บายศรี

บายศรี มาจากลัทธิพราหมณ์
บาย มีความหมายว่าจับต้องได้
ศรี หมายถึง ความมีสิริมงคล เมื่อนำมารวมกัน
น่าจะแปลได้ว่า ความมีสิริมงคลที่สัมผัสได้ครับ
มักจะเรียกขานกันเป็นองค์ มีหลายประเภทด้วยกัน
ส่วนประกอบของบายศรี ส่วนที่เป็นกรวย จะมี
ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนที่ประกอบ
ด้วย ใบชัยพฤก์หรือในคูณ จะมายถึงไปในทาง
อายุมั่นขวัญยืน ดอกดาวเรือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ดอกรัก หมายถึงความรักที่ยั่งยืน การทำ
มักนิยมใบตองที่ทำจากกล้วยตานี แบ่งลักษณะ
รูปร่างตาม การใช้งานในพิธีต่างๆ


บายศรีปากชามครับ


บายศรีปากชาม ใช้ในการสักการะบูชา เทพยดา ครูอาจารย์ ในทุกๆพิธีกรรมจะขาดบายศรีปากชามไม่ได้ครับ บายศรีเทพ ใช้เพื่อสักการะบูชาเทพยดา


บายศรีพรหม ใช้เพื่อพิธีกรรมบวงสรวงพระพรหมในการตั้งศาล หรือบวงสรวงในวันไหว้ครู
บายศรีหลัก มีจำนวน ๕, ๗, ๙ ชั้นตามความต้องการ เพื่อความมั่นคง เป็นปึกแผ่นครับ

บายศรีตอ ใช้ในการขอขมาต่อเทพยดา ครูอาจารย์พื้นล่าง บายศรีบังลังก์ (บรมครู ศิว นารายณ์ พญาครุฑ ธรรมจักร จุฬามณี) ผลเพื่อความมั่งคงและสมบูรณ์

 

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เหล่าเทพเทวาแลปู่ฤาษี
   นารอด ปู่ฤาษีพ่อแก่ทั้งหลาย ให้อำนวยอวยพรให้ทุก  
   ท่านมีแต่ความสุข.. ให้ผู้ที่มีองค์เทพเจริญในองค์เทพ
   องค์ญาณ ให้ทุกๆท่านเจริญด้วย อายุ วรรณ สุข พละ
   มีกินมีใช้ มั่งมีเงินทอง แลอาชีพการงานเจริญยิ่งๆขึ้น  
   ไป ตลอดกาลนานเทอญฯ...สาธุการ  หมอยา


เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๗
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ตรวจองค์เทพ
  * แจ้งกำหนดวันสำหรับศิษย์อาจารย์หมอยาใช้ไหว้ครู
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
* แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
* กิจกรรม๒๕๕๗
* รวมกิจกรรมปี2556ครับ
* ร่างทรง
* อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
* เจ้าตำหนัก
* ขันธ์ครูใหญ่
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา อาทิตย์ที่ 28 เมษายน ๒๕๕๖
* หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
* สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
* ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
* กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
* แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
* ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
* การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
* ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
* การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
* ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๓ (๑)
รวมบทความ
  * ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๓ (๑)
  * รูปพ่อแก่ปู่ฤาษีครับ
  * ไหว้ครูวัดม่วง ๒๙ มีนาคม ๕๒
  * ครูหมอยาไปเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาครับ
  * ไต่ฮงกง
  * บทความจากท่าน นายธานินทร์ หงษา (มหาสารคาม)
  * หิ้งบูชาปู่ฤาษีและเทพของเพื่อนสมาชิกครับ
  * อนุโมทนาบุญ
  * วัดเกาะลอย พัทยาครับ
  * พระแม่อุมาเทวี (พระแม่กาลี)
  * หมอยารับมอบกุมารทองเทพรุ่นมหารวยจากอ.ทองแท่ง
  * หมอยาและคณะศิษย์ไปศาลนาจาครับ
  * หมอยาไปเที่ยวแม่กลอง
  * งานบุญบ้านยายเสริฐ
  * ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
  * ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
  * งานไหว้ครูเปิดตำหนักพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ โดย อาจารย์ สุพจณ์ จันสีมา
  * หมอยาทำบุญปีใหม่วัดสุทัศน์,วัดภูเขาทอง
  * ปางพระพุทธรูป ( ๑-๑๗ )
  * ปางพระพุทธรูป ( ๑๗- ๓๔ )
  * หมอยาไปศาลแม่งูพระราม๒ครับ
  * หมอยาไปขอพรพระพิฆเนศแปดริ้วครับ
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  * กิจกรรมวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  * ทิพยสถานนาม..สุขาวดี ๓
  * หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
  * บรมครูปู่ฤาษีนารอด
  * กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๕๕
  * แวะเยี่ยมตาแว่นและตำหนัก อาจารย์ของหมอยา
  * งานไหว้ครูตำหนักพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ 2553
  * พุทธาภิเษกท้าวเวสสุวัณโณมหาราช
  * กสิณ ๑๐
  * บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
  * งานประดับยศว่าที่ร้อยตรี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  * พระแม่ลักษมีเทพ
  * บายศรี
  * ตะกรุดมหาลาภ หลวงพ่อประเสริฐ โดยเวบองค์เทพดอทคอม
  * แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
  * ขันธ์ ๕ การจุดธูป และองค์นำ องค์ที่เหมาะกับตัวท่าน
  * หลานชะพลูไปเที่ยวนครปฐมกับตาหมอยาครับ
  * งานไหว้ครูวัดม่วง๑ (๒๕๕๓)
  * ร่างทรง
  * พระยูไล
  * ปางพระพุทธรูป ( ๓๕-๕๐ )
  * วัดถ้ำเสือ
  * ประกาศถึงศิษย์ที่รับขันธ์ลงทะเบียนทุกท่าน
  * หมอยาพาเที่ยววัดดอนหวาย
  * งานปั้นบรมครูปู่ชีวก(ครูหมอยา)โดยอ.สุพจน์และอ.แม่คลอง๗
  * หมอยาไปวัดสุวรรณประสิทธิ์๒
  * วัดตะโก
  ดูบทความทั้งหมด...
Website counter

Page Ranking Tool

หน้าแรก | บทความทั้งหมด | ดูดวงกับหมอยา | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕ |
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔ | อาบน้ำมนต์๒๕๕๗ | อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖ | ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ | ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา | นานาสาระกับครูหมอยา |
ตรวจองค์เทพ | แจ้งกำหนดวันสำหรับศิษย์อาจารย์หมอยาใช้ไหว้ครู | ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ |
Copyright © 2008- 2014 ongtep.com. All Rights Reserved. Created by Sirivimol T.