ข่าวสาร


โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นศิษย์ของหมอยา แลได้มีการไหว้ครูบูชาเทพ ที่หิ้งบูชาของตนเอง โดยตั้งปณิธานว่าจะบูชาครูทั้ง ๕เป็นสรณะอันได้แก่ ๑.ครูเทพเทวา ๒. ครูอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเติบใหญ่และบิดามารดา ๓.ครูอบรมสั่งสอน(อาจารย์หมอยา) ๔.ครูพักร ๕.ครูอักษร

บทความล่าสุด

ประกาศ
ประกาศ
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจ
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
ร่างทรง
ร่างทรง
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
ทะเบียนศิษย์
ทะเบียนศิษย์
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
พ่อแก่
พ่อแก่
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การกัวซา
การกัวซา
บายศรี
บายศรี
มงคล
มงคล ๘ ประการ
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
เพชรพระยานาค
เพชรพระยานาค
 
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
บายศรี
บายศรี
ประกาศ
ประกาศ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
ทะเบียนศิษย์
ทะเบียนศิษย์
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ความฝัน
ความฝัน
การรับขันธ์
การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
การกัวซา
การกัวซา
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
มงคล
มงคล ๘ ประการ
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจ
เรื่องการ
เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
การแก้กรรม
การแก้กรรม
ลักษณะการประทับทรง
ลักษณะการประทับทรง
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ร่างทรง
ร่างทรง
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
 

ความคิดเห็นล่าสุด

๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
ทะเบียนศิษย์
ทะเบียนศิษย์
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
พ่อแก่
พ่อแก่
ร่างทรง
ร่างทรง
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
 

ประกาศ


 

เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ตรวจองค์เทพ
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
* อาบน้ำมนต์
* สักยันต์กับดวงชะตา
* ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
* ดูดวงกับอาจารย์ครับ
* วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
* ไหว้ครู ๒๕๕๙
* อาถรรพ์ ( mystery)
* ตรวจองค์เทพ54
* ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
* ตรวจองค์เทพ53 (๒)
* ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
* ตรวจองค์เทพ53 (๑)
* ตรวจองค์เทพ๕๒
* เฟสปลอมแอบอ้าง
รวมบทความ
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
  * ไหว้ครู ๒๕๕๖
  * coffee garden @ อรัญประเทศ
  * หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
  * ตรวจองค์เทพ54
  * ประกาศ
  * ลักษณะการประทับทรง
  * พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
  * ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
  * บายศรี
  * เพชรพระยานาค
  * ไหว้ครู ๒๕๕๘
  * ๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
  * กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
  * พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
  * ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
  * วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
  * ทะเบียนศิษย์
  * ทรงพระเจริญ
  * ด้วยความอาลัยน้องtop
  * ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
  * กินและเที่ยวครับ
  * ไหว้ครู ๒๕๕๙
  * พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
  * บรมครูปู่ชีวก
  * บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
  * อาถรรพ์ ( mystery)
  * พ่อแก่
  * อาบน้ำมนต์
  * ร่างทรง
  * ไหว้ครู ๒๕๕๕
  * ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
  * เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
  * คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
  * ดูดวงกับอาจารย์ครับ
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
  * การสร้างบุญบารมี
  * การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
  * ไม้มงคล ๙ อย่าง
  * ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * อาบัติ
  * พระคาถาบูชาต่างๆ
  * ตรวจองค์เทพ53 (๒)
  * การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
  * การแก้กรรม
  * การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
  * เทศกาลกินเจ
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  ดูบทความทั้งหมด...


Page Ranking Tool