ข่าวสาร


โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นศิษย์ของหมอยา แลได้มีการไหว้ครูบูชาเทพ ที่หิ้งบูชาของตนเอง โดยตั้งปณิธานว่าจะบูชาครูทั้ง ๕เป็นสรณะอันได้แก่ ๑.ครูเทพเทวา ๒. ครูอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเติบใหญ่และบิดามารดา ๓.ครูอบรมสั่งสอน(อาจารย์หมอยา) ๔.ครูพักร ๕.ครูอักษร

บทความล่าสุด

ประกาศ
ประกาศ
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจ
ร่างทรง
ร่างทรง
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
พ่อแก่
พ่อแก่
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การกัวซา
การกัวซา
บายศรี
บายศรี
มงคล
มงคล ๘ ประการ
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
เพชรพระยานาค
เพชรพระยานาค
ไม้มงคล
ไม้มงคล ๙ อย่าง
 
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
เพชรพระยานาค
เพชรพระยานาค
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ประกาศ
ประกาศ
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ร่างทรง
ร่างทรง
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
ลักษณะการประทับทรง
ลักษณะการประทับทรง
เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจ
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
อาบัติ
อาบัติ
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
การรับขันธ์
การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
ครูปู่ฤาษี
ครูปู่ฤาษี อาจารย์ไสยศาสตร์ที่สำคัญๆ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เรื่องการ
เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
พ่อแก่
พ่อแก่
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
 

ความคิดเห็นล่าสุด

กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ
ประกาศ
ประกาศ
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
พ่อแก่
พ่อแก่
ร่างทรง
ร่างทรง
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
 

ประกาศ


 

เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * ตรวจองค์เทพ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* ดูดวงกับครูหมอยา
* วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
* กินและเที่ยวครับ
* อาถรรพ์ ( mystery)
รวมบทความ
  * ตรวจองค์เทพ
  * เฟสปลอมแอบอ้าง
  * บายศรี
  * ไหว้ครู ๒๕๕๖
  * ด้วยความอาลัยน้องtop
  * เจ้าตำหนัก
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ครูปู่ฤาษี อาจารย์ไสยศาสตร์ที่สำคัญๆ
  * ไหว้ครู ๒๕๕๘
  * ไหว้ครู ๒๕๕๙
  * เพชรพระยานาค
  * การกัวซา
  * ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
  * วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
  * coffee garden @ อรัญประเทศ
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
  * บรมครูปู่ชีวก
  * การสร้างบุญบารมี
  * หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
  * ตรวจองค์เทพ๕๒
  * ความหมายของการจุดธูป
  * การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
  * พ่อแก่
  * เรือนสามน้ำสี่
  * ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  * กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
  * อาบน้ำมนต์
  * อาถรรพ์ ( mystery)
  * ตรวจองค์เทพ53 (๑)
  * พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
  * ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
  * ๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
  * ตรวจองค์เทพ54
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
  * กินและเที่ยวครับ
  * พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
  * การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
  * การแก้กรรม
  * เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
  * ไม้มงคล ๙ อย่าง
  * คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
  * ความฝัน
  * การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
  * อาบัติ
  * ดูดวงกับครูหมอยา
  * การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
  * มงคล ๘ ประการ
  * ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
  ดูบทความทั้งหมด...


Page Ranking Tool