เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ตรวจองค์เทพ
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* กิจกรรม ๒๕๕๘
* หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
* กิจกรรม๒๕๕๗
* วันครู
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
* การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
* กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
* อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
* แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
* พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
* รวมกิจกรรมปี2556ครับ
* ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
* ลอยกระทงเชียงใหม่
* การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
* ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
* ร่างทรง
* เจ้าตำหนัก
* ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
* สักยันต์กับดวงชะตา
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
* ขันธ์ครูใหญ่
* แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
* สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๒
* ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
รวมบทความ
  * หมอยาไปเที่ยวแม่กลอง
  * ลอยกระทงเชียงใหม่
  * ตำหนักบรมครูปู่ฤาษี(คุณภคจิรา ลพบุรี)
  * ขันธ์ ๕ การจุดธูป และองค์นำ องค์ที่เหมาะกับตัวท่าน
  * ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
  * พรปีใหม่
  * ตรวจองค์เทพ54
  * บายศรี
  * การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
  * อาจารย์หมอยาไปวัดแคและวัดสารภี
  * เจ้าตำหนัก
  * เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
  * กิจกรรมวันหยุดที่อยุธยากับอาจารย์หมอยาครับ
  * ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์
  * ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่ 16 พฤษาคม 2554
  * ไปนครปฐมครับ
  * กระถางธูป ongtep.com 2015
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * มงคล ๘ ประการ
  * อาจารย์หมอยาและคณะศิษย์ไปแม่กลองครับ
  * งานไหว้ครูตำหนักพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ 2553
  * พระอิศวรหรือพระศิวะ
  * พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  * ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
  * วัดสมานรัตนาราม
  * อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ครับ
  * ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
  * บรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์
  * วัดพญังเชิง
  * กิจกรรม ๒๕๕๘
  * ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
  * ตลาดนครเนื่องเขต
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๒
  * ตลาดสามชุก
  * กิจกรรมช่วงสงกรานต์กับครูหมอยา
  * ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครบรอบวันเกิดครูหมอยา
  * ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
  * ครูหมอยาไปงานหล่อองค์พระยาครุฑที่วัดประยงค์กิตติวนาราม
  * วัดตะโก
  * ไปอยุธยาสุพรรณบุรี
  * กิจกรรมอาทิตย์ที่9/10/56ครับ
  * สุดยอดประคำ
  * พระนารายณ์หรือพระวิษณุ
  * เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพญันเชิง
  * ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
  * รวมกิจกรรมปี2556ครับ
  * ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
  * ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
  * กิจกรรมวันหยุดครูหมอยา
  * บูชา ๑๒ ราศีและพระคาถาต่างๆที่น่าสนใจ
  ดูบทความทั้งหมด...
Website counter

Page Ranking Tool

หน้าแรก | บทความทั้งหมด | ดูดวงกับหมอยา | ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗ |
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔ | นานาสาระกับครูหมอยา | ตรวจองค์เทพ | อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖ |
อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗ | ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ | วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ | ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ |
Copyright © 2008- 2015 ongtep.com. All Rights Reserved. Created by Sirivimol T.