บายศรี

บายศรี มาจากลัทธิพราหมณ์
บาย มีความหมายว่าจับต้องได้
ศรี หมายถึง ความมีสิริมงคล เมื่อนำมารวมกัน
น่าจะแปลได้ว่า ความมีสิริมงคลที่สัมผัสได้ครับ
มักจะเรียกขานกันเป็นองค์ มีหลายประเภทด้วยกัน
ส่วนประกอบของบายศรี ส่วนที่เป็นกรวย จะมี
ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนที่ประกอบ
ด้วย ใบชัยพฤก์หรือในคูณ จะมายถึงไปในทาง
อายุมั่นขวัญยืน ดอกดาวเรือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ดอกรัก หมายถึงความรักที่ยั่งยืน การทำ
มักนิยมใบตองที่ทำจากกล้วยตานี แบ่งลักษณะ
รูปร่างตาม การใช้งานในพิธีต่างๆ


บายศรีปากชามครับ


บายศรีปากชาม ใช้ในการสักการะบูชา เทพยดา ครูอาจารย์ ในทุกๆพิธีกรรมจะขาดบายศรีปากชามไม่ได้ครับ บายศรีเทพ ใช้เพื่อสักการะบูชาเทพยดา


บายศรีพรหม ใช้เพื่อพิธีกรรมบวงสรวงพระพรหมในการตั้งศาล หรือบวงสรวงในวันไหว้ครู
บายศรีหลัก มีจำนวน ๕, ๗, ๙ ชั้นตามความต้องการ เพื่อความมั่นคง เป็นปึกแผ่นครับ

บายศรีตอ ใช้ในการขอขมาต่อเทพยดา ครูอาจารย์พื้นล่าง บายศรีบังลังก์ (บรมครู ศิว นารายณ์ พญาครุฑ ธรรมจักร จุฬามณี) ผลเพื่อความมั่งคงและสมบูรณ์

 

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เหล่าเทพเทวาแลปู่ฤาษี
   นารอด ปู่ฤาษีพ่อแก่ทั้งหลาย ให้อำนวยอวยพรให้ทุก  
   ท่านมีแต่ความสุข.. ให้ผู้ที่มีองค์เทพเจริญในองค์เทพ
   องค์ญาณ ให้ทุกๆท่านเจริญด้วย อายุ วรรณ สุข พละ
   มีกินมีใช้ มั่งมีเงินทอง แลอาชีพการงานเจริญยิ่งๆขึ้น  
   ไป ตลอดกาลนานเทอญฯ...สาธุการ  หมอยา


เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ
  * ตรวจองค์เทพ
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
* กิจกรรม ๒๕๕๘
* ลอยกระทงเชียงใหม่
* สักยันต์กับดวงชะตา
* วันครู
* ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
* กิจกรรม๒๕๕๗
* ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
* ขันธ์ครูใหญ่
* พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
* แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
* ร่างทรง
* อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
* แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
* สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๒
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
* การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
* การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
* ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
* หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
* เจ้าตำหนัก
* รวมกิจกรรมปี2556ครับ
* ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
* กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
รวมบทความ
  * ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๒
  * หมอยาทำบุญปีใหม่วัดสุทัศน์,วัดภูเขาทอง
  * ครูหนังตะลุงของท่านธีรพลครับ
  * ประกอบพิธียกพานครูและขันธ์ครูโดย(แฮ็ค เด็กมหานคร)
  * ไหว้ครูวัดม่วง ๒๙ มีนาคม ๕๒ (บทที่ ๓ )
  * สุดยอดประคำ
  * หมอยาไปวัดสุวรรณประสิทธิ์๒
  * ศรัทธาจากท่านฐณะวัฒน์+ภักตร์พิมล ศรีสุริยะโชติ
  * ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
  * หมอยาไปวัดช่องลมครับ
  * งานไหว้ครูหลวงพ่อประเสริฐ วัดกองเงิน
  * บทสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรม
  * บายศรี
  * ครูหมอยาไปวัดประยงค์กิตติวนาราม
  * วันครู
  * เจ้าตำหนัก
  * ลายมือ
  * พุทธาภิเษกวัดคลองมะเดื่อ
  * บูชา ๑๒ ราศีและพระคาถาต่างๆที่น่าสนใจ
  * รับขันธ์ครูกับอาจารย์หมอยา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2554
  * หมอยาไปไหว้พระพุทธบาทสระบุรี
  * งานไหว้ครูตำหนักพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ 2553
  * พระแม่อุมาเทวี (พระแม่กาลี)
  * ไหว้ครูคุณsurakiat2553
  * ภาพงานไหว้ครูโดยคุณ กฤตกนก บุญค้ำจุน
  * หลานชะพลูไปเที่ยวนครปฐมกับตาหมอยาครับ
  * บายศรี
  * กิจกรรมวันเสาร์ที่๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
  * วัดสมาน,วัดพญังเชิงครับ
  * ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
  * ท้าวมหาพรหม
  * ตำนานพระฤาษี
  * เพชรพระยานาค
  * ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
  * ทิพยสถานนาม..สุขาวดี ๒
  * ลายสักยันต์ อ.ทองแท่ง แห่งจังหวัดชัยภูมิ
  * หมอยาไปเที่ยวแม่กลอง
  * ครูหมอยาไปวัดพระลอยครับ
  * ชมบารมีสหายสายเทพ และบ้านคนปั้นเศียร
  * อาจารย์หมอยาไปวัดบางจากวันที่ ๑ พฤษาคม๕๓
  * พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
  * อาจารย์หมอยาไปวัดสมานรัตนา
  * เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
  * อาจารย์หมอยาไปเที่ยววัดไทรครับ
  * สักยันต์อะไร จึงจะเหมาะสมกับดวงชะตา ๑
  * คุณnidnoi ..ถวายพระประธานและผ้าป่าครับ
  * งานแต่งงานแบบไทยอิสานครับ
  * เดจาวู
  * หมอยาไปทำบุญวันเกิดพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม)
  ดูบทความทั้งหมด...
Website counter

Page Ranking Tool

หน้าแรก | บทความทั้งหมด | ดูดวงกับหมอยา | อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖ | อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘ |
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔ | ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ | วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ |
ตรวจองค์เทพ | นานาสาระกับครูหมอยา | ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ |
Copyright © 2008- 2015 ongtep.com. All Rights Reserved. Created by Sirivimol T.