ข่าวสาร

ตรวจดวงชะตา

ตรวจดวงชะตา


อ่านต่อ ...
ตรวจองค์เทพ

ตรวจองค์เทพ


อ่านต่อ ...
อาถรรพ์

อาถรรพ์ ( mystery)


อ่านต่อ ...
บทความแนะนำ

บทความแนะนำ


อ่านต่อ ...
สักยันต์กับดวงชะตา

สักยันต์กับดวงชะตา


อ่านต่อ ...

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

ท่านที่มีความประสงค์ไหว้ครูที่หิ้งบูชาตนเองสามารถมาศึกษาและนำบทไหว้ครูนี้ไปใช้ได้ครับ

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐


มหาสงกรานต์ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ วันศุกร์
แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก เวลา ๐๒ นาฬิกา ๔๙ นาที ๑๒ วินาที
นางสงกรานต์ ทรงนาม ว่า กาฬกิณีเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกมณฑา
แก้วมรกตเป็นอาภรณ์ ภักษาหาร ถั่วงา
พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน
เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาบนหลังช้าง
วันเถลิงศกตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
ปีตามกาลโยค วันอังคารธงชัย วันพฤหัสบดีอธิบดี
วันจันทร์อุบาทว์ วันเสาร์โลกาวินาส ...............................................................
ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากทุกฝ่าย           
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙