปแล้วหนูจะไม่ได้ออกมาอีก กลับไป พี่ช่วยหนูได้แค่นี้เชื่อฟังพี่นะแต่ในฝันตอนนั้นหนูบอกว่าไม่ได้จริงๆค่ะหนูต้องทำหน้าที่ของหนูต่อ แล้วเหมือนเค้าก็ขยั้นขยอให้หนูไป สุดท้ายในฝันหนูก็เดินออกมาอีกที่หนึ่ง แต่หนูเหมือนได้ยินเสียงเค้าเบาๆตามมาว่าพี่ขอร้องกลับไป พี่เค้าไปในนั้นไม่ได้ พี่ช่วยหนูไม่ได้ ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ค่ะว่าเค้าเป็นใคร แล้วพอไปที่ใหม่เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆเก่าๆ หน้าบ้านเป็นเหมือนศาลที่มีรู้ปั้นนางรำ กุมารอะไรไม่รู้ค่ะเต็มไปหมด พอเดินเข้าไปก็มีรูปที่คุณยายที่เสียแล้วตั้งอยู่หน้าที่นอน ในฝันหนูต้องแสดงเป็นคุณยายที่เสียแล้วค่ะทุกคนก็ให้หนูนอนแล้วเค้าก็เริ่มแสดงร้องไห้ไป ในฝันหนูหลับค่ะ ตื่นมาอีกทีไม่เจอใครแล้วเลยรีบวิ่งออกมากลัวมาก แต่พอจะลงจากบ้านหนูเห็นคุณยายในรูปค่ะ เค้าเดินเข้ามาใกล้หนูเรื่อยๆ ตอนนั้นยิ่งสวดมนต์เหมือนเค้ายิ่งโกรธค่ะ ความรู้สึกเหมือนเค้าต้องการให้หนูตาย หนูกลัวจนร้องเรียกหาพ่อ ในฝันพ่อหนูเค้าเหมือนตะโกนเรียกหนูกับอา มากัน 2 คนค่ะ แล้วบอกให้หนูตามแมว 3 ตัวออกมา แมวขนยาว3ตัว หนูจำสีได้ด้วยค่ะ พอหนูหันหน้าออกจากยายมามองแมวได้หนูก็เหมือนวาปออกมาหาพ่ออีกที่เลยค่ะ  
  5. หนูฝันถึงงูค่ะอาจารย์ ฝันนี้ยังจำได้ชัดเจนตั้งแต่ตอนอายุไม่ถึง10ขวบเห็นจะได้ค่ะ คือฝันเห็นงูตัวใหญ่มากมากจะโอบรอบตัวไม่ได้ เค้ามารัดหนูค่ะ แต่ไม่ได้ออกแรงนะคะเหมือนพันเฉยๆ เกล็ดเค้าเงามาสีดำสนิท ตาเค้าเป็นสีแดงทับทิมสว่างมากค่ะ จำได้ว่าหนูกลัวมา เราจ้องหน้ากับซักพักนึงหนูก็ตื่นค่ะ แต่ในฝันตอนนั้นมีงูยักษ์สีขาวอีกตัวด้วยค่ะ แต่เค้าแค่ดูเฉยๆไม่ได้เข้ามาใกล้ ที่ที่โดนรัดเป็นเหมือนที่ไหนซักที่ที่มีน้ำใหญ่กว้างแต่หนูอยู่เหมือนบนสะพานค่ะ แล้วตอนนั้นท้องฟ้าก็เป็นสีแดงจัดเลย ตอนเด็กร้องไห้กลัวตายอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ แต่พอเมื่อคืนได้ฝันถึงงูที่มีลักษณะคล้ายกันอีกรอบแต่ตัวเล็กว่าเยอะค่ะ เท่างูเหลือมไซต์ใหญ่เฉยๆไม่ได้ใหญ่จนโอบไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆค่ะในฝันหนูรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกับเค้ามากแล้วก็เรียกให้เพื่อนมาดูแล้วเพื่อนก็พูดว่านี่ไม่ใช่งูแล้วแต่เป็นพญานาคเด็กหรือแปลงกายให้ตัวเล็กมารึเปล่าเหมือนบนหัวจะมีเหมือนหงอน เพื่อนคนนั้นบอกว่าเค้าเคยฝันเห็นพญานาคเป็นประมาณแบบนี้แหละในฝันนะคะ แล้วเหมือนหนูหับงูจ้องหน้ากันซักพักเหมือนเค้าจะพูดในหัวหนูว่า ทำดีแล้วทำต่อไป ในส่วนนี้หนูเข้าใจว่าเพราะหนูเพิ่งกลับมาจากไปปฏิบัติธรรมมาค่ะ แต่พอหนูจะเข้าไปจับเค้าเค้าก็ถอยค่ะบอกว่าจับไม่ได้ แล้วก็หายไปค่ะ แต่มันบังเอิญตรงที่ เพื่อนในฝันหนูที่บอกว่าไม่ใช่งูแต่เป็นพญานาคก็ฝันเห็นงูเมื่อคืนเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วก็มีหนูอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยค่ะ
  6. หนูฝันถึงพระพิฆเนศ 2 ครั้งค่ะ ครั้งแรกมีคนเอามาให้ 2 องค์ แต่ครั้งนี้ฝันว่ามีคนยืมพระพิฆเนศไปแล้วทำหายค่ะ หนูอยากทราบว่ามีความหมายอะไรแอบแฝงหรือไม่คะ
  7. เหตุการณ์สุดท้าย เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว หนูฝันว่าหนูได้จะคนผู้นึงแต่ในฝันเหมือนรับรู้ได้ว่าไม่ใช่คน หนูเห็นกายเค้าไม่ถนัดเพราะเหมือนตัวเค้าจะมีแสงมากๆสว่างออกมาจากตัวมากจนมองแทบไม่เห็นว่ากายเนื้อของท่านผู้นั้นเป็นอย่างไร หนูรู้สึกได้ว่าเค้าเหมือนจะดูจากถ้าทางแต่เวลาพูดแล้วดูใจดีโอบอ้อมอารีค่ะ ท่านนั่งอยู่ด้านหน้าหนูค่ะ แล้วหนูก็เห็นพี่ที่เสียชีวิตไปแล้วของหนูจากการที่คุณแม่แท้งตอนท้องอ่อนๆมานั่งอยู่ด้วยค่ะ แล้วท่านก็พูดว่า เมื่อถึงเวลาที่พร้อม ครอบครัวของหนูสายหนูมีมากพอที่จะทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข พี่ของหนูจะกลับมาเกิดเป็นลูกของหนูค่ะ ตอนนั้นในฝันหนูสติแตกมากเลยค่ะเพราะตอนนี้ยังอยากทำงานกลัวว่าตัวเองจะท้องจากการโดนข่มขืนค่ะ แต่ท่านก็ยิ้มๆแล้วท่านก็เหมือนพูดว่า เค้าจะมาในเวลาที่พร้อมและเราเจอคนที่ดีค่ะ แล้วหนูก็ตื่น


    รบกวนขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ  


# 6
By หมอยา
On 2018-09-05 19:47:52

 

-----Original Message-----
From: Kanisorn seangrawee [mailto:pee80000@gmail.com]
Sent: Tuesday, September 4, 2018 5:20 PM
To: webmaster
Subject: ความฝัน 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

เมื่อวันก่อนผมได้ฝันว่า ผมนอนอยู่ที่บ้าน ตื่นขึ้นมาเจองูเหลือมกับงูตัวเล็ก นอนอยุ่ข้างผม แต่ไม่ได้ทำร้ายผม ที่ผมจำได้มีแค่นี้ครับ ผมเพิ่งมานึกออกตอนที่ผมเจองูตอนเช้าของอีกวันครับ คือมีงูตัดหน้าตอนผมกำลังเดิน เกือบเหยียบให้แล้ว แต่เพื่อนดึงไว้ ถ้าไม่มีเพื่อนไม่รู้ผมว่างูที่เจ็บ ผมก็เลยจำความฝันได้ครับ เลยคิดว่าเป็นลางบอกเหตุ แต่ในฝันยังมีงูเหลือมอีกตัว ก็เลยยังคิดอยู่ทุกวันนี้ครับ

อยากให้อาจารย์หมอยาดูให้หน่อยครับ

นายคณิศร แสงระวี ขอบคุณมากครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ อาจารย์ อนุโมทนาครับ นิมิตของท่านช่วงนี้เป็นลางบอกเหตุการณ์ได้ครับ ทำนายว่าคนข้างกาย  มิตรสหายมีความไม่จริงใจแต่ท่านยังมีเพื่อนที่ดีหลงเหลืออยู่บ้างครับ ถ้าเป็นความรักท่านจะพบกับความหลอกลวงได้ครับ ถ้าจะทำการใหญ่ที่ผิดไปจากชีวิตประจำวันท่านว่าให้รอไปก่อนครับ


# 5
By หมอยา
On 2018-08-22 05:09:57

 

From: อัญชิสา อักษราพัชร [mailto:anchisa.auksaraphatchara@gmail.com] 
Sent: Wednesday, August 22, 2018 12:26 AM
To: webmaster@ongtep.com
Subject: อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยค่ะ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ
หนูขอเล่าเรื่องความฝันเมื่อครั้ง3-4ปีที่แล้วค่ะ
พอดีมีเพื่อนแนะนำค่ะ

ความฝันของหนูคือ มีผู้หญิงแขกคนนึงมาหาแล้วบอกหนูว่าจะพาไปที่แห่งนึ่งมีคนอยากพบ ห้ามบอกใครนะ สักพักหญิงผู้นั้นก็ท่องภาษาบาลี จากนั้นทุ่งหญ้ากว้างก็กลายเป็นเมืองๆนึงขึ้นมา หญิงแขกเลยเรียกหนูให้เข้ามาสิ หนูได้เห็นข้าบริวารล้วนเป็นหญิงซะส่วนมาก และได้เห็นหญิงแขกงามผู้นึ่งเดินมาน่าจะเป็นเจ้านาย เพราะมีบริวารที่เดินตามนั่งคุกเข่าเวลาเขาหยุดเดิน หญิงงามผู้นั้นยืนมองหนูด้วยสีหน้าเฉยๆ ไม่ยิ้ม จากนั้นหญิงแขกก็บอกให้หนูเข้าไปในห้องหนึ่ง บอกว่ามีคนมารอพบหนูอยู่ พอเข้าไป หนูได้พบชายผู้นึงยืนหันหลังอยู่ ชายผู้นั้นใส่ชุดขาวผมยาวหยิกเลยบ่านิดเดียวและมีคล้ายจุกบนหัวใส่ประคำ เขาบอกว่ามาแล้วหรอหนูถามท่านเป็นใครใยอยากพบหนู เขาตอบว่าเขารู้จักหนูมาตั้งนานแล้ว เมื่อก่อนหนูเคยเป็นบริวารที่เขารัก ตอนนี้เขาจะมารับหนูกลับไปอยู่ในที่ๆไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องทรมาน ไม่ต้องทุกข์ จะอิ่มทิพย์ แล้วเขาก็เข้ามากอดหนู แต่หนูเลยบอกหนูไม่ไป หนูอยากอยู่กับลูกสาว อยากดูแลลูกไม่ไปไหนเด็ดขาด แล้วเขาก็บอกว่าให้คิดดูอีกที หนูบอกคิดดีแล้ว ชายผู้นั้นจึงแบมือออกมา ในมือเขามีเหมือนเม็ดจี้พลอดสีแดงวาว แล้วเขาก็บอกว่าที่จิงเขาไม่จำเป็นต้องถามหนูก็ได้ถ้าเขาบีบ (กล่องดวงใจ)แตก ชื่อที่เขาเรียก แต่เขาจะไม่บังคับอยากให้หนูไปโดยสมัครใจ เขาบอกว่าเขาจะกลับมาหาหนูอีกครั้งเมื่อใดที่หนูเปลี่ยนใจ จากนั้นเขาก็ยิ้มและคืนจี้มาให้หนู ทุกอย่างก็หายวับไปกับตา หนูจึงสะดุ้งตืนขึ้นมา 
และเช้ามาหนูก็ซื้อหวยก็ถูก ล่าง บน แต่ซื้อน้อยค่ะ50฿ 

อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยค่ะ ว่าความฝันคืออะไร แล้วหนูมีเทพมั้ย
อัญชิสา อักษราพัชร 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมททนาครับ ความฝันเป็นเรื่องแปลกมีคนจำนวนมากพยายามศึกษาค้นคว้าว่าเป็นจริงอย่างไร ในความฝันว่าไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง มักสื่อถึงการได้ก้าวข้ามไปยังภพหรือถิ่นกำเนิดของตัวเองที่ผ่านมา การได้พบบุคคลมักมาในลักษณะต่างกัน โดยรวมมักเรียกว่าผู้นำทาง การได้สื่อสารบ่งบอกถึงการแสดงเจตจำนงของการนำทางว่า ลูกมีพันธสัญญาและมีข้อเสนอเป็นเงื่อนไข การแสดงเงื่อนไขว่าสิ่งแลกเเปลี่ยนเป็นของมีค่าเช่น พลอย ในกรณีนี้หากได้ ทำการรับภาระสัญญา ทำนายฝันมักเป็นลางบอกเหตุถึงการมีคู่ครองของผู้รับสัญญามักมีปัญหา การไม่รับสัญญาในฝันได้ถือว่า อนาคตของตัวลูกเองจะขอเป็นผู้กำหนดเองให้เป็นไปตามชะตาลิขิตโดยตรง ดวงนี้เป็นคนมีองค์เทพครับ ส่วนมากเดินสายเทพหรือรับขันต์เป็นดวงครูครับ บางคนเป็นคนเห็นผีมักพยายามหลอกตัวเองว่าไม่จริงครับ เป็นชะตาต้องอาถรรพ์จึงไปควรดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ จึงเป็นสิริมงคลแก่ตัว


# 4
By หมอยา
On 2018-08-03 13:11:55

 

 

From: อุมาพร เอี่ยมสะอาด [mailto:umapon2424@gmail.com]
Sent: Friday, August 3, 2018 6:44 AM
To: อาจารย์หมอยา องค์เทพดอทคอม
Subject: รบกวนอาจารย์หมอยา

สวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ ????

หนูรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยเมตตาหนูหน่อยค่ะ หนูมีความรู้สึกเป็นกังวลมากค่ะ

พอดีเมื่อคืนหนูฝันใกล้สว่างค่ะ ว่าหิ้งที่หนูบูชาพระแม่ทุรคา พระแม่อุมา พระศิวะ พระแม่กาลี พระพิฆเณศ และองค์อื่นๆ องค์ท่านหายไปหมดเลยค่ะ พอถามแฟนๆบอกว่าย้ายท่านไปอยู่บนหิ้งพระ ในฝันหนูเลยบอกว่า ห้ามจัด ห้ามย้ายองค์เทพไปไหนไง ช่วงเข้าพรรษานี้ 3 เดือน แล้วย้ายไปทำไม ว่าหนูโกรธมากค่ะ ที่ย้ายองค์ท่านไป (ทั้งที่ความจริงแล้วในห้องหนูแบ่งแยกการบูชาหิ้งพระ กับหิ้งเทพอยู่แล้ว แต่อยู่ในห้องเดียวกันน่ะคะ) ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาว่าหนูฝันแบบนี้จะเป็นอะไรมั้ยคะ หนูเป็นกังวลมาก ดีหรือไม่ดี ต้องแก้ไขอะไรยังไงมั้ยคะ โปรดให้คำชี้แนะหนูด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ ฝันของท่านการย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่เป็นสิ่งที่ดี การได้ย้ายหิ้งมารวมกันนั้นหมายถึงศรัทธาของท่านควรหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกครับ ความรู้สึกโกรธแสดงว่าธรรมที่ท่านปฏิบัติยังไม่เข้าใจถึงสิ่งนั้นๆครับ  คนเราให้ความสำคัญเรื่องการเข้าพรรษา บางท่านงดเหล้าได้ แต่พอเลยพรรษากลับมากินหัวราน้ำ ธรรมนั้นได้ประโยนช์อันใด 

 

 


# 3
By หมอยา
On 2018-05-24 07:08:43

From: pornpen insaard [mailto:bow08114@gmail.com] 
Sent: Tuesday, March 13, 2018 3:07 PM
To: webmaster@ongtep.com
Subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

  หนูชื่อ น.ส. รมิดา อินสอาด ค่ะ ชื่อเก่า พรเพ็ญ อินสอาด ค่ะเรียนถามคำถามกับท่านอาจาร์หน่อยนะคะ

  1. หนูฝันซ้อนฝันว่าโดนผีอำบ่อยจะเเก้ได้ทางใดบางค่ะ

 2. ทุกครั้งที่หนูสวดมนต์ขนหัวเเละขนมือหนูจะลุกมากและลามไปถึงหนักบา

  ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ที่โปรดเมตตาตอบคำถามหนู 

ตอบ อาจารย์วิเคราะห์ดวงลูกแล้ว เป็นที่มีเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีติดตามมาครับ

 

 


# 2
By หมอยา
On 2018-05-23 15:15:07

 

From: Chanita Ayuthip [mailto:chanita.n@hotmail.com]
Sent: Thursday, May 17, 2018 7:46 PM
To: webmaster@ongtep.com
Subject: ตรวจสอบองค์เทพและขอคำแนะนำ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ 

หนูชื่อ นางสาวชณิตา (ชื่อเดิม ศรีประภา) อยู่ทิพย์

หนูต้องการคำแนะนำจากอาจารย์  โดยจะเล่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

1.ตั้งแต่เด็ก อายุประมาณ 10 กว่า ขวบ หนูมีความฝันทีแม่นยำ จำได้แม่นยำ ครั้งแรก คือ ฝันเห็น คนแก่ เกล้าผม นุ่งขาว มาชวนไปเที่ยวบ้าน และบอกว่า บ้านตา มีมดแมลงขึ้น หลังคารั่ว ให้ช่วยดูแลให้ตาด้วย พอเช้ามา หนูไปบอกแม่ แม่รีบไปดูที่ศาลตายาย และพบว่า น้ำท่วมเสา มีมดขึ้น และหลังคาเสียหาย หลังจากนั้นมา มักจะมีความฝันแบบนี้ 

2.เมือตอนอายุประมาณ 27 ปี หนูฝันได้ยินเสียงคนแก่ มาบอกว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ให้หมั่นปฎิบัติ และในช่วงเดือนเกิด เมษายน ให้ระวังตนเอง และหมั่นไปสวดมนตร์ ภาวนา ตั้งแต่นั้นมา ในเดือนเกิดของทุกปี หนูเเกือบจะมีอุบัติเหตุ แต่แคล้วคลาดทุกปี เป็นมาเรื่อย จนถึงอายุ 42 ปี 

3.พอตอนอายุ 42 ปี เสียงคนแก่ ก็มาบอกอีกว่า ต่ออายุได้ถึงแค่ อายุขัย แม่หนูเท่านั้น แม่เสีย 48 ปี หนูต้องเร่งปฎิบัติ เพื่อ ช่วยเหลือคนและอาจมีเวลาในการปฏิบัติ เพื่อช่วยคนด้านรักษา ช่วยให้คนปฏิบัตื รู้จักกรรมดี กรรมชั่ว 

4.ช่วงหลังมา พอนั่งสมาธิ น้ำตาจะไหล และบางครั่งเหมือนไป ดำน้ำ ไปเทียวตามที่ต่างๆ ไปเห็นทุกขเวนาต่างๆ เห็นพระสายกรรมฐาน หนูเข้าวัดตั้งแต่เด็ก และช่วงหลายปีมา มีคนเห็นคนแก่นั่งสมาธิ ข้างๆ แต่เป็นเงาๆ 

ขอคำแนะนำอาจารย์หมอยา ด้วยนะคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นางสาวชณิตา อยู่ทิพย์

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ตรวจดวงชะตาท่านแล้ว เป็นผู้มีนิมิตรชัดเจนมากกว่าปกติทั่วๆไปครับ ส่วนเรื่องอายุขัยสำหรับตัวท่านยังได้อีกนานครับ การเร่งปฏิบัติ ไม่ทราบว่าทำไมถึงต้องเร่ง เพื่ออะไร การนับถือปฏิบัติควรมาจากใจของท่านมีศรัทธามากกว่าครับ เป็นผู้มีพรสวรรค์ หากเกิดในตระกลูชาวนา หากไร้ครู ผู้สอนสั่ง อนาคตคงเป็นได้แค่ชาวนาครับ สืบไปเบื้องหน้าท่านจะพบครูดี หากท่านรู้จักแยกแยะจะนำพามาซึ่งความสุขความเจริญ มีบางคนอ้างธรรมว่าตัวเองดีเลิศ มาหาอาจารย์หมอยาด้วยท่าทียะโสโอหังว่าตัวค่านี้แน่ บรรลุอายุพึ่งสามสิบต้นๆ อาจารย์บอกว่าสมัยอาจารย์ อายุสามสิบ ตัวเจ้าที่มายังไม่ได้ปฏิสนธิในครรภ์มารดาเลย  มาหาครูอาจารย์ ยะโสโอหังเต็มไปด้วย โมหะ จะมีธรรมอันใดมาแสดง สอนตัวเองยังไม่สามารถเลยครับ จบข่าว

.........................................................................................................

 

From: Chanita Ayuthip [mailto:chanita.n@hotmail.com]
Sent: Friday, May 18, 2018 2:08 PM
To: webmaster@ongtep.com
Subject: ตรวจสอบองค์เทพ 

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

หนูชื่อ นางสาวชณิตา (ชื่อเดิม ศรีประภา) อยู่ทิพย์

 

๑. หนูเคยส่ง อีเมล์ สอบถามเกี่ยวกับ ความฝัน เมือวันที่ 17 พค. และ อาจารย์ได้ตอบกลับพร้อมให้คำแนะนำ หนูเรื่องความฝันแล้ว

 

๒. หนูขอเรียน สอบถามและขอคำแนะนำอาจารย์อีกครั้งคะ ช่วงหลังที่หนูสวดมนตร์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม หนูเห็นภาพ ปู่ฤาษีตาไฟ และเหมือนจะได้ยินส่งที่ท่านบอกชัดเจนขึ้น หนูมีความศรัทธาในองค์ปู่ แต่หนูขาดผู้ชี้แนะ ในการปฏิบัติ ว่าควรต้องทำอย่างไร

๓. อย่างที่อาจารย์บอกหนู ว่า ขาดครูดี เมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา มีคนพาหนูไปไหว้ครู ท่านเป็นพระและมีตำหนัก ซึ่งปกติหนูจะไม่ไปตามตำหนัก แต่เพราะความต้องการมีผู้ชี้แนะแนวทาง จึงไปไหว้ครู  แต่ช่วงหลังมา ท่านเริ่มมีทีท่าทางชู้สาวและเรื่องศีล5  ส่วนเรื่องอื่น หนูไม่ขอกล่าวถึงท่านไปในทางที่ไม่ดี

 

๔. คำถามของหนู คือ หนูสัมผัส องค์ปู่ฤาษีตาไฟและทราบความต้องการของท่าน หนู ควรทำอย่างไรต่อไปคะอาจารย์

 

๕. แล้วที่หนูไปไหว้ครู ครอบครูมา แต่ถ้าผู้ให้ไม่มีศีล หนูควรทำอย่างไรคะ

 

หนูขอขอบคุณในความใจดี และการให้ข้อมูลของอาจารย์มากนะคะ

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

นางสาวชณิตา อยู่ทิพย์

 


# 1
By หมอยา
On 2018-04-23 17:03:06

 

-----Original Message-----
From: cawaii ueteres [mailto:cawaii_ueteres@icloud.com]
Sent: Monday, April 23, 2018 4:13 PM
To: ongtep
Subject: ความฝัน

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันฝันว่าผีตามมาหลอกจนหนูร้องเรียกพ่อแก่แล้วหนูกับผู้ชายอีก2คนก็หัวเราะพร้อมกัน ในความฝันหนูไม่กลัวผีอีกแล้วเพราะพ่อแก่มาช่วย หนูถามว่าจะต้องหาเหรียญมาบูชามั้ยในฝันพ่อแก่บอกว่าไม่ต้องหรอกยังงัยก็มาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะเผลอเช็ดนั้นเช็ดนี้ซะเสียเปล่า หนูอยากทราบว่าท่านมาจริงหรือไม่ค่ะ หนูชื่อ นางสาวพิกุล ตันสกุล ค่ะ

       ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ส่งจาก iPhone ของฉัน


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool